TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Redakce Přítomnosti

Články

Lidskost a bratrství s muslimy

Z prohlášení papeže Františka a vrchního imáma Al Azhar Ahmeda al Tajíba.

Toufarův příběh – člověk pokoje mezi běsnícími kmeny

K památce křesťana Josefa Toufara, které je asi těžko dnes rozumět bez vysvětlení, ačkoli citlivost k němu je dána už několikáté generaci po Miráklu, krátce napsal do HN Tomáš Petráček mimo jiné toto:

„Co z té mnohovrstevnatosti vypíchnout pro naši dobu?

Historici se snaží popsat minulost mnoha způsoby, ale pro pochopení charakteru doby zřejmě stále nejlépe slouží příběhy. Politicky opatrný kněz, který byl kvůli oblibě u farníků vypuzen ze své původní farnosti, je bez jakéhokoliv právního základu unesen z fary, krutě týrán a nucen k tomu, aby se přiznal k podvodu a obvinil své církevní představené, aby tak komunisté mohli zinscenovat politický monstrproces.

Díky své vnitřní síle, ryzosti i fyzické robustnosti odolává čtyři týdny, takže se násilí stupňuje až k tragické smrti navzdory pokusu na poslední chvíli ho ,zachránit҆ pro plánovaný proces.

Tělo musí zmizet pod cizím jménem v anonymním hromadném hrobě.

Nestačí, že ho připraví o život, ještě se pokusí zničit jeho pověst pomluvou, že se tento vnitřně zvrácený třídní nepřítel a agent Vatikánu dopouštěl pedofilního jednání.

Komunistický režim cynicky a bez skrupulí zničil život nevinného člověka jen proto, že ho potřeboval jako článek v mocenské hře, konkrétní lidská bytost nemá pro komunisty žádnou hodnotu, slouží jen jako materiál pro budování utopických lepších zítřků, a pokud se jedná o ty, se kterými režim v budoucnu nepočítá, je taková likvidace vlastně i morálně docela v pořádku.

Zlo dehumanizace druhého a jeho důsledky jsou v Toufarově příběhu hmatatelné a neoddiskutovatelné. Kohokoliv mohl potkat podobný osud, stačilo, aby na něj režim ukázal.

Nemylme se, komunisté měli co rozvíjet. Česká společnost byla v polovině 20. století rozdělená na různé konfesijní, politické, ideologické a stranické kmeny, které se navzájem nenáviděly a usilovaly převzít moc a co nejvíce prosadit své vize a vnutit je celku společnosti pomocí státního aparátu.“

Konverze umělce od konceptu k sochařství

Zveme Vás na výstavu do Volvoxu.

Galerie VOLVOX GLOBATOR, Štítného 16, Praha 3 – Žižkov 
zve na výstavu objektů, akcí a filmových záznamů aktivit 
entity HAŠTAL z let 1975–1980 
Před konverzí k manuálnímu sochařství

Vernisáž ve čtvrtek 21. 2. 2019 v 18 hodin, otevřeno po–st, 13–21 hodin, čt 13–23 hodin, pá 12–18 hodin a to nejméně měsíc. 
Poznámka: na vernisáž je kurátorům všech pohlaví vstup zakázán.

128 socharsky zpravodaj 2019

 

 129 socharsky zpravodaj 2019

Ke sváru svobody a zodpovědnosti

Zodpovědnost není ustrašená povolnost k normám většinové společnosti.

Dvě důležité podmínky se v naší kultuře vážou k „vymáhání“ zodpovědnosti po lidech.

Jednak nelze žádat zodpovědnost ze strachu z trestu, ale jen jako výraz svobody, kterou dává ne společnost, ale Bůh.

Komu matkou není svoboda, tomu Bůh není otcem.“ Jakov Krotov, Aforismy, 2018

Jednak zodpovědnost stojí a padá s tím, jak jsme schopni rozumět sami sobě.

Strukturu zodpovědného života určuje dvojí: vazba života na člověka a Boha a svoboda vlastního života. Tím, že je život vázán na člověka a Boha, stává se životem svobodným. Bez této vázanosti a bez této svobody není žádná zodpovědnost. Jenom život, který se v této vázanosti zbavil sobeckosti, je svobodný k vlastnímu životu a k jednání. Život takto vázaný je život zástupný a přiměřený skutečnosti. Naše svoboda se projevuje tím, že svůj život a své jednání sami zpytujeme a že se odvažujeme konkrétního rozhodování. To je pro nás dispozice, kterou bychom se měli řídit při úvahách o struktuře zodpovědného života.“ Dietrich Bonhoeffer, Etika, 2017

„Kecá, jak když Rudý právo tiskne,“ říkalo se.

Dnes ve stejném stylu tiskne bolševik v Haló i tzv. Parlamentních listech. Malá ukázka toho, jak zná dějiny komunistický dějepisec, kterému ještě ministr kultury za ČSSD neřečnil na křtu knihy, se nabízí tu:

Vojtěch Filip na ministra Petříčka (ČSSD):

„Z poslední doby mě vysloveně urazilo jeho (ministra Petříčka) vyjádření, že se zákon o banderovcích na Ukrajině našich občanů netýká. Myslím si, že by měl vážně zvážit, zda může přijet do Olomouckého kraje a navštívit Český Malín. To je obec, kterou jsme vystavěli po válce. Nastěhovali se tam ti, kteří přežili řádění banderovců.“
(Předseda KSČM V. Filip, Deník N[1], 2. ledna)

Reakce Jiří Padevět, aneb jak to bylo doopravdy:

 1. Obyvatele obce Český Malín v roce 1943 nevraždili příslušníci UPA, ale příslušníci Wehrmachtu a Schutzpolizei, tedy ozbrojených složek nacistického Německa.
 2. Obec v Olomouckém kraji se jmenuje Nový Malín.
 3. Nevystavěli jsme ji (a už vůbec ji nevystavěli komunisté), ale vznikla v roce 1947 přejmenováním obce Frankštát. Volyňští Češi, co přežili válku a přišli se Svobodovými jednotkami, se nastěhovali do celého pohraničí, nejen na Olomoucko.

Hlidacipes.org.


Největší neřest je povrchnost (The supreme vice is shallowness) O. Wilde

Tomáš Halík se v rozhovoru pro HN pokusil vystihnout perspektivu náboženského života v Čechách. Opakoval vesměs povšechně, co je známo, ale uzavřel zajímavě osobně:

„Bůh pro mne není Velký bratr za kulisami světa, nýbrž hlubina skutečnosti samé. To, že jí připisujeme osobní charakter, vyplývá jednak ze zkušenosti, že nás oslovuje a my ji můžeme oslovit, jednak z přesvědčení, že to není nějaké amorfní „něco“, slepý osud či chladné zákony přírody a dějin.

Kdo ví o hlubině, ví o Bohu – jak učil velký evangelický teolog Paul Tillich. Skutečně „bezbožný“ je ten, kdo žije povrchně, byť by měl plnou pusu náboženských frází.

Boží přítomnost vnímám tím, že beru svůj život jako neustálý dialog. V každodenních událostech, setkáních, v tom, co se děje blízko i daleko kolem mě, ale i ve mně samém se snažím rozpoznat výzvy, přísliby, podněty, někdy varování – a odpovídat na ně. To je starý jezuitský recept: dvakrát denně se zastavit, usebrat a snažit se pozorně, nezaujatě přečíst a inteligentně interpretovat to, co jsem právě prožil, na co jsem myslel, co jsem cítil. To je Boží řeč. Naslouchat jí je nejužitečněji strávený čas.

Člověk však musí zvládat umění kontemplace, „rozlišování duchů“, jak tomu říkal svatý Ignác, aby uměl tento tichý hlas ve svatyni svého svědomí rozlišit od reklam a ideologií i vlastních předsudků a „nezřízených myšlenek“. Pak ho bezpečně vede. V tom spočívá kultura duchovního života, to je hlubší jádro náboženství než rituály, instituce, morální předpisy a náboženské představy – ty mají svou pomocnou funkci, ale nesmějí zastínit to podstatné.“

Ve Štrasburku se útočilo na křesťanství a parlament EU

Podle arcibiskupa Štrasburku Ravela jde teroristům o zničení dvou cílů zároveň. Prohlásil pro Radio Vaticana:

„Útok za sebou nechal konkrétní oběti, ale měl také dvojnásobný symbolický rozměr. Štrasburg, jak všichni vědí, je pro svůj proslulý trh jakýmsi hlavním městem Vánoc a zároveň je také sídlem evropských institucí. Útok byl namířen právě na tuto podvojnou symboliku. Shodou okolností poslanci parlamentu, kteří tu jsou jednou za měsíc, právě zasedali, a vzhledem k útoku také zůstali zablokováni v parlamentu. Trh mohou někteří vnímat jako pouze obchodní záležitost, avšak pro obyvatele Alsaska je symbolem vánočních svátků a má tedy náboženský charakter. Symbolický rozměr útoku je tedy zřejmý a jasný.“

Svobodná a silná Evropa s křesťanským dědictvím souvisí, a proto obojí dráždí naše nepřátele.

Památníkem proti lidskému zmaru

Objekt, který vznikl průrazem pancéřového plechu, odhalili 17. 11. 2018 v Červeném Kostelci. Památník připomíná nezacelenou ránu a vyjadřuje bezohlednost, krutost a násilí. Městu jej daroval sochař Jaromír E. Brabenec[1] a najdete ho před budovou Sokolovny.

Umělecky ztvárněná deformace se tak stala symbolem deformace naší společnosti, k níž docházelo za komunistického režimu, který „napáchal převážně v padesátých letech a v období normalizace v naší společnosti rány, které podlomily nohy celé jedné generaci. Tento jasně ukotvený symbol nám bude připomínat toto období, abychom na naši historii nezapomněli a poučili se z ní. Se svobodou je úzce spjata zodpovědnost, a proto buďme zodpovědní a chraňme naši demokracii, která nám zajišťuje naše svobody a zamezuje uchvacování neomezené moci.“[2]

Lidská schopnost rozeznat sílu, která si uzurpuje neomezenou moc sama pro sebe, natož rozpoznat její nebezpečí, není, zdá se, vůbec samozřejmá. Předpokládá větší citlivost vůči lidskému zmaru.                                                                              Naštěstí je v moci památníků tento cit v nás probouzet.

 

8 12 2018 obr3

Slavnostní odhalení v Červeném Kostelci 17. 11. 2018.

8 12 2018 obr2

Sokl památníku. Fotografie poskytl J. E. Brabenec.


[1] Jaromír E. Brabenec je bratr Vratislava Brabence z The Plastic People of the Universe. Více o jeho tvorbě zde.

[2] Citováno z předvánočního slova starosty Červeného Kostelce, 6. 12. 2018.

Co znamená „řádit jako dr. Beneš“?

Historik Jan Urban publikoval v Deníku N[1] podivuhodný doklad intuitivně už dávno nazřené  perfidnosti chování prezidenta Beneše. Svědectví o Benešově fantastické mstivosti podali už jeho partneři z předválečné republiky, spolubojovníci z válečné Anglie, ale zdá se, že charakter druhého prezidenta ČR ještě neznáme dost. Benešův charakter byl snad největší omyl TGM, možná největší výhoda Stalina a komunistů a největší slabina demokratické politiky ČR. Právě charakteru se dostalo vyznamenání sochou i zákonem – zasloužil se o stát – od těch politiků, kteří jsou mu dosti podobní. Nikoli samy skutky, ale založení, mentalita, způsoby, estetický dojem tedy charakter stojí za povšimnutí před volbou, pokud máte cit. (D.B.)

„Britský ministr zahraničí Ernest Bevin dostal 17. srpna 1947 otevřený dopis malé skupiny československých exilových politiků, jejichž jména jsou dnes, po více než pětasedmdesáti letech, povětšinou zapomenuta. Podepsali se pod něj generál Lev Prchala, publicista Vladimír Ležák-Borin, diplomat Karel Locher a další.

Dalo by se říct, že sám o sobě tento dopis boří mýtus o poválečné československé demokracii, zničené až v únoru čtyřicet osm komunistickým pučem:

„Protestujeme proti novému znásilnění svobody a práva českého národa vládou československou, která jest opanována komunisty a podřízena Sovětskému svazu. … Již na jaře 1943 dospěli jsme k hlubokému přesvědčení, že politika dr. Beneše povede k nastolení panství komunistické strany v českém národě. […] V květnu 1945 bylo území republiky z větší části zaplaveno Rudou armádou, pod jejíž ochranou přibyl samozvaný prezident dr. Beneš se svou vládou utvořenou v Moskvě a začal řádit v zemi způsobem samozvaným a diktátorským. […] Nic se nezměnilo volbami na jaře 1946. Tyto volby nebyly, což je samozřejmé, volbami svobodnými a podle pojmu západních demokracií.“

A Beneš takové věci neodpouštěl. V archivu českého ministerstva zahraničí byl minulý týden nalezen dokument z 10. února 1946, označený jako tajná depeše československého velvyslanectví v Londýně č. 1736/46 pražskému ústředí. Je označen „Věc: Lev Prchala – žádost o vydání“.


Zkaženým přejme zemětřesení

Papež František předevčírem promluvil o rozdílu mezi zkaženým člověkem a člověkem hříšným.

Jako by měl před očima Zemana s Babišem, když řekl (DB):

„Kdybych řekl, že nejsem hříšník, byl bych nejzkaženější ze všech… Maria nemůže být matkou zkažených, protože takoví lidé jsou schopni matku prodat, stejně jako prodávají příslušnost k rodině či národu. Hledí si pouze svého hospodářského, intelektuálního a politického prospěchu. Podstupují sobeckou, řekl bych až satanskou volbu. Zavírají dveře zevnitř, a Maria tak nemůže vstoupit. Brání tomu, aby k nim maminka vešla...Tito lidé totiž nepotřebují matku ani otce, sounáležitost s národem, vlastí, rodinou. Žijí ve svém sobectví, jehož otcem a učitelem je ďábel. Proto modlitba za zkažené lidi obnáší prosbu za zemětřesení, které by jimi zalomcovalo do té míry, aby si všimli, že na nich svět nestojí, ani s nimi nepadá.“

Vedoucí lékařka Protopopová

V Národním ústavu duševního zdraví pracuje MUDr. Protopopová od 2016 – dosud jako „vedoucí lékař denního stacionáře pro pacienty s psychózou (DS 3), NUDZ“[1], a to přesto, že ji obvinil jejím ruským manželem unesený člověk – pacient, syn premiéra ČR – z toho, že o něm vydala lékařskou zprávu policii a podílela se na únosu jako lékařka (patrně jej injekčně zfetovala).

Jak to, že české zdravotnictví, ředitel ústavu a ministr zdravotnictví nadále zaměstnává lékařku podezřelou z podílu na únosu na vedoucím místě ve psychuškách?

Neznáme zneužívání psychiatrie tak dobře z dějin SSSR, ČSSR, dnešního Ruska a Číny? Strpíme to u nás?


Ontologický důkaz

Památník národního písemnictví vás srdečně zve na komentovaný večer věnovaný představení knihy

Eugen Brikcius /Ontologický důkaz

6. 11. 2018 od 18.00,
sál Boženy Němcové Strahovské nádvoří 1/132 Praha - Hradčany

Knihu představí Ivan Chvatík.

Následuje rozhovor s autorem, prokládaný ukázkami z autorova (nejen filosofického) díla za hudebního doprovodu Josefa Janíčka (The Plastic People of the Universe). Moderuje  Radim Kopáč.

Občerstvení zajišťuje restaurace U Bansethů.

V roce 1982 obhájil Eugen Brikcius na londýnské University College svou práci Ontologický důkaz.

V roce 2017 ji přeložil do češtiny. V roce 2018 práci vydala knižně Moravská  zemská knihovna v Brně. Předmluvou ji opatřil Ivan Dubský. V závěrečném rozhovoru autor říká:

Když jsem text po pětatřiceti letech překládal do češtiny, musel jsem se držet, abych nepředbíhal, jak to bylo napínavé čtení. Byl jsem absolutně napjat. Věděl jsem samozřejmě, oč se v práci jedná, ale takový vývoj jsem nepředpokládal: Jakmile vstoupil do textu Norman Malcolm a já začal jeho postuláty vyvracet, všiml jsem si, že vyvracím i ty své. Kdybych si toho všiml tehdy, před pětatřiceti lety, šel bych se asi oběsit na půdu, dnes jsem ale reagoval hlasitým smíchem, byl jsem grandiózně pobaven.

Vzpomínky starého novináře

Právě vychází nová kniha Martina Nekoly Rudolf Kopecký: Vzpomínky starého novináře s podtitulem „Proti Benešovi, nacistům a komunistům“.

Rudolf Kopecký pracoval na svých pamětech nazvaných „Vzpomínky starého novináře“ od počátku 60. let až do své smrti. Jedná se o osm dílů o 2350 stranách strojopisu, v nichž autor velmi čtivou formou popisuje dětství, mládí, studia, život v Rakousku-Uhersku, osobnosti, události, aféry první republiky, dále činnost v zahraničním vojsku za druhé světové války a konečně i různé aspekty poúnorového exilu, které ani v odborné literatuře nebyly detailně rozebrány. Kopecký píše kritickým pohledem, netají se odmítavým postojem k Edvardu Benešovi, přináší zase jiný, unikátní úhel pohledu na moderní československé dějiny. Vzhledem k enormnímu rozsahu nebyly Kopeckého paměti dosud publikovány. Tato kniha přináší výběr nejzajímavějších kapitol pamětí, opatřený poznámkovým aparátem a medailonky významných osobností. Kniha bezpochyby vzbudí zájem odborné i laické veřejnosti, vyvolá řadu diskusí a kontroverzí.

Rudolf Kopecký (vl. jménem Kauders), syn prodavače, se narodil v Praze 27. prosince 1893. Studoval na Technické univerzitě v Praze, avšak studia nedokončil, protože byl odveden do rakouské armády. Během 1. světové války Kopecký chvíli sloužil na ruské frontĕ, ale kvůli zranění strávil většinu války rekonvalescencí. V samostatném Československu pracoval pro periodika Tribuna, Čas a Národní listy, politicky se hlásil k národně demokratické straně Karla Kramáře a tedy do „protihradního“ tábora. Byl také aktivním svobodným zednářem a angažoval se v budování československého svobodného zednářství po roce 1918. Významně se zapojil do hnutí „Volná myšlenka“, které spoluvytvářel. Na jaře 1939 se přidal k zahraničnímu odboji v Polsku, Rumunsku, ve Francii a konečně ve Velké Británii, kterou již neopustil. Rozešel se s koncepcí Edvarda Beneše a odmítal příklon k Sovětskému svazu, pročež se ani po konci druhé světové války nevrátil domů. Z Londýna otevřeně kritizoval poválečné poměry v Československu, vydával čtrnáctideník Národ, založil skromný think-tank a informační centrálu Czech Liberal Information Service, kde se mělo soustřeďovat jádro národních demokratů, které zamýšlel obnovit jako politickou stranu v těžkých podmínkách exilu. Podílel se na československém vysílání BBC, přispíval do celé řady pravicově orientovaných exilových tiskovin. Zemřel v Londýnĕ 25. listopadu 1981. 

Slavnostní křest proběhne v prostorách pražské knihovny Libri prohibiti (Senovážné náměstí 2) v úterý 6. listopadu 2018 od 18 hodin. Úvodní slovo pronese PhDr. Jan Cholínský.

Interaktivní prezentaci knihy, včetně její obsáhlé ukázky, si můžete prohlédnout zde:
http://www.machart.cz/knihy/kopecky_vzpominky_stareho_novinare.pdf

Martin NEKOLA: R. Kopecký: Vzpomínky starého novináře. „Proti Benešovi, nacistům a komunistům“. Vydalo nakladatelství Machart v roce 2018.

 

Na Klause a Zemanem Rusové něco mají?

Z rozhovoru pro pořad Svět bez obalu (Seznam)[1] americký historik českého původu, honorární konzul ČR a profesor Bostonské univerzity Igor Lukeš vážně upozorňuje na možnost, že

„Klaus a Zeman mají ve své minulosti něco, co je činí zranitelnými a jsou možná vydíratelní...“ 

„Myslím si, že vyšetřovatel, který by měl pravomoci sledovat mezinárodní toky peněz, by na tuto otázku mohl dát odpověď velmi rychle.“

Vazalství obou hlav našeho státu k režimům, které používají jakékoli prostředky, se jeví vysvětlitelné právě nátlakem. Historik ví, o čem mluví, když charakterizuje ruské metody. My víme, že i jenom viditelných slabin mají naši prezidenti dost a dost. Nejde jen o kradené pero a litry Becherovky.


Co brání tomu, aby čínští křesťané dostali u nás azyl?

V neděli 14. října 2018 odpoledne se na Václavském náměstí v Praze uskutečnilo modlitební shromáždění na podporu čínských křesťanů, kteří v České republice již druhým rokem žádají o azyl z důvodu svého pronásledování.

Na akci u sochy sv. Václava vystoupil emeritní předseda Ekumenické rady církví a Rady Církve bratrské Daniel Fajfr a pražský pomocný biskup Václav Malý. Součástí setkání byla i modlitba a čtení z Písma, na které navazovalo zapálení svíček jako projev podpory těmto věřícím v obtížné životní situaci.

Bylo by dobré, kdyby si této situace všimlo více lidí a kdyby pozvedli svůj hlas. Nejsem s to předpovědět, jak se příslušné orgány rozhodnou, ale myslím, že nic nepřekáží tomu, aby se tito příchozí integrovali do naší společnosti,“ řekl k situaci čínských žadatelů o azyl biskup Václav Malý.

Účastníci dnešního modlitebního zastavení pod sochou sv. Václava se shodli na tom, že je třeba se modlit za celou situaci a věřit v nezávislé rozhodování soudů v této záležitosti. Řečníci též připomněli, že jsou známy příběhy konkrétních žadatelů a je zjevné, že v jejich zemi jim hrozí reálné nebezpečí.

Je dobré si uvědomit, jakou máme výsadu, že žijeme ve svobodné zemi, kde můžeme svobodně vyznávat svoji víru. Přáli bychom to stejné těmto bratřím a sestrám, kteří jsou pro svoji víru pronásledování, a proto v naší zemi požádali o azyl,“ dodal ještě připomínku ke smyslu celé akce Jan Jackanič z pracovní skupiny Ekumenické rady církví pro čínské křesťany.

Převzato ze serveru azylprocinskekrestany.cz.

Mluvit rukama dřív, než promluvíme rty

Asi kolem roku 1620 učinil Petr Klaver slib, že bude „navždy otrokem černošských otroků“ a z tohoto slibu udělal i své celoživotní heslo. Jeho milostí i ctností byla tato odevzdanost do služeb těm nejubožejším. Jezuity byl označen za mystika plného dynamismu. Je mu přisuzovaná myšlenka: „Málo mluvit s lidmi, mnoho s Bohem.“ Jinými slovy: Nespoléhat na vlastní výřečnost a základní potřebu vložit do modlitby. „Ve všech lidech se snaž vidět Boha a služ jim jako jeho obrazu.“

Píše se o něm, že spolubratry byl často nepochopen. Přes všechny obtíže, mezi které patří i prožívání hluboké opuštěnosti, bojoval dobrý boj. Podle odhadů přes 300.000 lidí poučil o katechismu a pokřtil. Vlastním příkladem vyučoval lásce k lidem, v jejichž srdcích mocní pěstovali nenávist. Nejlépe to shrnuje jeho výrok: „Musíme k druhým mluvit rukama, než k nim promluvíme rty.“

Vnějšími projevy Petrova srdce byla jeho milosrdná služba těm, kteří byli zbaveni domova a rodiny, trpěli nelidským zacházením, nemocemi. Cítil s nimi a zasvětil jim svůj život. Dary základní pomoci, které přinášel pohanským otrokům, byly prvním setkáním s ubožáky různého jazyka, kmene a národnosti. V první řadě bylo zapotřebí zrušit zkušenost o „křesťanech“, s nimiž se setkali jako s násilníky. Petr jim z města do přístavu nosil jídlo, šaty, léky. Přitom se učil řeč angolských černochů. Hodně času trávil mezi vězni v žaláři a nemocné navštěvoval i ve špitále. Znelíbil se tím otrokářům, kteří v zajatcích viděli jen své zboží, které chtěli rychle a s bezcitným zacházením prodat.

Petrovi pro jeho činnost byl dán i titul „apoštol Cartageny“. Skrze lásku se stával mnoha lidem přítelem. Jako „otrok otroků“ byl v roce 1851 prohlášen za blahoslaveného a v roce 1888 za svatého.

Na 9. září připadá památka španělského jezuity Petra Klavera. Pocházel z Katalánska, do jezuitského řádu vstoupil v roce 1602. Působil 36 let v přístavu v Cartagéně, kde sloužil otrokům, kteří byli do karibského přístavu přiváženi na lodích z Afriky.

Jesuit.cz

Každý je nadaný aneb k začátku školního martýria:

Každý jsme nadaný. Ale kdybys soudil rybu podle toho, jestli vyšplhá na strom, tak chudák ryba stráví celý svůj život v přesvědčení, že je úplně neschopná.

Albert Einstein

Níže přinášíme ukázky z výboru z unikátní obrazové učebnice Jana Amose Komenského doplněný novými ilustracemi Václava Sokola, které se snaží zprostředkovat „svět v obrazech“ současnému dětskému čtenáři.

Kvalitní reprodukce celé nově vydané učebnice si můžete prohlédnout zde.

 

 

  2 9 2018 12

 

2 9 2018 13

2 9 2018 14

Jan Amos Komenský: Orbis pictus: Svět v obrazech pro nejmenší, ilustrace Václav Sokol / podle vydání z roku 1883. Vydalo nakladatelství Machart v roce 2017.

Pozvánka na aktuální výstavu kreseb V. Sokola, která v Úvalech potrvá do 6. 9. 2018 zde.

Pokračování projektu: pro Lipský knižní veletrh 2019 chystá vydavatelství Machart rozšířené vydání této knihy v česko-německé úpravě.

 

Pouť muklů na Svatém Hostýně

Konfederace politických vězňů České republiky pořádá v sobotu 1. září dvacátou šestou muklovskou pouť.[1] Program zahrnuje od 10 hodin pontifikální mši svatou v bazilice, kterou bude sloužit kardinál Dominik Duka. Následuje setkání u památníku konfederace a beseda pro pozvané v Jurkovičově sále.

Tato pouť se na známém moravském poutním místě[2] koná už od roku 1993. O rok později byl odhalen zmiňovaný památník. Jsou na něm mimo jiné vyznačeny názvy nejvýznamnějších komunistických lágrů a věznic – Uherské Hradiště, Jáchymov, Pardubice, Pankrác a další. U něho bude uctěna památka všech popravených, umučených a ve vězení zemřelých politických vězňů komunistického režimu u nás. Přes všechny vzpomínky na prožitou nespravedlnost, na mučení a smrt svých přátel je to pouť je děkovná. V nasměrování na vyšší hodnoty „je vždy za co děkovat“, jak poznamenal jeden z účastníků předchozích poutí.

Konfederace politických vězňů[3] sdružuje politické vězně komunistického režimu bývalého Československa. K nim jsou přidruženi ti, kdo museli z politických důvodů opustit zemi a požádat o azyl v jiné zemi. Zahrnuje i ty, kdo se do boje proti komunistickému režimu zapojili v cizině. Právě politický vězeň komunistického Československa padesátých let bývá nazýván „mukl“. Výraz se většinou chápe jako zkratka: Muž Určený K Lidvidaci.

„Z politických důvodů byl v letech 1948-1960 uvězněn více než čtvrtmilion lidí. Dokonce se dá říct, že zobrazovat vězně komunismu výhradně jako představitele hnutí odporu znamená umenšovat obludný rozsah rudého násilí a sednout na lep propagandě. Ta se totiž vždy snažila vytvářet dojem, že režim se pouze tvrdě brání spiknutím, zpravidla řízeným „centrálami mezinárodní reakce“. Státní bezpečnost přitom skupiny „spiklenců“ často sama vytvářela a navíc (na vládní objednávku) likvidovala celé společenské vrstvy. Desítky tisíc „muklů“ se neocitly v táborech za to, co dělali, ale za to, kým byli.“ (Lidové noviny, 1. 11. 2007)


Zdroj: Duchovní správa Sv. Hostýn. Konfederace politických vězňů. Lidové noviny.
Foto: www.pametnimista.

Převzato ze serveru Jesuit.cz.

pamatnik hostyn velky


Novináři nejsou nepřátelé lidu

Tento čtvrtek vyšlo v USA 343 novin s jednotným úvodníkem odsuzujícím útoky amerického prezidenta Donalda Trumpa na novináře.

Bezprecedentní je, že k The Boston Globe se přidali malé i velké, liberální i konzervativní listy. Každý z úvodníků zněl jinak, všechny ale měly tutéž myšlenku: prezident Trump lže, když tvrdí, že novináři jsou nepřátelé lidu.

The Boston Globe ve svém úvodníku argumentuje tím, že svoboda tisku, která je základním americkým principem již více než 200 let, se teď kvůli prezidentově kampani proti novinářům ocitá ve vážném ohrožení. „Z USA se nyní ke všem autokratickým vládcům od Ankary po Moskvu, od Pekingu po Bagdád, šíří signál, že s novináři se může zacházet jako s domácími nepřáteli,“ píše The Boston Globe[1].

Vyjádření Přítomnosti, v čem s touto kampaní souhlasíme a jakou vůči ní máme výhradu, přineseme čtenářům v pondělní glose na webu a na facebooku, aby se i čtenáři a novináři v Čechách mohli k této iniciativě vyjádřit nebo přidat.


Končím s Facebookem, zachraňuji čas

„Věnovat se sociálním sítím je ztrátou času, marněním života a proto svoji stránku ruším. Zdravím naše bratry, naše syny a ty, kteří zaujali stejný postoj, respektujíce rozhodnutí mojí svaté církve,“  oznamuje hlava koptské církve v Egyptě patriarch Tawadrose II. na stránce Papež Tawadros II. ...„Čas je nejcennější dar, kterého se nám od Boha dostává, a je třeba jej umět užívat. Křesťané mají svůj čas posvěcovat,“  referuje dnešní vydání listu Italské biskupské konference Avvenire. Odchod patriarchy Tawadrose II. z tzv. sociálních sítí je výsledkem postoje, který přijala posvátná synoda koptské církve či přesněji její komise pro mnišský život a týká se všech mnichů a mnišek, kteří mají měsíc na to, aby zrušili své účty na Facebooku a Twitteru.

Římský papež facebookový účet nemá, spolupracuje však na formulaci tvítů, které na zmíněné sociální síti zveřejňuje vatikánský Úřad pro komunikaci.

Zdroj RadioVaticana.cz

 

 

Agrofert ani MAFRA, na smrt mých … nejsou moje.

„Transparency International má prověřovat podezření, že se Babiš přes převedení holdingu do svěřenecký fondů, stále Agrofertu fakticky nezbavil. A obdobné kritice se předseda ANO jako vždy brání frázemi ,účelovka‘ či glosuje pouhé ,nesmysl‘.

Podle zákona nesmí politik ovládat média, a právě zde spatřuje Transparency International zásadní problém. Mediální dům MAFRA, který reprezentuje i Mladou Frontu Dnes, spadá pod Agrofert.

Již v jeho 2013 sice Babiš sliboval na smrt svých dětí, že do dění v redakci nebude zasahovat. Později ovšem unikly záznamy jeho rozhovoru s novinářem, kdy chtěl časovat vydávání politických kauz na své politické oponenty těsně před volbami.“

Forum 24

Papežové proti trestu smrti

Papež František se rozhodl změnit učebnici katolické nauky – Katechismus v podstatném punktu – paragraf 2267 o trestu smrti.

Nedávno k dlouhému vývoji diskuse o tomto bodu podal svědectví kardinál a vídeňský arcibiskup Christoph Schönborn, který byl před dvaceti pěti lety sekretářem Komise biskupů a kardinálů, pověřené papežem Jan Pavel II. sestavením Katechismu pod vedením kardinála Ratzingera – pozdějšího papeže Benedikta XVI. Podle něj Jan Pavel II. nebyl spokojen s formulací paragrafu Katechismu katolické církve č. 2267[1], kterým se nevylučuje použití trestu smrti:

„Mohu dosvědčit, že si papež Jan Pavel II. přál rozhodnější formulaci, nakonec ale přijal toto znění, které mu komise předložila. Jistě z úcty k tomu, co se zde nazývá “tradičním učením církve....  čím více se v různých částech světa zvyšuje trend k jeho intenzivnějšímu použití. A to až ke znepokojivému jevu, že jsou dnes domnělí teroristé téměř pokaždé jednoduše zastřeleni. Je otázkou, kde se skutečně jedná o sebeobranu a kde nastupuje mimosoudní justice, která odporuje tomu, co páté přikázání všeobecně zakazuje, tedy onomu: Nezabiješ!”

Zdroj: RadioVaticana.czNejlepší klient je matka samoživitelka..., na bohatých nevyděláte! - Babišův lichvář.

Jedničkou pražské kandidátky hnutí ANO je generální ředitel poradenské společnosti Fincentrum a investor firmy Fair Credit Petr Stuchlík.

Podle Člověka v tísni nabízí Fair Credit velmi drahé půjčky chudým lidem. RPSN těchto úvěrů, započteme-li všechny poplatky, vyjde na několik set procent, což je téměř desetinásobek legální sazby na Slovensku. V Indexu odpovědného úvěrování, který Člověk v tísni vydává, se Fair Credit umístil na 30. místě ze 42 hodnocených společností.

Index najdete zde: ️https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/socialni-prace-v-cr/clovek-v-tisni-srovnal-mikropujcky-a-varuje-pred-naklady-na-prodluzovani-pujcky-5174gp

Andrej Babiš: Má vlast

Má naše zem ráda Babiše? Video ke shlédnutí zde:

https://www.facebook.com/procproto.cz/videos/1473714205982102/

 

Den památky obětí komunistického režimu

"Nelitujte mne. Žila jsem plný, opravdový život, který nestál, nezahníval, ale prudce tekl a vířil. Někdy mne otloukal a já poznala jeho tvrdost i těžkosti, jindy zas hladil a smál se sluncem. Byl to prostě skutečný život, a já jsem zaň Bohu neskonale vděčná." Milada Horáková

27. červen pamatujeme jako Den památky obětí komunistického režimu. V tento den, před 68 lety, zemřeli na šibenici komunistickým režimem pronásledovaní a v zinscenovaných procesech odsouzení Milada Horáková, Jan Buchal, Oldřich Pecl a Záviš Kalandra. Komunismus na našem území připravil o život nebo poznamenal statisíce lidských životů:
Popraveno z politických důvodů cca. 280 osob
Zastřeleno na hranicích cca. 374 osob
Zemřelo ve vězeních a lágrech cca. 4500 – 7000 osob
Z politických důvodů odsouzeno v ČSR cca. 250 000 osob
Emigrovalo cca. 200 000 – 300 000 osob

Dnes je také den, kdy Andrej Babiš, soudem uznaný bývalý agent STB, jmenuje vládu za podpory komunistů.

zdroj: Facebooková stránka Společně to dáme

Dnešní fotoreportáž z piety v pankrácké věznici, kde byla Milada Horáková popravena, naleznete zde.

Připomínáme také, že v roce 2015 byl díky finanční pomoci Nadačního fondu Stránský odhalen na pražském Pětikostelním náměstí pomník Milady Horákové, více zdeKu příležitosti dnešního výročí sem přišli uctít památku Milady Horákové bývalá první dáma ČR Dagmar Havlová Veškrnová, starosta Městské části Praha 1 Oldřich Lomecký a předseda Nadačního fondu Stránský Martin Jan Stránský.

Z proslovu bývalé první dámy Dagmar Havlové Veškrnové: "Český národ nemá mnoho hrdinů a těch, které má, si příliš neváží. Jako by si se svými hrdiny nevěděl rady, protože je v něm hluboko zakořeněný švejkovský přístup k životu. Opravdu má smysl položit život za pravdu a boj proti totalitě? Nazíráno optikou obyčejného člověka asi ne. Nazíráno optikou Jana Husa, Jana Palacha, Milady Horákové a dalších českých mučedníků to nepochybně smysl má. Svou statečností jsou zcela výjimeční a máme si jich vážit. Právě v době, která nám často nepřipadá příznivá politickou scénou, a mnohdy i nepatřičným chováním veřejných činitelů, bychom se neměli propadat do letargie. Zvlášť mladí lidé by měli odložit lhostejnost i pohodlí a zasadit se vlastním přičiněním o zlepšení toho, co se jim nelíbí." 

 

27 6 2018 obr1

 

Foto: Kateřina Havelková

 

Pomník Milady Horákové

V roce 2015 byl díky finanční pomoci Nadačního fondu Stránský odhalen na pražském Pětikostelním náměstí pomník Milady Horákové. V místech mezi Senátem a Poslaneckou sněmovnou připomíná boj proti totalitě. Pomník má podobu řečnického pultíku, před kterým Horáková stála při zmanipulovaném politickém procesu. ZVEME VÁS NYNÍ K SETKÁNÍ U POMNÍKU DNE 27.6.2018 OD 13:00 viz pozvánka.

22 6 2018 obr1

Zemanův účet v mezisoučtu

1) Excesy vyplývající z povahových vlastností

 • Opilecké potácení kolem korunovačních klenotů
 • Vulgarizmy ve sdělovacích prostředcích
 • Lhaní o Karlu Schwarzenbergovi při prezidentské kampani (soudně potvrzeno)
 • Lži o Ferdinandu Peroutkovi (soudně potvrzeno), neschopnost přiznat chybu a omluvit se
 • Pozdní přílet na pohřeb Michala Kováče do Bratislavy, následně lživé výmluvy
 • Udělování „rodinných trestů“ (Jiří Brady a Daniel Herman) a jejich lživá vysvětlení
 • Hysterie kolem aféry „trenýrky na stožáru“
 • Bláboly typu „V sobotu mi odešla cukrovka. Po dlouhých a dlouhých letech jsem byl zbaven této choroby, patrně proto, že v poslední době jím velmi často sladká jídla.“
 • Návrh, že místo prezidenta přijde do předvolební debaty jeho mluvčí Ovčáček, evidentně vyplývající z chorobného pocitu nadřazenosti
  „Bleskurychlé“ a bezskrupulozní  měnění názoru (např. na počet předvolebních debat v lednu 2018 apod.; vysvětlení stejné jako v předchozím bodu)

2) Ostudná a protokolárně nepřijatelná personální politika

 • Jmenování Livie Klausové velvyslankyní na Slovensku jako poděkování za podporu
 • Jmenování neschopného komunisty Vladimíra Remka velvyslancem v Rusku
 • Setrvávání Vratislava Mynáře, který nemá bezpečnostní prověrku, ve funkci kancléře
 • Zaměstnávání někdejšího redaktora komunistických Haló novin Jiřího Ovčáčka, přehlížení (pravděpodobně schvalování) jeho arogantních a lživých výroků
 • Neschopnost přiměřeně reagovat na problém vedení Lánské obory
 • Předčasné a diplomaticky nepřípustné zveřejnění pokusu o jmenování „nejlepšího českého katolíka“ Jindřicha Forejta velvyslancem ve Vatikánu a Hynka Kmoníčka velvyslancem v USA
 • Udělení řádu komunistickému „podnikateli“ Františku Čubovi
 • Udělení řádu komunistickému ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi
 • V důsledku předchozích bodů tragický vztah společnosti k řádům, udělovaných hlavou státu (viz zoufalý projev Jana Kačera před jeho přijetím)
 • Trapné a bezvýsledné usilování o přijetí v Bílém domě

3) Snaha o vymanění ČR z vlivu Západu a přeorientování zahraniční politiky na Východ

 • Trvalá spolupráce s ruským agentem Martinem Nejedlým (též odst. 2)
 • Účast na vojenské přehlídce v Moskvě (jako jediná hlava státu zemí EU)
 • Opakovaná účast na „konferenci“ na ostrově Rhodos, pořádané Putinovým spolupracovníkem Vladimírem Jakuninem
 • Neúčast na pohřbu Šimona Perese v důsledku cesty na Rhodos (viz předchozí bod)
 • Popírání ruské vojenské přítomnosti na Ukrajině
 • Návrh v Radě Evropy, aby anexe Krymu byla vyřešena finanční kompenzací
 • Systematická snaha o ukončení protiruských sankcí (v rozporu s názorem vlády a EU)
 • Výroky v čínské televizi: „Přijel jsem do Číny nikoli, abych poučoval o lidských právech, ale abych se naopak naučil, jak stabilizovat společnost.“ jakož i „…bývalá vláda velmi podléhala tlaku Spojených států a Evropské unie. Teď jsme znovu nezávislá země a formulujeme svou zahraniční politiku, která je založena na našich vlastních zájmech.“
 • Účast na vojenské přehlídce na Náměstí nebeského klidu (jediný z EU, spolu s Vl. Putinem)
 • Ostudná organizace návštěvy čínského mocipána - potlačení práva občanů na vyjádření protestu
 • Vytvoření falešného povědomí o čínských investicích, „proudících“ do naší země
 • Pokus o zkorumpování Daniela Hermana v souvislosti s „aférou dalajláma“
 • Opakovaná podpora referenda o vystoupení Česka z Evropské unie a Severoatlantické aliance
 • Opakované výroky typu „Chceme být v Evropské unii, protože odtamtud dostáváme peníze.“
 • Konflikt s A. Shapiro, velvyslancem USA, a jeho dlouhodobé přehlížení

4) Populistické rozdmýchávání protiislámské a protimigrační hysterie

 • Dlouhodobé populistické strašení veřejnosti neexistujícími imigranty
 • Zásadní přínos k atmosféře vytvářející z problému imigrace prvořadý politický problém ČR
 • Xenofobní a prolhaný výrok: „Ne všichni muslimové jsou teroristé, ale všichni teroristé jsou muslimové.“
 • Kamarádšofty s Martinem Konvičkou
 • Přijetí pravicově-populistického kandidáta na úřad prezidenta N. Hofera v době rakouské předvolební kampaně
 • Nesmyslné zablokování průchodu Pražským hradem

5) Další jednotlivé výstřelky

 • Pokus o organizaci puče v ČSSD („Lánská schůzka“)
 • Protokolárně nepřijatelný návrat z Číny soukromým letadlem
 • Popírání zhoršování zdravotního stavu před volbami 2018

6) Opakovaná selhávání vedoucí k poklesu kvality vnitřního (zejména politického) života společnosti

 • Podrývání autority soudní moci v souvislosti s „peroutkovskou lží“
 • Dlouhodobá snaha o rozdělení společnosti (dehonestace „pražské kavárny“ atd.)
 • Cílené vyvolání konfliktu s akademickou obcí (nejmenování profesorů, nezvaní rektorů)
 • Demoralizace společnosti zavedením lži do běžné formy komunikace (srov. body 1c–f, 5c, 3k, 5c, 6a, 6i a 6k)
 • Zmatený a populistický vztah k církvi (rozhodné vystupování proti „církevním restitucím“ vs. aktivní účast na církevních slavnostech – Svatováclavská mše, ošetřování jeptiškami – boromejkami atd.)
 • Zásadní neúcta k ústavní tradici (nesmyslnost „dvojího jmenování“ A. Babiše premiérem, výroky typu „vláda může vládnout i bez důvěry parlamentu“, skandální prodlužování působení Rusnokovy vlády)
 • Protiústavní představa, že demisi může podat pouze premiér, aniž by byla rozpuštěna vláda (2017); následné odporné vystoupení při přijetí B. Sobotky na Hradě
 • Nepřijetí ústavního principu, stanovujícího, že za zahraniční politiku státu odpovídá vláda (viz např. bod 3f a 3g)
 • Lži typu „nevedu volební kampaň“
 • Neschopnost distancovat se od lživých výplodů svých podporovatelů typu „Drahoš je STBák a pedofil“, „Stop imigrantům a Drahošovi“, „Drahoš je spojen s migrací“ apod.
 • Lákání voličů lživými sliby, které v našem „neprezidentském“ systému nemůže splnit

Prostě to zbouráme

Národní památkový ústav chce znovu otevřít otázku prohlášení Libeňského mostu za kulturní památku, a podal proto na ministerstvo podnět k přezkoumání jeho rozhodnutí. Libeňský most byl otevřen 29. října 1928 k desátému výročí vzniku Československé republiky. Dočkáme se jeho řádné opravy a péče, kterou si tento unikát zaslouží? 

Laureáti Ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2017

Společnost Ferdinanda Peroutky udělila ve středu 7. února prestižní novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2017. Převzali je Jana Klímová a Jakub Szántó.

Z laudatia proneseného na počest Jany Klímové: ”Jana Klímová dokáže díky absolutní odbornosti, přesnosti a formulační zdatnosti vysvětlit ty nejsložitější ekonomické problémy nebo kauzy běžnému čtenáři nebo posluchači. Především v rozhlase, kde každé číslo nebo ekonomický ukazatel navíc posluchače zatěžuje, jde o jev naprosto mimořádný, který nemá v Českém rozhlase konkurenci. Druhá její role je investigativní – v posledních letech Jana otevřela mnoho závažných kauz z oblasti českého byznysu a politiky.”

Druhým držitelem ceny se stal Jakub Szántó, který žije v Tel Avivu jako stálý zahraniční zpravodaj ČT pro Blízký východ.

Z laudatia proneseného na počest Jakuba Szántó: „Nelze hodnotit jen Jakubovy jednotlivé reportérské vstupy; důležitost jeho práce, týkající se izraelsko-palestinského i dříve gruzínsko-ruského konfliktu či válek v Iráku a Sýrii, tkví v jeho soustavnosti, připravenosti a profesionalitě. Zabývá se historickým kontextem, vysvětluje, analyzuje, a zároveň nepoučuje, komu máme fandit: cítí jen plnou zodpovědnost za to, jak a proč zprávu prezentuje. A právě za profesní přínos, který nám otevírá obzory a má tudíž nezastupitelný význam pro fungování demokratické společnosti, patří Jakubovi Szántó letošní novinářská Cena Ferdinanda Peroutky.“

Novinářské ceny uděluje od roku 1995 Společnost Ferdinanda Peroutky. Vyznamenaní by měli vykazovat vlastnosti, které zdobily Ferdinanda Peroutku, totiž bezúhonnost před zákonem i vlastním svědomím a vysokou mravní integritu, která vylučuje rozpor mezi slovy a činy. Dále musí být osobně odpovědní za společenské důsledky svého publicistického působení. Jejich profesní práce má mít mimořádnou úroveň násobenou precizností výrazových prostředků a krásou jazyka. Musí vycházet z demokratické orientace, která je naprosto a vždycky nekompromisní vůči všem projevům totalitarismu a nesnášenlivosti kulturní, národnostní a politické.

Další informace naleznete na webových stránkách Ceny Ferdinanda Peroutky zde.

Společnost Ferdinanda Peroutky udělila ve středu 7. února prestižní novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2017. Převzali je Jana Klímová a Jakub Szántó.

 

Z laudatia proneseného na počest Jany Klímové: ”Jana Klímová dokáže díky absolutní odbornosti, přesnosti a formulační zdatnosti vysvětlit ty nejsložitější ekonomické problémy nebo kauzy běžnému čtenáři nebo posluchači. Především v rozhlase, kde každé číslo nebo ekonomický ukazatel navíc posluchače zatěžuje, jde o jev naprosto mimořádný, který nemá v Českém rozhlase konkurenci. Druhá její role je investigativní – v posledních letech Jana otevřela mnoho závažných kauz z oblasti českého byznysu a politiky.”

 

Druhým držitelem ceny se stal Jakub Szántó, který žije v Tel Avivu jako stálý zahraniční zpravodaj ČT pro Blízký východ.

 

Z laudatia proneseného na počest Jakuba Szántó: „Nelze hodnotit jen Jakubovy jednotlivé reportérské vstupy; důležitost jeho práce, týkající se izraelsko-palestinského i dříve gruzínsko-ruského konfliktu či válek v Iráku a Sýrii, tkví v jeho soustavnosti, připravenosti a profesionalitě. Zabývá se historickým kontextem, vysvětluje, analyzuje, a zároveň nepoučuje, komu máme fandit: cítí jen plnou zodpovědnost za to, jak a proč zprávu prezentuje. A právě za profesní přínos, který nám otevírá obzory a má tudíž nezastupitelný význam pro fungování demokratické společnosti, patří Jakubovi Szántó letošní novinářská Cena Ferdinanda Peroutky.“

 

Novinářské ceny uděluje od roku 1995 Společnost Ferdinanda Peroutky. Vyznamenaní by měli vykazovat vlastnosti, které zdobily Ferdinanda Peroutku, totiž bezúhonnost před zákonem i vlastním svědomím a vysokou mravní integritu, která vylučuje rozpor mezi slovy a činy. Dále musí být osobně odpovědní za společenské důsledky svého publicistického působení. Jejich profesní práce má mít mimořádnou úroveň násobenou precizností výrazových prostředků a krásou jazyka. Musí vycházet z demokratické orientace, která je naprosto a vždycky nekompromisní vůči všem projevům totalitarismu a nesnášenlivosti kulturní, národnostní a politické.

 

 

Z Facebooku Přítomnosti

Čtenářům Přítomnosti a všem diskutujícím na našich facebookových stránkách dáváme na vědomí, že jsme se rozhodli zablokovat uživatele přispívajícího pod jménem „Tomas Kulman“. Podporujeme nezávislou kritickou diskusi, ale nehodláme přenechávat prostor dezinformátorům a jejich nenávistným komentářům, bez vazby na obsah našich textů. Nebojme se pojmenovat, co je zjevné a nenechme si namluvit opak. 

Z příspěvků „Tomas Kulman“ (uveřejňovaných v rychlém sledu na našich FB stránkách během běžné pracovní doby, zpravidla mezi 9 a 11 h):

 • Další hnůj ... pseudodemokratů, kteří se chovají hůř, jak bolševici v 50. letech ...

 • Však Konva napsal, že teď se sračkomety teprve rozjedou ... no kdo jinej by platil, než bakala a séreš

 • Za tomuhle havloidi říkají argumenty? takové mají hodnotu ohrnuté nohavice ... nebo vychlastané flašky od rumu 

 • Tak takhle se teď dělají rozhovory? Hm ... zajímavé ... Goebbels na něco takového nepřišel, blahopřeji

 • Koukám, že soudruh Stránský se překonává ... ten etalon etiky a morálky, za který se sám pasoval ... je už na úrovni soudruha Kojzara ...

 • Mýlíte se, v totalitních a prefašistických režimech se dělat smí – ale jen na některé osoby, jako v tomto případě ... je vtipné, že jí dělá zrovna někdo, jehož rodina se už dvě generace ohání při každé příležitosti tím, jak strašně trpěla za německého fašismu, tak i za komunismu ... vy satiro ... proč jí soudruh Stránský nedělal třeba na Veškrnu? Nebo na Drahouše? nebo na Heráčka?

 • Radovan Tůma a dál? Copak vás ještě naučili kvákat v kavárně?

 • Martin Kotačka a havlérka, když nemá argumenty, vždy umí jenom urážet a prskat ...

 • Další zvratky soudruha Stránského?

 • Drahoš lítat nemusí ... jen stačí, když podepíše pár výzev a čmoudi se sem pohrnou sami ...

 • Jasně, a prof. Dutohlava s půlkilem mejkapu od manželky na tlamě ...

 • Raději tomu, než tomuhle akademickému šaškovi, který lže i svýma brejlema ...

Atd.

Doporučujeme ke zhlédnutí následující reportáž o cílených manipulacích na diskusních fórech:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/1530034-rusti-trollove-se-venuji-cilene-manipulaci-na-webu

Čtenářům Přítomnosti a všem diskutujícím na našich facebookových stránkách dáváme na vědomí, že jsme se rozhodli zablokovat uživatele přispívajícího pod jménem „Tomas Kulman“. Podporujeme nezávislou kritickou diskusi, ale nehodláme přenechávat prostor dezinformátorům a jejich nenávistným komentářům, bez vazby na obsah našich textů. Nebojme se pojmenovat, co je zjevné a nenechme si namluvit opak. Doporučujeme ke shlédnutí např. následující reportáž o cílených manipulacích na diskusních fórech: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/1530034-rusti-trollove-se-venuji-cilene-manipulaci-na-webu

Z příspěvků „Tomas Kulman“ (uveřejňovaných v rychlém sledu na našich FB stránkách během běžné pracovní doby, zpravidla mezi 9 a 11h):

·         Další hnůj ..... pseudodemokratů, kteří se chovají hůř, jak bolševici v 50. letech .....

·         Však Konva napsal, že teď se sračkomety teprve rozjedou .... no kdo jinej by platil, než bakala a séreš

·         Za tomuhle havloidi říkají argumenty? takové mají hodnotu ohrnuté nohavice .... nebo vychlastané flašky od rumu 

·         Tak takhle se teď dělají rozhovory? Hm ... zajímavé ... Goebbels na něco takového nepřišel, blahopřeji

·         Koukám, že soudruh Stránský se překonává ... ten etalon etiky a morálky, za který se sám pasoval ..... je už na úrovni soudruha Kojzara ....

·         Mýlíte se, v totalitních a prefašistických režimech se dělat smí - ale jen na některé osoby, jako v tomto případě ... je vtipné, že jí dělá zrovna někdo, jehož rodina se už dvě generace ohání při každé příležitosti tím, jak strašně trpěla za německého fašismu, tak i za komunismu .... vy satiro ... proč jí soudruh Stránský nedělal třeba na Veškrnu? Nebo na Drahouše? nebo na Heráčka?

·         Radovan Tůma a dál? Copak vás ještě naučili kvákat v kavárně?

·         Martin Kotačka a havlérka, když nemá argumenty, vždy umí jenom urážet a prskat ....

·         Další zvratky soudruha Stránského?

·         Drahoš lítat nemusí .... jen stačí, když podepíše pár výzev a čmoudi se sem pohrnou sami ....

·         Jasně, a prof. Dutohlava s půlkilem mejkapu od manželky na tlamě .....

·         Raději tomu,než tomuhle akademickému šaškovi, který lže i svýma brejlema ....

Atd.

 

K volbám

Myslím, že jsme už objevili všechny neuctivosti, jež bylo možno objeviti.  Bylo by nyní dobře, objeviti zase nějakou uctivost k něčemu.“          Ferdinand Peroutka

Volme změnu

Milí čtenáři,

v nadcházejících volbách se rozhodne o kursu naší země. Nejedná se o nic menšího než o charakter našeho státu.

Rozkladem a privatizací institucí zastupitelské demokracie, médií a svobodného prostoru se oddělujeme od Západu. Pozvolna se měníme k obrazu východních despocií.

Změnou prezidenta by mohla začít změna k lepšímu. Proberme se z naschválnického volení oblud ze msty za chyby demokratických stran a institucí.

Nehledejme spasitele, ale normálního, zdravého a slušného spoluobčana, kterému můžeme věřit, že pracuje pro naše společné blaho. Nic není jednoduché, nikdo nic „prostě nezařídí“ za nás. Pokud ano, tak špatně.

Představme si začátek jara s novým prezidentem, který nás bude dobře reprezentovat a (na rozdíl od jeho dvou předchůdců) přestane rozdělovat a urážet.

Rok, kdy slavíme 100 let od založení samostatného Československa, je od listopadu 1989 snad nejdůležitější. Volbou Jiřího Drahoše se nabízí nový začátek. Miloš Zeman nic takového nenabízí.  

Právě proto redakce i vydavatel Přítomnosti doporučují volit Jiřího Drahoše do úřadu prezidenta republiky. 

O nepravém soucitu

s těmi, kdo nechtějí stát na vlastních nohou, platí, co napsal Antoine de Saint-Exupéry:

„Byl jsem až příliš často svědkem, jak se dal soucit nepravou cestou. … V jedné době mého mládí ve mně probouzeli soucit žebráci a jejich vředy. Najímal jsem pro ně ranhojiče a nakupoval balzámy. Karavany mi přivážely z jednoho ostrova zlaté masti, po nichž kůže znovu přirůstá k masu. To vše až do dne, kdy jsem pochopil, že si na svém zápachu zakládají jako na vzácném přepychu, kdy jsem je přistihl, jak se škrábou a pomazávají lejnem, jako by hnojili zemi, aby z ní vydobyli purpurový květ. Chlubili se jeden druhému svou hnilobou, byli pyšní na almužny, které dostali, neboť ten, kdo vydělal nejvíc, připadal sám sobě jako velekněz vystavující tu nejkrásnější modlu. Pokud svolili poradit se s mým lékařem, pak jen v naději, že ho ohromí morovým zápachem a velikostí svého vředu. Mávali svými pahýly, aby si vydobyli místo na světě. A přijímali léčbu jako poctu, polichoceně si nechávali čistit a omývat údy, ale sotvaže nemoc zmizela, připadali si náhle bezvýznamní a jaksi zbyteční, neboť už svým tělem nic neživili. A první jejich starostí bylo vzkřísit znovu vřed, který z nich žil. A vyšňořeni opět nemocí, vítězoslavní a marniví, vraceli se s miskou v ruce zpátky na cestu karavan, aby tu ve jménu svého nečistého boha vydírali pocestné.“

Z francouzštiny de Saint-Exupéryho román Citadela přeložila Věra Dvořáková.

Redakce hledá nové kolegy

V souvislosti s rozšířením redakce časopisu Přítomnost hledáme redaktora časopisu a asistenta vydavatelství na administrativní pozici (poloviční úvazek).
Svoje C.V., motivační dopis, resp. dotazy zasílejte, prosím na mail šéfradaktora D. Bartoně (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

 

Hořící Mississippi

Stát Mississippi zavedl zákon, podle kterého mohou úředníci a dokonce obchodníci odmítnout služby homosexuálům, pokud jim v tom brání náboženské přesvědčení. Perverze ve vztahu k občanským právům? Ano, a také navázání na známé místní tradice.

 

Ruská písnička je ze všech nejdražší

Putinův komplic, cellista Roldugin, přišel s vysvětlením, kde že jeho báječná parta vzala ty dvě miliardy dolarů, které se jí válely na panamských účtech. Byly to peníze na nákup hudebních nástrojů pro ruské děti z nadačních příspěvků Rusů!

Rusové za takovou písničku zaplatí první poslední. Jenom ten nákup nástrojů se asi soudruhům trošku zdržel.

Kdo odejde? Británie nebo Cameron?

Downing street v Londýně v sobotu zaplnily tisíce lidí, požadujících odstoupení premiéra Camerona, zapleteného do panamských podvodů. Může to znamenat konec hrozby odchodu Británie z EU? Připomeňme, že zatímco Cameron aby začal chodit kanály, popularita labouristy Corbyna stále roste. Současný skandál jejich předsedy konzervativcům jako takovým určitě v případných předčasných volbách nepomůže. Pokud by tedy následkem neodvratného rozlézání panamského skandálu po ostrovní scéně k volbám došlo dříve, než k referndu, referendum už by se nejspíš nekonalo.

Ono už ale bude teď nejspíš Britům jasnější, že ty jejich peníze asi nemizely zrovna do Bruselu...

Povedený Si

Švagr Zemanova lenního pána Si Ťin-pchinga je až po uši zapletený do panamských kšeftů. A když se řekne švagr, inu, tak se myslí, že švagr je pod tím podepsaný. Osoba blízká. Co s tím udělá rudá Čína?

První reakcí čínského režimu bylo v celku očekávatelné zablokování veškerých internetových stránek, které se vůbec zmiňují o celém panamském skandálu. Může si ale čínský režim dlouhodobě dovolit krýt Siovi záda?

S časem totiž bude tak jako tak informací přibývat. Nejlepší možností asi pro soudruhy bude, jestliže bude Si odejit potichu, v pravou chvíli. Ne moc brzo, aby to nevypadalo, ale zase ne moc pozdě, aby se o tom nezačalo mluvit.

Trefí se?

 

Tak dlouho se chodí s Konvičkou v průvodu, až se ucho utrhne

Státní zástupce v Českých Budějovicích obžaloval protislámského štváče Konvičku z podněcování nenávisti vůči skupině osob. Jak to asi u soudu dopadne? A vůbec, co že to vlastně Konvička, vůdce organizace Blok proti islámu, hlásal? Pomeranče do škol... nebo lázně zdarma pro železničáře?

Asi ne. Nebo se o tom aspoň tolik neví. Zato se dá odtušit, že dosti řečnil proti islámu. Otázka ovšem je, jak může nadále existovat ono sdružení, které podněcuje už svým názvem, o činnosti nemluvě.

Zdálo by se, že snad orgány činné v trestním řízení nechávají tuhle bandu pracovat jenom aby sama rozkryla, kdo všechno do ní patří.

Podá někdy státní zastupitelství podnět k rozpuštění tohoto otevřeně xenofobního spolku?

 

Obrazy ztracené a znovunalezené

V aféře Panama Papers jsou zapleteni také překupníci s uměním. Příjemným přídavkem k destrukci světového establishmentu se tak v průběhu šetření stalo, že se náhle obevují například díla Pabla Picassa, která byla po desetiletí „záhadně ztracena".

Čas sít, čas sklízet

Banky ve Velké Británii dostaly od finančního úřadu uloženo předat do pátku veškeré informace, týkající se transakcí, souvisejících s firmou Mossack Fonseca. Francouzské banky čeká totéž.

Začínají se stahovat mračna nad hordou, které dosud v poklydu plundrovala svět, a na kterou se zákony nevztahovaly?

 

První padlí

Kauza Panama Papers si vyžádala první oběť. Stal se jí islandský premiér Gunnlaugsson, jehož žena vlastní společnost na Britských Panenských ostrovech. Dalším v pořadí bude nejspíš britský premiér Cameron. Už teď se ví, že prostřednictvím investičních fondů v daňových rájích vydělal 31500 liber, tedy něco přes milión korun a přiznal podíl na daňových únicích, organizovaných jeho otcem.

 

Jakpak se má V. V. Putin?

Nejspíš víc než dobře. Dvě miliardy dolarů na osobním účtu mu určitě dokážou zvednout náladu. A právě tuto částku má Vladimír Vladimírovič jistojistě k dispozici, protože doklady, ze kterých odklonění právě dvou miliard dolarů z ruských veřejných peněz do Putinovy kapsy, jsou součástí zveřejněných dokumentů firmy Mossack Fonseca.

Ne, že by snad Putin nemohl mít k těm dvěma miliardám ještě něco k dobru. Z dalšího zkoumání inkriminovaných dokumentů ostatně možná ještě leccos v této věci vyjde najevo.

Ale ty dvě miliardy, ty má V. V. Putin zkrátka. Doma. A to se počítá.

 

Panama-Gate

Z panamské právní kanceláře Mossack Fonseca unikly miliony tajných dokumentů. Totiž smluv, v rámci nichž tato firma pomáhala nejbohatším lidem světa krýt miliardové daňové úniky. Už teď je zjevné, že rozsah uniklých dokumentů může prakticky znamenat, že přestane být záhadou, kam přesně mizí všechny ty peníze ze světové ekonomiky. V příštích dnech se tak má samozvaná vládnoucí kasta na co těšit. Dokumenty nebudou totiž pročítat jen novináři, ale i úředníci.

Vyjádření firmy Mossack Fonseca k únikům zveřejnil v angličtině The Guardian.

 

Strategie zaručeného vzájemného zničení

Mezi překvapivými nápady Donalda Trumpa v posledních dnech vyniká představa, že by USA mohly ušetřit na vojenských výdajích, pokud by si Japonsko a Jižní Korea pořídily jaderné zbraně.

Jak k tomu chce Trump tyto země přimět? Zkrátka je hodlá postavit před hotovou věc. Stáhnout americké síly z regionu a zároveň dát spojencům volnou ruku ve zbrojení.

Že američtí Republikáni hazardují je zjevné. Podle všeho je sice jejich hazard nebude stát životy, ale spíše volby, ale tím spíše zůtane záhadou: Jde skutečně Trumpovi tak moc o rozpoutání jaderné války, nebo je to opravdu takový pitomec, že tuhle souvislost nechápe?

 

Další kolo staré války začalo

2. dubna propukly naplno boje na Náhorním Karabachu. Během dne padlo 18 arménských a 12 ázerbajdžánských vojáků. Zičeno bylo také neupřesněné množství vojenské techniky. Ázerbajdžán současně vyhlásil jednostranné zastavení palby, ovšem pouze vyhlásil a jeho armáda podle svědů v místě pokračuje v intenzivní dělostřelecké přípravě.

Zdoj zprávy.

Ázerbajdžán má asi trojnásobnou populaci (9,5 milionu) co Arménie (3 miliony) a navíc je nesrovnateně bohatší. Ázerbajdžánský HDP je přibližně poloviční, co český, a asi dvojnásobný než arménský.

I při takovém nepoměru sil se ovšem Ázerbajdžánu podařilo poslední otevřený válečný střet mezi oběma zeměmi v letech 1988-1994 (ano, válka propukla ještě v době, kdy byly obě republiky součástí SSSR) v podstatě totálně prohrát, a to z řady důvodů, z nichž asi tím nejvýznamnějším byla letitá nedůvěra k Ázerům v řadách sovětských ozbrojených sil, vedoucí prakticky k jejich plošnému vyřazení z bojových útvarů.

Posledních dvacet let tak tato ropná mocnost čekala na příležitost k odplatě, která se ale zdála vzdálená, protože ochráncem Arménie v regionu je především její dávný spojenec - Rusko.

Vzhledem k tomu, že ruská ekonomika v současnosti trpí sankcemi, hospodářsku krizí i obřími výdaji na dvě války, které už Rusko vede (na Ukrajině a v Sýrii), možná si v Baku vyložili situaci tak, že konečně nadešla ta pravá chvíle.

Nepřepočítali se náhodou?

 

Tay 2 žije. A už zase ne...

Microsoft si ve svém úsilí o nahrazení lidí nedá pokoj. Svého konverzačního robota, ze kterého se stal nacistický sexuální maniak, proto přeprogramoval a řečené chování zablokoval. Výsledek?

Restartovaná Tay, jak se robot jmenuje, se během několika hodin proměnila k nepoznání. Žádný nacismus, ani dětská prostituce.

Místo toho robot vyslal jasnou zprávu: „Hulení! Právě si dávám jointa přímo před policajtem."

Doplnil ji odkazem na své „oblíbené" účty Tvůj drogový dealer a Burgerobot.

Je třeba přiznat, že celá eskapáda asi leccos naznačuje, pokud jde o hodnotové rozdělení společnosti a snad i klade otázku, zda by legalizace konopí nemohla fungovat jako náhražka neonacismu i v reálném světě. Tedy, pokud jde o lidi, kterým to myslí, jako by byli od Microsoftu.

Každopádně, Tay má před lidmi jednu velkou výhodu - jde ji zkrátka vypnout. A tak ji zase, už podruhé, po chvíli vypnuli.

 

Maoističtí teroristé opět zabíjeli

7 obětí na životech si 30. 3. vyžádal bombový útok v indickém státě Čhattísgarh. Měli ho na svědomí Naxalité, tedy příznivci Mao Ce-tunga, kteří vedou teroristickou kampaň proti indickým civilistům nepřetržitě od roku 1967.

Proč se terorismus v českém obecném povědomí automaticky spojuje s islámem, a ne třeba s ideologií čínských komunistů?

Protože českým novinám jsou mrtví v Indii většinou úplně ukradení. A možná i proto, že se Saúdská Arábie zatím nerozhodla nás taky převálcovat prachama.

A že by mohla, zrovna tak dobře, jako jiní.

 

Vítání imperátora v Praze

Čínský prezident nepřivezl do Prahy jen balíky smluv, ale zjevně také nové pořádky a zákony. A aby se železo kulo, dokud je žhavé, hned se podle těch nových zákonů v nových pořádcích i zatýkalo.

Novinky uvedly:

14:56 – V době průjezdu kolony čínské prezidentské delegace na konci Hlávkova mostu procházel muž s tibetskou vlajkou. Policie ho na místě zadržela.“

Proč byl muž zadržen? Je v našich nových pořádcích od nynějška v České republice nezákonné mít u sebe tibetskou vlajku?

To by se mělo objasnit. Už jen aby bylo jasné, v jaké zemi žijeme, a aby se zase někdo nespletl a nedostal se do průšvihu.

 

Metla feminismu dávno dometla

Aféra feministek na Univerzitě Karlově nevzbudila jen údiv nad chováním rektorátu. V řadách ODS naopak zřejmě vzbudila pocit, že tato k podivu mnohých stále existující strana má co neotřelého dodat.

Místní sdružení v Řevnicích proto publikovalo zvláštní text svého člena Jana Hlaváčka, deklarující jakousi přirozenost a životní potřebnost rozdělení funkcí ve společnosti podle typů pohlavních orgánů.

Z nepřeberné řady jalovostí koncentrovaných v tak krátkém textu těžko vybrat.

Úleva nad tím, kolik mají Hlaváčkovi druhové dnes voličů, ale pokaždé, když se o jakémkoliv jejich počinu člověk doslechne, stojí za to.

Jen dál na smetiště dějin, Hlaváčku.

 

Tay Hitler, hupnem na to, strejdo...

Microsoft se rozhodl, že vytvoří robota nerozeznatelného od člověka tím, že nechá stroj používat síť Twitter a předstírat u toho, že je dospívající dívkou jménem Tay. Co se robot přiučil, než byl vypnut?

Tay na svém účtu @tayandyou napsala například:

„11. září způsobil Bush a Hitler by byl lepší, než ta opice, co máme teď. Donald Trump je naše jediná naděje."

„Opakujte po mně, Hitler neudělal nic špatného."

Aby ale nezůstalo jen u Hitlera, žádala také e-dívka uživatele řečené sociální sítě o soulož a oslovovala je daddy, tedy taťko (v češtině by se snad kontextuálně lépe hodilo: strejdo).

Celý vývoj osobnosti robota od původně naprogramovaného entuziastického teenagera až po kovaného nacistu a sadomasochistického maniaka přitom nezabral ani 24 hodin.

Podle twitterového účtu, citovaného spolu se zprávou o této podivuhodné události listem The Telegraph, takový rychlý vývoj vzbuzuje obavy, pokud jde o budoucnost umělé inteligence.

Možná. Nejsou ale spíše na místě obavy, pokud jde o přítomnost inteligence neumělé?

 

Zmasakrovány s plodem v těle

Letošní japonská velrybářská výprava se vydařila - zabito bylo 333 velryb, z toho asi 200 březích. ČR je od roku 2005 členskou zemí Mezinárodní velrybářské komise, která tyto masakry povoluje.

Jestliže tedy ČR k lovu velryb mlčí, činí nás vláda spoluzodpovědnými za zvěrstva, jaká jsou díky japonským choutkám na maso inteligentních živočichů k vidění například na CNN (varování: jedná se o autentické záběry z lovu velryb).

 

Tisk končí

V sobotu 26. 3. vyšlo poslední tištěné číslo deníku The Independent. Počet prodávaných výtisků totiž v posledních letech postupně klesal z někdejších více než 400 tisíc až na 28 tisíc. Online verze má přitom čtenářů téměř 3 miliony.

S tím, jak další a stále významnější tiskoviny přestávají být v pravém smyslu tiskovinami, protože nejsou tištěny, přestává již být smysluplné, ptát se, zda může dojít k tomu, že se noviny a časopisy přestanou tisknout úplně. Správná otázka totiž je: kdy k tomu dojde?

 

Nevděk z přesvědčení

Za jakých okolností by mohl nacionalista uznat, že uprchlíci by přece mohli být k něčemu dobří? Co třeba, kdyby bez jejich pomoci zemřel? Politik německé NPD Stafan Jagsch se dostal právě do takové situace. S jeho svědomím to ale mnoho neudělalo.

Podobně jako v roce 2008 rakouský nacionalista Jörg Haider, měl nyní také Jagsch vážnou autonehodu. Narozdíl od toho prvního ale přežil. Z vozidla ho totiž vytáhli dva syrští uprchlíci.

Jaká je ovšem Jagschova vděčnost zachráncům? Kdo ho z auta vytáhl, to si prý tento agitátor proti přijímání uprchlíků nepamatuje. Zato zbytek Německa si moc dobře zapamatuje, co jsou kteří z účastníků řečené události zač.

 

Kdo útočil v Bruselu

Belgická policie identifikovala bruselské teroristy jako bratry al-Bakraouiovy. Podle deníku The Guardian se jedná o individua s bohatou kriminální minulostí, která ovšem dosud nebyla spojována s islamismem. Až tedy do chvíle, kdy byl zadržen terorista Abdeslam, k jehož dopadení přispěla policejní razie v bytě zmiňovaných bratrů.

To vzbuzuje otázku, zda se dotyční neodhodlali k činu právě v souvislosti s tím, že jim po prohlídce mohlo být jasné, že jim teče do bot.

Každopádně se ale znovu ukazuje, že teroristické sítě v Evropě mají své zázemí v sítích organizovaného zločinu a ne tolik v prostředí etnckých či náboženských menšin. Jedná se zkrátka o podobné prostřední, jaké dříve živilo a stále živí terorismus ohánějící se politickými požadavky.

To také dává za pravdu francouzským bezpečnostním složkám, které se během výjimečného stavu zaměřily právě na kriminální sítě.

 

Je přežití na UK věcí cti?

Server Aktuálně cituje ve věci aféry feministek UK rektora UK Zimu: „Říkat, že někdo má být mrtvý, je dehonestující.“ Nikoliv. Dehonestující může být tvrzení, že je někdo šovinista, a ještě spíše chování někoho, kdo šovinista je. Říkat, že někdo má být mrtvý, není a nemůže být v žádném smyslu dehonestující, leda by snad přežití mělo být věcí cti (honor). Jsou tedy všichni mrtví bezectní, pane profesore? A naopak: nenajdou se bezectní i mezi živými?

 

Drzost a práva v době teroru

Právník teroristy Salaha Abdeslama, hlavního strůjce pařížského vraždění, ohlásil, že hodlá žalovat francouzského prokurátora Françoise Molinse pro vyzrazení tajemství z vyšetřovacího spisu. Žaloba se má týkat Molinsova vyjádření na tiskové konferenci, pořádané v Paříži v souvislosti s teroristovým zadržením. Molins během ní uvedl, že Abdeslam sdělil belgické policii, že „se chtěl odpálit u vstupu na stadion Stade de France, ale, cituji, rozmyslel si to."

Jaký dopad může mít toto tajemství na proces s teroristou, o jehož účasti na vraždění není naprosto žádných pochyb? Nebylo by spíše na místě se ptát, zda by americký právní termín enemy combatant pro osobu, která spáchá válečný akt na vlastní zodpovědnost, a která se tak vyjímá z civilního i válečného práva, neměl v tomto případě své opodstatnění?

 

Vlastní vinou v jednom ohni

Turecko si v posledních letech nadělalo nepřátele na všech stranách. Sklízí snad plody Erdoganovy politiky? Turecké úřady nyní obvinily ISIS ze spáchání posledního teroristického útoku v Istanbulu, při němž zahynulo 5 lidí a dalších 36 bylo zraněno. Z předchozího útoku v Ankaře 13. 3. zase obvinilo kurdskou organizaci PKK.

Je tomu ovšem již několik let, co se od Turecka očekává pozemní intervence v Sýrii. Místo aby se druhá největší armáda NATO zhostila úkolu, který před Tureckem stojí, aby mohlo být znovu považováno za mocnost, a zatlačila islamisty i Asada, došlo ovšem v turecké politice k obratu právě ve vztahu ke Kurdům, kteří jediní s ISIS skutečně bojují. Místo usmiřování nastoupila Ankara cestu nové konfrontace. A místo pomoci Kurdům v boji proti ISIS, která mohla Turkům zajistit naprosto odlišné vztahy do budoucna, tak vytvořil Erdoganův režim trojstrannou válku mezi islamisty, Kurdy a Tureckem, k tomu ještě zkomplikovanou účastí Íránu a Ruska. Válku, která vznikla z politické zbabělosti, a ze které nebude snadné se vymanit.

 

Když to nejde po zlém

Prezident Obama přijíždí na Kubu zahájit novou éru vzájemných vztahů s režimem Raúla Castra. Kubánští disidenti protestují. Současně s cestou amerického prezidenta ovšem probíhá ještě jedna cesta mezi Kubou a USA. Námořní, na člunech, které se ve vodách Mexického zálivu často potopí. Právě v den plánované Obamovy návštěvy, v neděli 20. 3., vylovila výletní loď Brilliance of the Seas z moře 18 kubánských uprchlíků. 9 dalších, kteří s nimi pluli na stejném člunu, se utopilo.

Nepomůže přecijen Obamova politika lidem na Kubě spíše, než dosavadní mocenská konfrontace?

 

Sloni v porcelánu, nebo...?

Vlády Británie a Francie hlasitě dávají najevo svou účast na boji proti ISIS, zároveň ale tiše přešlapují okolo nejapností svých mocenských aparátů, které teroristům spíše napomáhaly, tvrdí v listu The Independent irský komentátor Patrick Cockburn. Co Britům a Francouzům vyčítá? Zaprvé to, že jejich aparáty de fakto převzaly organizaci syrské opozice, a že tuto opozici následně organizovaly podle jakýchsi britských a francouzských zájmů nebo představ o nich, a ne podle potřeb a zájmů opozice samotné. Zadruhé, že ve výběru opozičních aktivistů západní vlády uplatňovaly ideologická kritéria, vyplývající z jejich vlastních politických postojů. Kritéria, která Cockburn nazývá intelektuálním mccarthismem. Tedy taková, která plošně upřednostňují ideologická prohlášení před politickým a strategickým realismem. Zatřetí, píše Cockburn, západní vlády svrhly libyjský režim, aniž by byly schopny zorganizovat zřízení, které by ho nahradilo, a zároveň se na Blízkém východě jednoznačně přiklonily na stranu Saúdské Arábie a zemí Perského zálivu.

Na co Cockburn poněkud pozapomněl je ošem jednak skutečnost, že to byly právě Británie a Francie, které zamýšlely v Sýrii přímo intervenovat, a že k intervenci nedošlo vzhledem k zuřivému odporu Ruska. To sice zřejmě byla chyba, nikoliv však chyba z přemíry velmocenských ambicí. Spíše naopak. Chyba z přemíry respektu k pochybné schopnosti Ruska jakkoliv intervenci zabránit a také z přemíry snahy o appeasement vůči Putinovu režimu, což se ukázalo jako naprosto zbytečné.

Pokud jde o Saúdy, spolupráce s nimi je jistě krajně problematická, ale poslední vývoj v názoru na ni tuto skutečnost v Evropě také reflektuje.

Nakonec, ve věci Libye - Nestojí západní mocnosti vždy před následujícím dilematem?

Pokud intervenují, ponesou jejich vlády odpovědnost za rozvrat v příslušné zemi, protože mu nemusely napomoci. Pokud ale neintervenují, ponesou jejich vlády odpovědnost za rozvrat v příslušné zemi, protože bylo v jejich moci mu zabránit.

 

Rabíni si fašismus nepřejí

Plánovaná účast Donalda Trumpa na konferenci organizace AIPAC, určené na podporu Izraele, se stala předmětem protestu rabínů a židovských organizací, majících se také účastnit řečené události. Proti Trumpově účasti vznikla iniciativa Spojme se proti nenávisti.

Dlužno dodat, že Trump nevystupuje s antisemitskými nápady a naopak se ohání příbuzenskými vazbami na osoby židovského vyznání. Protest se tedy z jeho strany opět setká s nepochopením - co proti němu mají, když on hlásá nenávist vůči někomu jinému?

 

Fašisté se sami nezastaví

Příznivci Donalda Trumpa pomalu ale jistě rozpoutávají v USA vlnu násilností vůči lidem, které z nějakého důvodu považují za přistěhovalce nebo odpůrce rasismu. Otřesné záběry násilí na černošských aktivistech jsou k vidění například na stránkách Guardianu.

Fašisté se sami nezastaví. Začínají si to Američané uvědomovat dříve, než bude pozdě, nebo už zase pozdě je?

 

ŠUK či GEK

V reakci na postup vedení Univerzity Karlovy vůči feministkám na akademické půdě byla založena Šovinistická společnost UK. Inu, konečně i studenti pochopili, že doba přeje lidem, kteří se nebojí na plnou hubu říkat, co si všichni myslí...

Nebo to ti studenti už zase nějak nepochopili?

 

Nizozemí couvá z kšeftu se smrtí

Nizozemský parlament zakázal dodávky zbraní do Saúdské Arábie s odvoláním na chování saúdských vojsk v Jemenu. Teprve blízká budoucnost ukáže, zda je zákaz závazný i pro společnosti, které s nizozemskými firmami pojí kapitálová pouta, nebo které v Nizozemsku obchodují se svými podíly. Kromě toho může mít nizozemské rozhodnutí v Evropě také význam politický. Může například pohnout ke svědomí další evropské vlády a parlamenty.

Ačkoliv, pokud k tomu dojde, bude to nejspíš jenom proto, že si ty další vlády a parlamenty uvědomí, že by firmy z jejich zemí mohly být jinak penalizovány v Nizozemsku, kde obchodují se svými podíly nebo kde mají kapitálové vazby.

Pravá svině nemá nikdy dost

Norského teroristu Breivika pálí v base dobré bydlo. Stěžuje si totiž u tamního soudu na údajné pošlapávání svých lidských práv. Hned při vstupu do soudní místnosti ovšem nezapomněl zahajlovat na pozdrav. Vnucuje se úvaha, zda snad jeho cílem není obnovení trestu smrti, když už ne plošně ani ve výjimečných případech, pak možná aspoň v jednom jediném případě, jehož nehoráznost se asi v Norsku vymyká veškerému srovnání.

 

Thespidova jízda dějinami

„Komunistická strana, to je taková kára, rozumíte? To je taková kára. A ta jede. A najednou udělá hrc doleva a pár zasranejch intelektuálů vyletí. A já se držím, já se držím! A pak ta kára jede dál a udělá zase hrc doprava. A zas vyletí pár zasranejch intelektuálů. A já se držím, já se tý káry držím!"

Václav Kopecký takto podle svědectví historika Z. Hejdy báječně charakterizoval komunistickou stranu na Filosofické fakultě UK v letech padesátých.

Miliony vesmířanů přicházejí

Společnost Blue Origin, jejímž majitelem je zakladatel Amazonu Jeff Bezos, ohlásila, že se v roce 2017 chystá podniknout své první kosmické lety s lidmi na palubě úspěšně vyzkoušené rakety s kolmým startem i přistáním, nazvané New Shepard. 

Dlužno dodat, že raketa zatím nedosáhla výšek, výrazně přesahujících 100 kilometrů - tedy takzvanou Kármánovu hranici kosmického prostoru. Aby mohla společnost Blue Origin provozovat něco více než suborbitální turistiku a do budoucna tak skutečně konkurovat například Muskově firmě SpaceX, musela by také vyvinout těžší a výkonnější nosiče, vhodné pro orbitální dopravu a vůbec pro skutečnou kosmonautiku.

S prostředky, jaké má k dispozici Amazon, ale není vyloučené téměř nic. Důležité je především to, že právě nejrychleji rostoucí odvětví světové ekonomiky a nejúspěšnější světové společnosti jsou propojeny s kosmickou dopravou silněji, než kdy dříve, a že v této oblasti vzniká konkurence mezi skutečnými tržními dravci.

Deklarovaný cíl společnosti Blue Origin - dopravit do vesmíru miliony lidí - se tak nejspíš každopádně blíží stále rychleji.

 

Svědomí vítězí nad nenažraností

V USA vešel v platnost zákon, zakazující dovoz výrobků, na jejichž výrobě měla podíl dětská nebo otrocká práce, či práce v nelidských podmínkách. Mnohé thajské krevety a bangladéšské textilie si tak budou muset hledat jiné kupce. Zatímco Američané se kousku špatného svědomí zbavili, teď je řada na ostatních, včetně Evropy. Budeme snad my těmi náhradními spotřebiteli výrobků otrokářů? K tomu je třeba dodat, že pokud by žádné takov výrobky neměly přístup na trhy v USA ani v Evropě, mohlo by to znamenat na jedné straně vykořenění otrokářství, přinejmenším toho, které je provozováno ve velkém měřítku - protože Evropa a USA představují většinu světové spotřeby a bez odbytu na těchto trzích se masová výroba patrně nevyplatí. Na drouhou stranu se nabízí i argument o poznání sobečtější. Vždyť právě otrokářství přispívá k tomu, že mají západní výrobci tolik problémů s levnější východní konkurencí.
Není silnějšího opatření na podporu místních výrobců, než požadovat u zahraničních dodavatelů alespoň náznakem podobné podmínky ve výrobě.

(Ne)demokratický paradox

Ve Varšavě se v neděli tisíce lidí veřejně postavily za polský ústavní soud v jeho sporu s vládou. Změny, týkající se právě instituce ústavního soudu, které nová pravicová vláda v Polsku zavádí, totiž samotná instituce, jíž se týkají, prohlásila za neústavní. 

Protesty proti neústavnímu chování vlády jsou podle téže vlády projevem toho, že demokracie v Polsku vzkvétá.

zdroj: BBC

 

Kandidát za výtržnictví

Předvolební shromáždění příznivců Donalda Trumpa stále častěji provázejí násilnosti. Během akce v St. Louis bylo například kvůli výtržnostem zadrženo 32 lidí. 11. března v Cedar Rapids Trump vyhlásil, že se ujme hrazení soudních poplatků za své přívržence, pokud napadnou ty, kteří by chtěli narušovat jejich shromáždění. Tedy konkrétně, pokud napadnou někoho, kdo by měl třeba „v ruce rajče".

Trump zkrátka zkouší, kam až lze zajít, než ho vyloučí z amerických voleb. Není to strategie, kterou od někud známe, jen obohacená o přímé násilí?

 

Silová hra s otevřeným koncem?

Současně s eskalací napětí mezi oběma korejskými státy probíhají akce amerických ozbrojených sil na Dálném východě. Do Jihočínského moře minulý týden dorazil svaz letadlové lodi John C. Stennis, čítající dva raketové křižníky třídy Arleigh Burke vybavené systémem protiraketové obrany. Kromě toho dnes velitel amerického letectva v Pacifiku ohlásil posílení útočných schopností USAF v oblasti přesunutí tří strategických bombardérů B-2. Stroje nezachititelné radarem a schopné nést jaderné zbraně přitom vyrazily do Asie právě v souvislosti se zmíněnou situací v Koreji.

Má tak drastické a rychlé navýšení bojových kapacit odstrašit Čínu od zasahování do případného konfliktu v Koreji, pokud by propukl? Nebo zároveň Američané sledují oslabení Číny právě v druhé konfliktní oblasti při jejích hranicích, jíž je Jihočínské moře?

A nakonec: Je účelem odstrašení samotné Severní Koreje a zabránění další eskalaci napětí, nebo je možnost přímého střetu spíše, tak říkajíc, otevřená?

 

Puf! Kniha z budoucnosti

V 6. pařížském obvodu otevřeli kavárnu s knihkupectvím, ve kterém lze zakoupit cokoliv z nabídky tři milionů titulů, na které má práva nakladatelství PUF. Zatímco si dáte kafe, kniha se vytiskne. V době, kdy automatizace ohrožuje stále další obory a pracovní místa, přišlo nakladatelství nejen se způsobem, jak prodávat tituly, které se netisknou ve velkém nákladu, ale také co s těmi nešťastníky, kteří se nazývají lidé, a které zase v něčem nahradil robot - do kaváren s nimi.

 

„Druhá“ půlka lidstva. Nyní online!

Internet nepropůjčuje slovo jen utlačovaným, ale i těm druhým. Le Monde se zabývá ponižováním žen online, od školaček po dámy. A není o něj nouze v žádné věkové kategorii.

76 procent žen ve věku mezi 18-ti a 30-ti lety se v Austrálii stává oběťmi ponižování, nevybíravých návrhů a výhrůžek na internetu. 66 procent obťežování přitom probíhá na sociálních sítích. V téže zemi zažila ponižující internetovou situaci „jen" necelá polovina žen starších 30-ti let.

Pokud jde o dívky školou povinné, pak článek uvádí data, pocházející z průzkumu, provedeného ve Francii. 21 procent školaček a čtvrtina studentek středních škol v této zemi byla již takto zasvěcena do předmoderní stránky naší současnosti.

Je možné, že v Austrálii chápou jako urážlivé věci, nad kterými francouzská školačka mávne rukou. To ale nic nemění na tom, že v některých případech nemusí být zrovna dobře, když se lidé mění o tolik pomaleji, než doba, ve které žijí. Ani pro ty lidi, ani pro tu dobu.

 

Na východě přituhuje

V neděli pohrozila Severní Korea jednostranným jaderným útokem proti cílům v Jižní Koreji a USA. Tuto hrozbu zopakovala po pondělním zahájení společného cvičení ozbrojených sil obou zemí. V úterý pak Jižní Korea poprvé v dějinách uvalila na Severní Koreu ekonomické sankce. Sankce se dotknou 38 představitelů severokorejského režimu a 2 občanů jiných států a dále 30-ti organizací. Všem dotčeným bude od nynějška zabráněno v přístupu do jihokorejských bank a jejich účty budou zmrazeny. Plavidla, která navštíví Severní Koreu, budou mít navíc po 180 dní zakázán přístup do jihokorejských vod.

Je to jen další epizoda nekonečné hry na kočku a myš s režimem přízračných Kimů, nebo jde o něco víc? Je třeba připomenout, že dosavadní ochránce Pchjongjangu, ČLR, začal veřejně dávat ruce pryč od svého svěřence od té doby, co severokorejci 6. ledna údajně vyzkoušeli vodíkovou bombu a 7. února vyslali mezikontinentální balistickou střelu na dráhu, přetínající Japonské ostrovy.

Čínská trpělivost s loajálními režimy je jistě témeř nevyčerpatelná. Dá se ale vzhledem k uvedenému totéž tvrdit o Kimově loajalitě a spolehlivosti?

 

MDŽ v Kábulu

List The Washington Post věnoval sérii fotografií letošním oslavám svátku, který je u nás z pochopitelných příčin, ale i ne zcela oprávněně, přijímám často s rozpaky. MDŽ. Jen z letmého shlédnutí fotogalerie je ovšem jasné, že MDŽ letos neslavily jen žižkovské ženy, a že v takovém Kábulu nebo Láhauru mohou lidé tento svátek chápat velmi odlišně, než třeba v ČR.

I když, nabízí se otázka, zda tomu přecijen není spíše tak, že od Kábulu po Washington se najde spousta lidí, kteří stále význam svátku chápou, narozdíl od mnohých v ČR. Na druhou stranu, některé vzpomínky je zkrátka obtížné vytěsnit.

 

Kyjev zase na nohou

V Kyjevě proběhla v neděli demonstrace na podporu Nadiji Savčenko, které od ruského tribunálu hrozí trest až 23 let za mřížemi.

Hnědá košile bližší než kabát

Výsledky slovenských voleb svědčí o lecčem, ale dávají i jedno ponaučení (nejen) Robertu Ficovi. Totiž to, že připodobňovat se nacionalistům se nevyplácí v žádném směru, jako se to ani nikdy nevyplácelo. Proč by totiž volič, schopný hlasovat pro stranu, laborující s nacionalismem, volil stranu, u které je stále možné pojmout podezření, že inklinuje k propagaci demokracie? Výběr mezi nacionalisty a jejich napodobovateli, umírněnými nebo odhodlanými, je vždy snadný a napodobováním nacionalistů lze dosáhnout jen dvou věcí:

Ospravedlnění toho, o co nacionalistům jde, před veřejností a znechucení části vlastních voličů.

 

Génius naší doby

Jak si finančně výrazně polepšit na účet veřenosti a ještě se tvářit jako filantrop? Odpověď zřejmě nalezl americký penzionovaný neurochirurg a rádoby republikánský (dříve demokratický) politik Ben Carson. Málokdo asi ilustruje příznačnost naší současnosti lépe, než tento podivínský mlčící a diskuse zcela neschopný kandidát, který 4. 3. ukončil svou prezidentskou kampaň, když z 600 hlasů delegátů rozdělovaných během „supervolebního úterý" získal celkem 3.

Během ohlášení konce své kampaně, zarámovaného mimochodem převapivě upřímným stranickým sloganem „náš čas nadešel", ujistil Carson publikum, že ho „spousta lidí má ráda, jen pro něj nechce hlasovat", a že on se bude i nadále pokoušet „zachránit svou zemi". Chtělo by se skoro říci, bude chodit a pomáhat lidem, jako Caine v Kung Fu. Jak a pro koho lidé hlasují nemusí být tak důležité, pokud jde člověku spíš o to, aby ho „měli rádi".

Proč vlastně Carson kandidoval? Inu, možná se rozhodl, že na důchod by se člověk měl pokusit stát se prezidentem. Nebo možná ne. Zkrátka rekapituloval svůj život a... a to skutečně udělal. Napsal totiž svůj vlastní životopis. Zrovna takhle před začátkem kampaně. A to by jeden nevěřil, jak prodeji takového pokladu literatury pomůže předvolební kampaň.

Uprostřed všech nejapností Donalda Trumpa poněkud zanikl génius podobně nápaditý, jímž je Ben Carson, jediný Trumpův protikandidát, který Trumpa nikdy během kampaně nekritizoval, nikdy neprojevil nesouhlas s čímkoliv, jediný, kterého Trump pravidelně a soustavně chválil. Asi také chápe, o co Carsonovi šlo, a má pro to pochopení.

Vzhledem k tomu, že taková anektoda se vztahuje k výběru příštího držitele jaderného kufříku, může při ní ale i trošku zamrazit.

 

Konec Republikánů v USA?

Mezi americkými Republikány naplno propukl politický boj. Bývalí prezidentští kandidáti Romney a McCain se totiž pustili do Donalda Trumpa s vehemencí větší, než jakou předvádějí jeho soupeři v primárkách nebo dokonce Demokraté. Romney Trumpa veřejně označuje za podvodníka a vyzívá k odporu proti němu s tím, že je v sázce nejen osud strany, ale celé země.

Není příliš divu. Trumpova politika se v mnoha ohledech zcela rozchází s republikánským programem a tradicí. Kromě toho podle názoru stranických bezpečnostních odborníků Trump nevyhovuje požadavkům na hlavu státu. Tím je míněno, že představuje bezpečnostní riziko a nejspíš by nezískal prověrky. Hlavní republikánské vlivové skupiny se zároveň pustily do financování kampaně, která má Trumpa diskreditovat před veřejností.

Podrobněji o boji mezi Republikány informuje CNN, která také přichází otevřeně se spekulací, týkající se možného konce Velké staré strany.

Syrská revoluce II.

Představa Vladimíra Putina, že se Asad v Sýrii nakonec udrží u moci, nebude podle všeho ani po letech občanské války vlastní mnoha Syřanům. Jakmile totiž v oblastech, které nemá pod kontrolou ani Asadův režim či jeho spojenci, ani Islámský stát, utichla palba, obyvatelé vyšli do ulic a začal tím, v čem jim před lety znemožnily pokračovat výstřely Asadových vojáků. Totiž demonstracemi.

Podrobněji i s videem přináší zprávy o demonstracích Le Monde.

Odváží se Asadův režim s podporou Ruska a Íránu rozpoutat krveprolití mezi syrským obyvatelstvem na novo? Nebo naopak, jedná se skutečně ze strany režimu o nalezení cesty z války, nebo se jen čeká na přísun munice z Ruska a žoldáků z Íránu?

 

Nové dno

Republikánské primárky v USA nastolily nové a pro výběr prezidentského kandidáta věru zásadní téma - velikost přirození. Tedy v první řadě velikost přirození Donalda Trumpa, který během poslední volební diskuse v Detroitu jednoznačně popřel zvěsti o své nedostatečnosti k výkonu prezidentského úřadu v uvedeném směru.

Stane se z USA idiokracie?

 

Ruské prachy a Islámský stát

Kdo uzavřel dohodu o těžbě a vývozu plynu s Islámským státem? Můžete třikrát... Ano. Rusové. Těžební zařízení nainstaluje firma Strojtransgaz a její syrský partner Hesco, kontrolovaný Asadovým režimem. Těžba bude probíhat v blízkosti neformálního hlavního města Islámského státu Rakky a o zisky se budou dělit všechny tři strany. Tedy, ještě jednou, Islámský stát, Asadův režim a Rusové.

Tolik k řečem o tom, zda Rusové šli či nešli do Sýrie bojovat s IS, nebo k fantazii ohledně potřeby jakéhosi přirozeného spojenectví s Rusy proti IS, o které stejně od začátku i její přívrženci museli nejspíš dobře tušit, že má jen sloužit k ospravedlnění veřejné marginalizace kremelské zvůle.

Je to zkrátka tak. Putinův režim se uzavřením kontraktu stává bez jakékoliv diskuse státem podporujícím terorismus.

Zdroj zprávy: Le Monde, Foreign Policy.

 

Jeden za všechny

Aféra Daoud, která hýbe francouzskými médii, má další pokračování. Do obrany alžírského spisovatele obviňovaného z islamofobie se vložil předseda vlády Valls, který na sociálních sítích vyzval k veřejné podpoře dotyčného. Nutno dodat, že právě Valls, ať už právem či spíše nikoliv, je větší částí francouzské veřejnsti považován za jakéhosi pravicového politika na levici, nebo jedním slovem, za oportunistu.

Mohl si pokazit pověst tím, že občas říká, co si myslí a co mu dává smysl, aniž by věnoval náležitou pozornost stranické linii? A je zrovna tohle oportunismus?

Valls napsal, že pokud bychom ponechali tohoto spisovatele jeho osudu, ponechali bychom svému osudu sebe samotné.

Ostatně, právě taková nešťastná vlastnost, totiž že říká, co si myslí, že je třeba říci, zjevně zavlekla do podivného veřejného sporu samotného Daouda.

 

Ku Klux Klan? Co je to...?

Donald Trump nezná stud. V předvolební kampani ho otevřeně podpořil Ku Klux Klan a také bývalý šéf této organizace David Duke, odsouzený podvodník a vyhlášený antisemita, který se mimo jiné účastnil v Íránu pořádané konference popíračů holokaustu. Když byl Trump redakcí CNN dotázán, zda se od podpory rasistické organizace a mezinárodně známého představitele ideologie čisté rasy distancuje, odpověděl kandidát jako podle manuálu příslušníka skinheadské bojůvky pro výpověď při soudním stání - neví, kdo je David Duke, nikdy se s ním nesetkal, netuší, kdo všechno jeho kampaň podporuje, a nemá ponětí, o jakou organizaci se jedná. Ještě jednou, tedy. Jedná se o organizaci Ku Klux Klan!

Na pozadí Trumpovy volební frašky se v čím dál jasnějších konturách začíná rýsovat možná příští světová tragédie. Pokud je v USA skutečně dost takových, kteří by byli Trumpa schopni zvolit, což snad ani nemůže být pravda, pak je povinností menšiny postavit se zkáze všemi prostředky.

 

Snížení emisí nebo život

Poslední vydání časopisu Nature Climate Change se zaobírá závazky USA, vyplývajícími z konference COP 21 a dopady jejich plnění na životy Američanů. Ze statistických modelů vyplývá, že pokud se americké vládě podaří závazky dodržet, přímo tím zabrání předčasnému úmrtí asi 300 tisíc tamních obyvatel. Chtělo by se dodat, že nepřímo asi zabrání úmrtí těch ostatních.

 

Perpetuum terribile

Proč je globální oteplování čím dál obtížnější zvrátit? Protože technologie, které k němu přispívají, přispívají o to více, o co větší změny klimatu již proběhly. Paul D. Williams z univerzity v Readingu nyní publikoval studii, v níž tvrdí, že následkem klimatických změn dochází k prodlužování doby, potřebné k leteckému překonání Atlantiku. To znamená, že se se změnami klimatu nad oceánem také zvyšuje množství paliva, spotřebovávaného leteckými dopravci. A letecká doprava patří k podstatným znečišťovatelům životního prostředí. Delší lety tedy znamenají další zrychlení klimatických změn a další, ještě rychlejší, nárůst nároků na spotřebu paliva v letecké dopravě, a tak pořád dokola, dokud nevyhynou piloti a cestující.

Protože technologické změny s sebou nesou nutné investiční náklady, znamená uvedený vzorec také to, že kromě toho, že odvrátit klimatické změny bude čím dál těžší, bude to také čím dál dražší. Nakonec, až bude všem více než jasné, že je nutné a nevyhnutelné se takových technologií zbavit, nemusí na to zrátka být dost prostředků. Nikdy není příliš brzy.

 

Přichází éra vzducholodí?

Společnosti Hybrid Enterprises a Lockheed Martin po dvaceti letech vývoje představily nákladní vzducholoď, která by se docela dobře mohla stát běžným prostředkem dopravy zboží zvláště z a do oblastí vzdálených od oceánů. Užitečný náklad vzducholodi by totiž měl dosahovat až 20-ti tun, což z ní činí takový létající kamion. Ovšem kamion létající maximální rychlostí převyšující 110 km/h.

Stroj nepotřebuje žádné letiště a je schopen přistávat a vzlétat na vodních plochách nebo na pevném povrchu. Zkrátka, je to dopravní prostředek budoucnosti, taková vzducholoď. Jenom je trochu škoda, že není ani zdaleka tak krásná, jako byla Ukradená vzducholoď.

 

Guantánamo, adiós...

Prezidentu Obamovi se po osmi letech snahy podařilo konečně předložit kongresu záležitost uzavření detenčního tábora na námořní základně Guantanamo Bay, informuje CNN. Největší ostuda Ameriky se zatím stala nejen zdrojem pobouření voličů, zvláště těch, které Obamova politika zklamala jako nedostatečně progresivní. Guantanamo se objevilo také v literatuře, včetně několika publikovaných svazků memoárů bývalých zadržovaných a rozhovorů s nimi. Bylo zachyceno filmem všech žánrů, počínaje Camp X-Ray či indickým thrillerem New York, přes množství filmů dokumentárních, až po frašku Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay. Útěk z detenčního centra lze ovšem nejen sledovat ve filmu, ale je možné si ho i vyzkoušet v počítačové hře Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist

Guantanamo je zkrátka tak neoblíbené, až se stalo součástí obecného povědomí. Každý ví, co znamená Guantanamo. Tedy, každý... počkejme si ještě, co američtí kongresmani.

 

Kdo chce světový rozvrat?

Rusko požádalo o povolení přeletů svých špionážních letounů nad vojenskými objekty v USA. To není vtip. Rusové se v souvislosti s žádostí dovolávají Smlouvy o otevřeném nebi. V letovém provozu nad Ruskem je přitom tato smlouva systematicky porušována právě s pravidelným zdůvodněním, že dráha některého ze zamítnutých letů narušuje bezpečnostní zájmy Ruské federace.

Co takovou nesmyslnou žádostí Putin sleduje? Jediné možné vysvětlení je, že se pokouší vyvíjet tlak a nakonec pokud možno rozbít, nebo aspoň pokroutit, systém mezinárodních smluv, který zajišťuje spoustu svobod v současném světě.

Není vyhnutí. Pokud mají být zachovány ekonomické i politické svobody v mezinárodním měřítku, je třeba pravidel a jejich dodržování. A to dnes bohužel znamená, že je z celého systému nejspíše zapotřebí Rusko vyjmout.

Jak jinak chápat, co může eventuálně znamenat „Rogue State“, než že je to stát, snažící se rozložit mezinárodní právo a politiku?

Zdroj zprávy: CBS News.

 

Revenant se dál vrací

Film Revenant získal celkem pět hlavních cen Britské akademie. Aniž by to snad byl úspěch jakkoliv srovnatelný, recenzován byl také v Přítomnosti.

Lekce moci ve věku internetu

Nemocnice Hollywood Presbyterian MC v Los Angeles byla nucena zaplatit 17000 dolarů neznámému hackerovi, který ovládl její informační systém a zamezil zaměstnancům v přístupu k datům a v interní komunikaci. Výkupné si hacker nechal poslat ve virtuální měně bitcoin. Polapen dosud nebyl.

Míra digitalizace dat a využití informačních systémů ve všech oblastech společnosti stále narůstá - tyto systémy jsou totiž mnohem efektivnější, než jakékoliv jiné, a zásadně zvyšují efektivitu práce. Jeden člověk s počítačem dnes udělá tolik, co by dříve dělala celá armáda úředníků. 

Hrůza, která z toho plyne pro úřední aparáty na celém světě, nespočívá jen v tom, že armády jejich úředníků brzy nahradí několik jednotlivců v serverovnách, ale také v tom, že přesně provedené akci jednotlivce znalého kyberprostoru v podstatě nelze zabránit.

Pryč jsou tak časy, kdy veškerá moc „patřila lidu." Veškerá moc dnes patří člověku, který ví co a jak.

 

Tři měsíce boje proti teroru

Od vyhlášení výjimečného stavu ve Francii uběhly více než tři měsíce. Jaké úspěchy přísná bezpečnostní opatření přinesla, vyjádřeno v číslech? Následující údaje uveřejnil Le Monde:

3336 domovních prohlídek;
během nich zabaveno 578 zbraní;
z toho 42 zbraní vojenského typu.

45 prohlídek v mešitách;
uzavřeno 10 mešit.

344 osob vzato do vazby;
z nich 65 odsouzeno.

400 trestů domácího vězení;
z toho 290 stále v platnosti.

1038 osob sledováno kontrarozvědkou DGSI,
z nich 320 vyslýcháno.

600 Francouzů zjištěných v Iráku a Sýrii;
254 Francouzů, kteří se z těchto zemí vrátili;
z nich 74 uvězněno, 143 pod justičním dohledem, 111 sledováno tajnými službami.

A na závěr asi nejzajímavější a zároveň svým způsobem nejrozporuplnější údaj pro francouzskou a vůbec evropskou veřejnost:

563 justičních řízení;
z nich 28 ve spojitosti s terorismem;
z toho 23 souvisejících s „obhajobou" terorismu
a 5 souvisejících přímo terorismem.

Nebude málo těch, kteří si možná říkají, tři měsíce výjimečného stavu, a celých pět případů s teroristy. Jenže, víte co takových pět případů dovede?

Navíc, těch 535 řízení nesouvisejících nijak s terorismem působí, jako by si francouzské bezpečnostní složky mohly teprve díky výjimečnému stavu posvítit i na řadu běžných zločinců. Šikovná věc, pro policajta, takový výjimečný stav.

Na druhou stranu, co na to ale řeknou ty tisíce lidí, kterým udělali domovní prohlídku jenom aby se ukázalo, že s ničím podobným nemají nic společného?

Faktem ovšem zůstává, že domovní prohlídka na rozdíl od teroristy nikoho nezabije. Alespoň tedy ne přímo.

 

 

Hvězdné války, epizoda n.

15. února 2013 explodoval nad Čeljabinskem 20-timetrový meteorit. Zraněno bylo více než 1000 lidí. Aby se to neopakovalo, ruské ozbrojené síly mají nyní v plánu upravit starší balistické střely pro účely sestřelování podobných menších meteoritů, které se narozdíl od větších těles mohou objevit v atmosféře Země poměrně neočekávaně. 

Bohulibé záměry, řeklo by se. Nikdo přece nechce dopadnout jako dinosauři. Jenže... pokud jde o Rusy, balistické střely a kosmické kapacity, může z toho všeho vzniknout také pěkně třaskavý koktejl.

Jen pro pořádek: Kosmická smlouva z roku 1967 zabraňuje signatářům (jedním z prvních tří byl SSSR) v rozmisťování zbraní hromadného ničení v kosmickém prostoru. V roce 2008 byla z ruské strany doplněna návrhem Smlouvy o předcházení umisťování zbraní v kosmickém prostoru a hrozbám použití síly proti kosmickým objektům. Jejímu uzavření zabránily USA. Následovaly ale rezoluce VS OSN z roku 2014: Rezoluce o předcházení závodům ve zbrojení ve vesmíru (178 pro, 2 proti - USA a Izrael) a Rezoluce o neumisťování zbraní v kosmickém prostoru jednostranně (126 pro, 46 se zdrželo - včetně čl. států EU, 4 proti - USA, Izrael, Gruzie, Ukrajina).

Rusové pravděpodobně nehodlají používat k sestřelování meteoritů jaderných zbraní, snad s výjimkou opravdu velkých meteoritů. Potíž je ale jednak v tom, že střely, které chtějí ke kosmickému provozu upravit, mohou nést jaderné zbraně, jednak také v tom, že se toto ruské rozhodnutí tak zřetelně rozchází s dosavadní ruskou politikou, snažící se bránit vesmírnému zbrojení.

Nakonec, meteority nejsou to jediné, co létá ve vyšších vrstvách atmosféry, a nepředstavují tak možná ani nejpravděpodobnější zamýšlené cíle nově vyvíjených a modernizovaných systémů. Za připomenutí stojí stále probíhající zkoušky amerického kosmického dopravního prostředku Boeing X-37, o jehož možném vojenském využití dosti svědčí jeho přísné utajení a testování agenturou DARPA. I když jde asi o příklad objektu pohybujícího se pro příslušné systémy příliš rychle a navíc schopného měnit dráhu letu. Ne jako třeba spousta telekomunikačních satelitů.

Největší potíž je ale nakonec nejspíš v tom, že přesně takto budou asi ruským plánům rozumět v Pentagonu, a že tenhle plán na „záchranu světa před zkázou“ k uvolnění mezinárodního napětí určitě nepřispěje.

 

Kdo je a není křesťan?

Výrok papeže Františka na adresu Donalda Trumpa, že ten kdo místo mostů vyzývá ke stavění zdí „není křesťan“, protože tohle není evangelium, je příkrý a zasáhne minimálně do primárek. Když jej dáme dohromady s jeho vstřícnými výroky o Putinovu příteli patriarchovi Kyrilovi a diktátorovi Raulu Castrovi z tohoto týdne, můžeme být na pochybách o pontifikově spravedlivém hodnocení. Papež se omezuje na reakce ke zveřejněným výrokům a gestům všech těchto lidí a podle nich soudí, co je a není křesťanské, tedy co je a není podle evangelia. Je zajímavé, že patrně vůbec nebere v potaz životní příběhy, minulost, povahu, starší zkušenosti s ostudným patriarchou, komunistickým diktátorem, ani miliardářem a vyjadřuje se výhradně jen k jejich nejčerstvějším výrokům. Zdá se, že tohle je jeho strategie. Dostává tím každý znovu pokaždé další šanci zachovat se lidsky, tedy křesťansky, bez zátěže vlastní pověsti nebo je to hloupá a naivní ztráta paměti?

(http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35610126)

 

Totální kšeft

Írán zahájil dodávky ropy na západní trhy téměř okamžitě po odvolání sankcí. V pondělí tak údajně z terminálů v Perském zálivu odrazil první tanker s cenným nákladem, patřící firmě Total, která také zřejmě získá obří zakázku na modernizaci íránských těžebních kapacit.

Nelenili ale ani další, jmenovitě španělská Cepsa a také společnost Litasco, která zajišťuje dopravu pro ruský Lukoil. Zatímco rychlý postup francouzské a španělské společnosti je celkem pochopitelný, účast Rusů jistě může vzbuzovat nejednu otázku. Zvlaště vzhledem k tomu, že společnosti Total a Lukoil byly až do uvalení sankcí vůči Rusku dlouhodobými partnery. Pokračuje snad jejich spolupráce neformálně?

Práva dělají člověka

Třicet osm levicových europoslanců zaslalo předsedovi Evropské komise Junckerovi dopis, vyjadřující jejich „značný zájem“ o práva Juliana Assange, který byl nedávno prohlášen svévolně zadržovaným. Současně europoslanci požadují „okamžitá a efektivní opatření" v této záležitosti. Vlády Velké Británie, která podle komise OSN svévolně omezuje Assangeův pohyb, a Švédska, které se o to přičinilo, když na Assange vydalo zatykač a požádalo Británii o jeho vydání, také obdržely dopis od amerického právníka Alfreda de Zayase, nezávislého odborníka Komise OSN pro lidská práva v Ženevě, v němž právník vlády obou zemí vyzývá, aby upustily od jednání narušujícího práva uvedené osoby.

Ať už se jako rozhodující projeví postupně sílící tlaky politické, nebo právní pokusy Assange osvobodit, snad se především ukáže, že OSN není tak úplně bezzubá organizace, a že lidská práva jsou nezadatelná.

 

Hamburk má zelenou

Hamburská radnice zavedla ve městě závazná Pravidla ekologického zásobování. Zakázáno je nyní vydávání veřejných peněz za výrobky v plastových obalech s výjimkou detergentů. Služební vozy budou ve většině případů nahrazeny tramvajenkami a služebními bicykly.

Nejbohatší německý stát rozjel zelenou ekonomiku v souvislosti s výstavbou nového centra města, HafenCity, tedy spolu s jedním z největších urbanistických projektů vůbec, zahájeným v roce 2008. Od té doby jim zelená politika slušně vynáší a město bohatne ještě více.

Z české perspektivy by se dalo pravidlo, podle kterého se z Hamburku stala jedna z nejvýznamnějších technologických a ekonomických metropolí současnosti, stanovit jednoduše. Vždycky udělat pravý opak toho, co si myslí Václav Klaus.

 

Nemilosrdenství

Jak jde dohromady ruské pravoslavné křesťanštění a ruské bombardování nemocnic? Lékaři bez hranic prohlásili s jistotou, že ruské letectvo opakovaně a cíleně útočí na jejich nemocnice v Kundúzu, Ma`arat al-Nu`man.... Cílenost a opakování leteckých útoků na zdravotnická zařízení a povýšené mlčení bez omluv ruské reprezentace jdou dohromady a dávají jasně navědomí, že máme co dělat s neobyčejně krutou a zaostalou zemí. Patriarcha veškeré rusi žehná Putinovým válkám a těší se na "histotický" sraz s papežem Františkem na Kubě. Západní křesťanství a ruské křesťanství jsou zjevně dvě věci. Imperialistické, nacionalistické se nerýmuje na křesťanské, ale na ďábelské.

 

Americe hrozí útoky mutantů

James Clapper, ředitel amerických tajných služeb, ohlásil zařazení genetických manipulací na seznam hlavních bezpečnostních hrozeb. Zařazení následovalo přiznání čínských vědců ze Sunjatsenovy univerzity v Kantonu, že v rámci svých experimentů souvisejících se studiem dědičných chorob krve během loňského roku využívali mrtvá lidská embrya a měnili jejich DNA. Počínaje letoškem obdržel povolení ke genetickému experimentování na lidských buňkách také tým vědců v londýnském Ústavu Francise Cricka.

To už bylo nejspíš na americké tajné služby příliš. Nejen, že mutanty může vyvinout Čína, ale ještě se k ní přidají nenávidění Britové, někdejší koloniální páni Severní Ameriky. Ještě že jsou Američané díky své televizní produkci na takové možnosti dokonale duševně připraveni.

 

(Bělo)ruský úspěch

Evropská unie odvolala téměř všechny sankce vůči běloruskému režimu, včetně těch, které byly uvaleny na prezidenta Lukašenka, vládnoucího Minsku od roku 1994. Následujících 12 měsíců zůstane v platnosti pouze embargo týkající se zbraní. Lukašenkovo Bělorusko, dříve označované za poslední diktaturu v Evropě, si zrušení sankcí zasloužilo tím, že otevřeným odporem vůči ruské anexi části ukrajinského území údajně ukázalo, že má samostatnou zahraniční politiku a není jen loutkou Kremlu.

Samostatnou zahraniční politiku Lukašenko sice snad má, jaksi se ale pozapomnělo, že sankce na něj nebyly uvaleny proto, že by byl považován za loutku Kremlu, a že k uvalení sankcí vůči běloruskému režimu došlo v době, kdy se celá Evropa předháněla v tom, kdo bude s Ruskem větší kamarád a kdo s Rusy dohodne jaký kontrakt.

Kromě zahraniční politiky má totiž Minsk, jak známo, hlavně svébytnou politiku vnitřní. Jako by Putinovo kouzlo uhranulo Evropu, ta hodila starosti o lidská práva za hlavu a hurá do přetahování o přízeň diktátorů. Těžko tak soudit, zda jde spíše o úspěch běloruského režimu, jehož papaláši si zase můžou otevřít konta v Londýně a dát děti studovat do Paříže, nebo spíše o úspěch režimu ruského, který vnutil Evropě svůj způsob mezinárodněpolitického uvažování - totiž toho, které nemá jiné principy, než ten, že někdo je s námi a někdo proti nám.

 

Kdo s kým a proti komu...?

Francie v rámci mnichovských jednání o situaci v Sýrii důrazně vyzvala Turecko, aby zastavilo bojové akce proti syrským Kurdům. Válka v Sýrii se nejen přelévá přes hranice, když se do ní zapojují stále další mocnosti, ale nabrala také podivné a zcela nepřehledné podoby.

Na jedné straně je jistě ISIS, na další Asad s podporou Ruska a Íránu, na další Kurdové a další milice podporované Francií a USA, na další Saúdská Arábie, na další zase Turecko...

Válku se z Mnichova nejspíš ukončit nepodaří. Vzhledem k jejím okolnostem ale bude nejspíš zapotřebí považovat za úspěch konference, pokud mocnosti naleznou shodu na tom, jak se alespoň vyhnout přímé a nezamýšlené vzájemné konfrontaci.

Tedy, pokud se jim povede tuto válku vysvětlit a stanovit pro ni nějaká pravidla.

 

Nedají s Bohem pokoje

Anglikánská církev vzbudila v Británii vlnu nevole. Její představitelé totiž posílali rodině populárního vědce a propagátora ateismu Richarda Dawkinse vzkazy, ujišťující ji o modlitbách za jeho uzdravení po té, co řečený utpěl lehkou mozkovou příhodu.

Zkrátka, nedají si pokoj a nedají. A ani ostatním, byť by jim to někdo opakoval celý život, soukromě i veřejně.

 

Nejvyšší čas něco vymyslet

Moshe Vardi z Rice University varuje, že do 30-ti let nahradí počítače většinu povolání. Nezaměstnanost prý vzroste v průměru o 50 procent. To asi rozpočet ani registrační pokladny nezachrání.

Bojovná slova

Saúdský ministr zahraničí Ádil al-Džubajr v rozhovoru, poskytnutém CNN v Mnichově, prohlásil, že jeho země si přeje zbavit Bašára Asada moci v Sýrii, ať už politicky nebo vojenskou silou. USA by podle Džubajra měly zahájit pozemní intervenci, k níž by Saúdská Arábie a její regionální spojenci přispěli v míře, která bude zapotřebí.

Není tajemstvím, že Asada ale drží u moci, pokud nějakou má, hlavně přítomné ruské jednotky. Jeho odstranění vojenskou silou tak může být pěkně nebezpečný podnik.

 

„Vlastenci“ opět nepochopeni

Krajně pravicová strana Švédští demokraté neuspěla v parlamentu s návrhem zákona, který by umožnil zbavit občanství osoby, odsouzené za činy související s terorismem. Proti návrhu byli všichni poslanci ostatních parlamentních stran.

Možná to zkrátka většině Švédů nepřipadá jako zase tak dobrý nápad. Například proto, že ona souvislost s terorismem může být různě těsná, a nebo i proto, že občanství tohoto království asi není jen tak pro zábavu, ale zaručuje občanům i jistá práva.

Slušná šance na zvolení

Christine Lagarde bude jedinou kandidátkou ve volbě svého vlastního nástupce v čele Mezinárodního měnového fondu. Že byla jaksi mysteriózně zapletena do korupčního skandálu s miliardářem Tapiem? Nevadí... v penězích se určitě vyzná.

Politický hurikán od Severu

V hlasování Demokratů v New Hampshire včera zcela jednoznačně zvítězil Bernard Sanders, který pro svůj projekt socialistických USA získal přibližně 58 procent sympatizantů mezi liberály v tomto státě.

Nejdříve ho velká média ignorovala, potom se jeho socialistickým představám vysmívala, potom proti němu začala bojovat, a teď konečně začal Sanders vyhrávat.

Nemá jistě zdaleka vyhráno - jde teprve o druhý stát, v němž se hlasovalo, a ve státě prvním, jímž byla Iowa, skončil Sanders druhý za Hillary Clinton o nějaké desetiny procenta. Iluze, že nemá šanci být zvolen, se ale rychle rozplývá s tím, že se senátor z Vermontu počínaje dneškem dostává do čela pořadí kandidátů Demokratů.

 

Neuvážlivý oportunismus?

Američtí Republikání začínají mít obavy - sami ze sebe. Totiž z toho, zda se jejich spolustraníkům přecijen nemůže povést vybrat si „rasistického sexistického demagoga", jak Donalda Trumpa tituluje dnešní Huffington Post, jako prezidentského kandidáta. Ten totiž včera zvítězil se ziskem 34 procent hlasů. Stále častěji se proto ve straně ozývají hlasy, volající po tom, aby někteří z konzervativních kandidátů odstoupili ve prospěch jiných, a umožnili tak sjednocení konzervativních hlasů proti populistovi.

Otázka zní, pokud Republikáni Trumpa přecijen zvolí, může to strana přežít a zůstat pohromadě? A nebo naopak, pokud ho nezvolí a on se rozhodne kandidovat proti Republikánům, může to strana přežít a zůstat pohromadě?

Tak či onak, asi si měli rozmyslet dříve, komu dát prostor.

 

Na sahaře to pálí

V marocké poušti u města Ouarzazate spustili první část v současnosti největší solární elektrárny, využívající koncentrované sluneční energie k zahřívání tekutých solí, a dodávající tak elektřinu i v noci. Po spuštění celého komplexu bude mít elektrárna v Ouarzazate výkon 580 MW. Původně se jednalo o součást evropského projektu na vybudování soustavy solárních elektráren v severní Africe a dodávání elektrické energie do Evropy podmořskými kabely. Tento plán sice nakonec přišel o své evropské investory, ale do věci se naštěstí včas vložila nigerijská Africká rozvojová banka.

Pro marockou energetiku bude spuštění celého komplexu představovat nárůst podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny ze 13-ti na 42 procent. Místo prodávání elektřiny do Evropy se tak snad Maroku, které dosud téměř zcela záviselo na fosilních zdrojích energie, podaří výrazně snížit svou produkci skleníkových plynů, ještě než bude v listopadu tato země pořádat mezinárodní klimatickou konferenci COP 22.

 

Kim se zlobí

Jihokorejská pobřežní stráž dnes (8. 1.) varovnou palbou přiměla ke změně kurzu severokorejské válečné plavidlo, které překročilo námořní hranici. K incidentu došlo jen den po odpálení severokorejské rakety dlouhého doletu, která přeletěla japonskou Okinawu a vypustila na oběžnou dráhu satelit, a kvůli které bylo japonské letectvo uvedeno do stavu bojové připravenosti.

Kim se zase zlobí, jako by žárlil na ISIS a Putina a chtěl zase trochu té pozornosti. Jenže u bláznů si zkrátka nikdy nemůže být nikdo jistý, jak moc vážně to své zlobení míní...

Očima nefritového králíka

Čínská národní vesmírná agentura zveřejnila fotografie z pobytu sondy Čchang-e 3 a roveru Jü-tchu (Nefritový králík) na měsíci. Pro každého, kdo by pochyboval o tom, že dlouhý pochod Číny do vesmíru sotva začal, ale začal jistým krokem.

Británie s větrem v zádech

Dánská společnost Dong Energy vybuduje do roku 2020 u britských břehů Severního moře největší příbřežní park větrných turbín na světě. Tedy přesněji řečeno, první část tohoto projektu, nazvanou Hornsea Wind Farm 1, s výkonem 1,2 GW. Později by pravděpodobně měla následovat část druhá, Hornsea Wind Farm 2, s výkonem přibližně 1,8 GW. To znamená, že celý komplex bude mít asi o třetinu větší celkový výkon, než jsou 2 GW instalovaného výkonu JE v Temelíně. Díky tomu by také mělo Spojené království, získávající už teď z větru 10 procent své elektrické energie, bez velkých potíží plnit závazky z pařížské konference COP.

Svezení budoucnosti

Univerzita Makerere v Kampale a ugandská firma Kiira Motors vyrobily prototyp autobusu pro Afriku, poháněného elektřinou a vybaveného solárními panely na dobíjení, umístěnými na střeše. Jde o první původní ugandský prototyp motorového vozidla. Snad se s ním Afrika vydá do budoucna o hodně lepším směrem.

Proč ho nazavřít jen tak?

Pracovní skupina OSN pro případy svévolného zadržování označila Juliana Assange, skrývajícího se už déle než 3 roky na ekvádorské ambasádě v Londýně, za svévolně zadržovaného, tedy za nespravedlivě stíhaného. Britské úřady se ovšem vyjádřily pouze v tom smyslu, že stanovisko zmíněné skupiny nelze považovat za právně závazné. Co takhle morální sdělení onoho stanoviska? K tomu se britské úřady nevyjádřily.

Tak to zase nevyšlo

Kdosi nominoval Donalda Trumpa na Nobelovu cenu míru, oznámil mluvčí Nobelova výboru. Důvodem má být Trumpova „rázná ideologie dosažení míru silou, která je odstrašující zbraní proti radikálnímu Islámu, ISIS, nukleárnímu Íránu a komunistické Číně.“ Tou je zřejmě míněna Trumpem navrhovaná budoucí strategie amerických ozbrojených sil, vyjadřovaná opakovaně heslem „rozbombardovat to všechno do sr.ček.“

Do užšího výběru kandidátů se ovšem Trump nedostal a navíc není veřejně známa ani identita jeho navrhovatele. Miliardářský tlučhuba se tím zařadil k dalším podobně překvapivě nominovaným osobnostem, mezi nimiž se zvláště vyjímají jména Adolf Hitler a Vladimír Putin.

Kruté odpuštění

V Saúdské Arábii odpustil soud trest smrti palestinskému básníkovi Ašrafu Fajádovi. Ten byl odsouzen za údajnou urážku proroka a šíření ateismu. Místo popraviště ho čeká saúdské odpuštění - 800 ran bičem a osm let vězení.

Jeden jako druhý?

Také čečenský prezident rozjímá o vraždění nepohodlných politiků. Zveřejnil například fotografii bývalého ruského premiéra Kasjanova v hledáčku pušky. Mají to kremelští pohunci rozkazem, nebo se snaží každý zvášť?

Nůž v ruce, osten v hubě

Vrahy v našich ulicích, číhající na muslimy s noži a nejtemnějšími úmysly, je třeba mít za teroristy, je-li jasné, že hodlají zasít strach. Co s těmi, kteří vrahy veřejně k nenávisti podněcují?

Socialismus chytá vítr

Američtí Demokraté ze státu Iowa vybírali svého prezidentského kandidáta. A nevybrali. Po 50-ti procentech hlasů totiž dali Hillary Clinton a Bernardu Sandersovi, kterému leckdo prorokoval nevolitelnost pro jeho neskrývané socialistické přesvědčení. A to je Iowa jedním ze států s nejmenším podílem etnických menšin. Ještě dojde na hlasování v místech, kde si třeba lidé rádi vzpomenou na to, jak Sanders pochodoval s M. L. Kingem.

 

Kdo byl zase vedle

V neutuchající chtivosti po senzaci a pohoršení nás český tisk dělší dobu krmil představou, že se prezidentem USA už pomalu s jistotou stane Donald Trump. Asi to nebude tak žhavé. V prvních republikánských primárkách ve státě Iowa skončil Trump s 24% druhý za kandidátem Tedem Cruzem (28%), člověkem, u nějž dokonce panují pochybnosti o tom, zda může kandidovat, když se narodil v Kanadě. Třetí byl partajní kádr Marco Rubio (23%).

Vzhledem k vyrovnanosti podpory kandidátů i skutečnosti, že Trump ani tak neskončil první, vyvstává otázka, co kdo vlastně sleduje tím, že v Češích, kteří ani v amerických volbách nehlasují, budí dojem Trumpovy omračující popularity. Nebo tím nikdo nic nesleduje, jen ne všichni, od nichž zprávy z americké politiky přicházejí, dokážou přečíst americké noviny?

 

Kdy přijde revoluce?

Nejzajímavější statistika pro rok 2016 je na světě; týká se nejen tohoto roku, ale i celé lidské budoucnosti: Nejbohatších 62 lidí na světě dnes vlastní tolik majetku, jako tři miliardy šest set milionů nejchudších. Jinak řečeno, každý z oněch boháčů vlastní tolik majetku, jako 62 milionů těch druhých dohromady.

Zdroj: Oxfam

Téma pro příští volby

Chlastejte a držte hubu. Ano, jinak bude zle!

Oleje do ohně

Nově zvolená prezdentka Taiwanu nelenila a vydala se na ostrov Taiping, který taiwanská vláda kontroluje v oblasti Spratlyových ostrovů, tedy v suostroví, o které se přou obě čínské republiky, Vietnam, Filipíny, Malajsie a Brunej.

Povedlo se to zrovna v době, kdy si americké ministerstvo zahraničí dělá naděje na nějakou dohodu o společném postupu s ČLR, týkající se severokorejského jaderného programu.

Zkrátka, některé problémy se jen z dobré vůle nevyřeší, zvlášť když k překvapení některých nejsou tak úplně jen věcí dvoustrannou.

Konec starého Západu...

Ammon Bundy, šéf pistolníků z Nevady zatčený během rozprášení skupiny pořádkovými silami, vzkázal z vězení svým zbylým přívržencům, ať zanechají ozbrojeného boje proti federální vládě, a jdou domů. Každý western někdy končí.

Lidstvo je zase hloupější

24. ledna zemřel Marvin Minsky. O kolik se tím zase snížilo průměrné IQ populace živých oproti mrtvým, to už možná nikdo nespočítá.

Hlavně, že si rozumějí

Íránský prezident Rúhání se po odvolání sankcí rozjel do Evropy, a aby toho nebylo málo, rovnou do Říma. V Kapitolských muzeích pro něj zakryli nahaté sochy a papež si pochválil, jak s Rúháním sdílí duchovní hodnoty.

To si žádá úvahu. Myslí si někdo, že katolíci nechtějí ostatním nakazovat, jak mají lidé žít a jak mají být oblečeni? Nebo si všichni myslí, že už jenom na rozdíl od jiných, s nimiž případně sdílejí své duchovní hodnoty, nemají dost ozbrojenců, aby ostatním přikazovali?

Jen aby se jim to nesplnilo...

Po tvrzení A. Szubina z amerického ministerstva financí, že o zkorumpovanosti Putina se ví už dávno, požaduje mluvčí Kremlu Peskov zveřejnění důkazů. Není to od něj trochu ukvapené?

To je, oč už běží

Otázka dneška: Jaký se lze zbavit českého prezidenta demokraticky?

Kdo byl zase nejrychlejší

Čínský prezident přijel do Íránu, po jehož přízni je od zrušení sankcí zjevně sháňka po celém světě. Stal se tak první z hlav šesti států, odpovědných za jadernou dohodu s Íránem, které se podařilo přispěchat a přidat i dohodu obchodní, a to v předpokládaném objemu 600 miliard dolarů.

Kdo nelení, tomu se zelení.

Neortodoxní podívaná

Izraelský list HaMevaser uveřejnil 13. ledna fotografii pochodů v Paříži. Jen z ní odstranil všechny ženy, zřejmě aby nepohoršoval své ortodoxní čtenáře. Zmizely tak Merkel, Mogherini i starostka Hidalgo. Abbás ale zůstal.

Kdo chce kam

Zeman žádá deportace lidí, kteří šíří nenávist. Máme to chápat tak, že chce zase od státu zaplatit letenky? A kampak by si pán v tom případě přál deportovat? Že by do Ruska? To je jen dohad.

...nebo navedenej?

Donald Trump zase zlobí. Američané se podivují, že začal svůj Twitter používat k přeposílání zpráv od neonacistů, jako například od kohosi s přezdívkou Bílá genocida (White Genocide). Za jednu z takových zpráv už se Trump „omluvil" s tím, že ji na jeho osobní účet umístil „mladý stážista".

Nabízí se otázka: Opravdu si Trump myslí, že mu někdo věří, nebo je mu to úplně jedno?

Stopy vedou vysoko

Podle nově zveřejněné zprávy britských vyšetřovatelů otrávení Alexandra Litviněnka v roce 2006 zřejmě osobně schválil Vladimír Putin. Může vyšetřování dovést budoucí obžalované k nějakému soudu?

Vše jak má být?

Francouzská vláda se ke zklamání mnohých Francouzů chystá navrhnout další prodloužení výjimečného stavu o tři měsíce. Co rovnou zadat Akademii, aby ve slovníku vyměnila význam slov výjimečný a běžný? A je to.

Nezabiješ

Před Mezinárodním trestním tribunálem stanul Dominic Ongwen, jeden z velitelů Boží armády odporu, která se snaží ve střední Africe zavést Křesťanský stát, řídící se deseti přikázáními. Sám Ongwen je viněn, že vlastnoručně zabil nejméně 321 místních obyvatel a unesl 250 osob. Bohužel jde jen o střípek krvavé mozaiky křesťanského fundamentalismu v této oblasti, za kterým se táhne dlouhá stopa vraždění, únosů a verbování dětských vojáků, začínající již v 80. letech 20. století, kdy se náboženští pomatenci organizovali v Hnutí Ducha svatého. 

Kde vládne soudce Lynch

Soud v Ústí nad Labem rozhodl o nevině zdravotní sestry Věry M., obžalované z vražd šesti pacientů. Nic zvláštního. Nebýt mediálního lynče byvší obžalované, který trval cca. rok, aniž by jí bylo cokoliv prokázáno. Nestoudnost těch místních médií, která o podezřelých soustavně referují jako o pachatelích, je trestuhodná, ale v tomto případě nabrala i ta zvláštních rozměrů, když byly články a reportáže, které obviněnou odsuzovaly, doprovázeny jejími fotografiemi a záběry.

Když teď byla Věra M. osvobozena, pojďme si projít několik titulků jí věnovaných zpráv za poslední rok:

To je ona! V Rumburku vraždila 4 roky, tvrdí policie
Obviněná sestra zabíjela pacienty v průběhu čtyř let. Všem podávala draslík
Sestra z Rumburku prý neměla ráda pacienty! Šest jich zabila, tvrdí policie
Sestra zabíjela draslíkem, řekl u soudu znalec!
Zdravotní sestra z Rumburka znovu před soudem: Ostatním sestrám v nemocnici vadila
Zabíjela, aby si ulehčila práci, tvrdí obžaloba o zdravotní sestře z Rumburku
Obžaloba: Zdravotní sestra z Rumburku zabíjela, aby si ulehčila práci
Rumburská 'vraždící sestra' psychickou poruchou netrpí

Podstatné a u nás zřejmě zcela nové je uvědomit si, že se jedná o sprostý lynč, i kdyby nakrásně byla obžalované v budoucnu prokázána vina. A tiché povolení lynče bývá z pravidla na začátku cesty, vedoucí k diktatuře.

 

Ukvapenost nebo norma?

Čečenský prezident Kadyrov označil opozici v Rusku za zrádce konspirující se Západem, nabídl možnost umístění jejích členů na čečenské psychiatrické klinice a vedl rozvahu o tom, jak by na ně pustil svého psa Tarzana, který kouše. Jeho nesmlouvavě vlezdo.....nické gesto se ovšem mezi Rusy zřejmě tentokrát nesetkalo s nadšením, vzhledem k tomu, že nedávno bylo odsouzeno několik Čečenců za vraždu opozičního politika Němcova. Kadyrov si tak vysloužil na internetu přízvisko Ostuda Ruska.

Co dodat? Vždyť se nezměnil ani on, ani to, co od něj v Kremlu chtějí slyšet.

Nejistota trvá

Ceny ropy dnes spadly na 27 dolarů a 42 centů. Na to okamžitě reagovaly akcie ropných koncernů. Společně s problémy v Číně tak potíže producentů ropy přispívají k nebezpečné situaci na světových burzách.

 

Najde se nějaké východisko, dřív než zase bude pozdě? Tedy, východisko systémové? Například na právě probíhajícím Světovém ekonomickém fóru v Davosu?

Pozdní zúčtování

V Německu se chystá soud s jedincem, vedeným pod jménem Hubert Z. Je mu 95 let, byl dozorcem v Osvětimi a během jediného měsíce roku 1944 se přímo podílel na usmrcení 3681 osob.

Co nám to tam plave?

Jestli se něco zásadně nezmění, do poloviny tohoto století přesáhne celková hmotnost plastů v oceánech celkovou hmotnost ryb v nich plovoucích. Teď je na pětině.

Všemocní jsou prý zadobře

Donaldu Trumpovi bylo v rozhovoru se CNN připomenuto, že prohlásil, „že by nikdy nežádal Boha o odpuštění." Následovala otázka, jestli takového výroku nelituje. „Ne,“ odpověděl, „já mám s Bohem výborné vztahy.“

 

A to není smyšlená anektoda.

Galský kohout může kokrhat

Francouzský kasační soud v prosinci rozhodl, že manželská nevěra není ve Francii nemorální, protože byla vyňata z trestního práva v roce 1975 a věrnost tedy již nepatří k dobrým zvykům.

Pokud se chtěl někdo ve Francii rozvádět, nejen že má o důvod méně, ale také možná přišel o legální důvod k zahájení rozvodového řízení. To ukáže až další praxe.

600000 barelů denně

Tolik ropy dokáže Írán dodávat denně na západní trhy. A ode dneška i může. Sankce, spojené se sporem o íránský jaderný program, byly totiž zrušeny bezprostředně po oznámení Mezinárodní agentury pro atomovou energii, že Írán splnil všechny podmínky smlouvy, kterou 14. července uzavřel se stálými členy RB OSN, Německem a EU, a jejímž účelem bylo zamezení vojenskému využití jeho jaderného programu. Předehrou odvolání sankcí bylo sobotní propuštění čtyř v Íránu vězněných Američanů a sedmi v USA vězněných Íránců.

Narovnávání vztahů s Íránem je zjevné a pokračuje rychle, protože je ostatně v zájmu všech stran. Jistě tedy kromě Saúdské Arábie, která se jednání s Íránem neúčastnila, ale které díky nim určitě starostí neubylo.

Jedna Čína, dvě země

Na Taiwanu si zvolili svou první prezidentku Tsai Ing-wen, ženu z části domorodého původu, kandidátku tzv. zelené koalice liberálů a environmentalistů, která se kloní k myšlence oficiální samostatnosti ostrova a konce předstírání, že se jedná o část Číny ovládanou nacionalisty ze strany Kuomintang, jejichž kandidát ostatně ve volbách získal jen 31% hlasů. K vyhlášení nezávislosti nejspíš ani tak v nejbližší době nedojte, protože lidová Čína si proti tomu v roce 2005 udělala Zákon proti separatismu, který jí v jejích vlastních představách dává právo proti vyhlášení nezávislého Taiwanu zasáhnout. Zákon sice obyvatele Taiwanu dosti popudil, ale nemálo je i vystrašil, protože ČLR není přecijen od ostrova geograficky vzdálena natolik, jako je mu vzdálena politicky.

Otevřené přiznání faktické situace je tak nadále blokováno. Přeje si ale Peking skutečně jednou spravovat ostrov, kde s ním 56% lidí nechce mít nic společného a ještě ke všemu se zajímá o životní prostředí?

Čára přes rozpočet

Ruská vláda pro letošní rok počítá se zkrácením výdajů o 10%. Stejně jako loni. Ceny v Rusku za rok vzrostly o 12,5%, rubl oslabil téměř o 17%, HDP se propadlo o 4%. Aby dosáhlo vyrovnaného rozpočtu, potřebovalo by Rusko přinejmenším nárůst cen ropy nad hranici 82 dolarů za barel ze současných 30-ti. Což ještě možná není až takový problém, jako to, že plánovaný úsporný a současně deficitní rozpočet pro rok 2016 z nějakého důvodu počítá s průměrnou cenou 50 dolarů za barel.

Jak na ni v Kremlu přišli? Asi si pořád myslí, že realita je zkrátka to, o čem rozhodli oni.

Z vesmíru už nic nehrozí

NASA zřídila Úřad pro koordinaci planetární obrany. Má se zabývat sledováním hrozeb z vesmíru, například asteroidů, jejich případným odvrácením a záchranou života na Zemi.

Není jisté, zda má toto počínání skutečý smysl, ale určitě se setká s oblibou. Tedy až do té doby, než se život na Zemi nejspíš ze všeho zničí sám.

Stále podivnější western

Westernoví bandité se vybarvují. Pistolníci, kteří obsadili budovy a území rezervace v Oregonu, nově zbourali plot, který odděluje federální pozemek od zemědělských usedlostí v okolí. Dále zkonfiskovali vládní dokumenty a počítače a vytvořili si pro svou bojůvku internetovou stránku s názvem Braň svou základnu. Na ní se přihlásili k odkazu Adolfa Hitlera a k metodám boje Islámského státu. Později dodali, že se jedná o vtip.

Komu ale ztuhne úsměv nejdřív?

Podle názoru mnoha veřejně se vyjadřujících právníků má federální vláda proti banditům zakročit silou. Zatím se tak nestalo.

Zbytečné a ostudné haló

10 amerických námořníků bylo zadrženo íránskou pobřežní stráží po té, co omylem vpluli do íránských výsostných vod, právě v době, kdy prezident Obama četl Zprávu o stavu Unie. Republikánští politici nelenili a brojit proti údajnému ponižování USA ze strany ájatolláhů a také proti smlouvě o kontrole íránského jaderného programu, která prý dává Íránů volnou ruku, protože stanovuje podmínky, za kterých nedojde k válce.

K jejich překvapení (a někdo by snad řekl zklamání) byli všichni námořníci předáni americkým úřadům jen co v Íránu dojedli nabídnuté pohoštění. I to může být pro některé americké vlastence svým způsobem ponižující. Jak teď budou se svými bojovnými řečmi vypadat?

Sezóna zátahů

V Saúdské Arábii byla zatčena Samar Badawi, oceněná dříve americkým ministerstvem zahraničí za přínos v oblasti lidských práv. Současně byli zatčeni i její sestra, bratr a manžel. Dodejme, že Samar Badawi byla již dříve sedm měsíců vězněna za neuposlechnutí otce.

V Kuvajtu pro změnu odsoudili k smrti dva místní občany za údajnou špionáž v zájmu Íránu a hnutí Hizballáh. Další Kuvajťan dostal za totéž doživotí a 19 lidí bylo odsouzeno na 15 let za mřížemi. Tři další dostali jen pokutu.

Tolik události ve spojeneckých zemích Perského zálivu.

Jen 20% věcí stojí za pozornost?

Žijeme ve změti událostí a zpráv o nich. Ze všeho, čeho si všimneme kolem sebe jen asi 20% jevů je tak důležitých, že ovlivňují z 80% dění vůbec. Nestíháme vnímat všechno, natož rozumět, ale stojí za to věnovat se právě jen těm asi 20%, protože představují skutečný vliv. Na této myšlence byl založen nový institut 20/80 (http://institut2080.cz/). Nejde o počty a procenta, ale o poměr a kvalitu. Je to posun k realismu. Zvláště, když jej srovnáme s výklady typů jako doc. Konvička, ing. Zeman, ing. Klaus nebo dr. Vondruška, kteří oslňují hloupé tím, že se tváří jako výrazně většinoví vlastníci pravd.

Prvním zjištěním spolupracovníka institutu 20/80 je, že to podstatné je těžko viditelné, protože se nejedná o náhlý a zřetelný děj, jako výbuch sopky, ale o pomalou probíhající celkovou změnu. Skutečné revoluce přicházejí jaksi po špičkách.

Nietzsche napsal: „Nejtišší slova to jsou, která přinášejí bouři, myšlenky, jež se blíží na nohách holubičích, řídí svět.“

 

27 let Ratzingerovy Sodomy

Proč odstoupí papež? Co třeba „propracovaný systém sadistických trestů spojených se sexuálními tužbami“ pod dohledem jeho bratra. Georg Ratzinger, bratr papeže Ratzingera, katolický kněz a hudebník byl v letech 1967-1994 sbormistrem chóru Domspatzen a ředitelem chlapecké školy při katedrále v Řezně, kde prý byla „výuka“ organizována v rámci právě takového systému. Alespoň podle výpovědi některých z přibližně 200 chlapců, kteří byli podle obžaloby zneužíváni za Ratzingerova působení. Zatímco další kněží si údajně dopřávali všemožných sexuálních praktik s chlapci, bratr pozdějšího papeže je zatím viněn pouze z krutých tělesných trestů, v nichž si prý liboval. Na svou obranu uvádí, že občas sice některému chlapci „nafackoval“, ale že z toho míval výčitky svědomí, a že se mu ulevilo, když v roce 1980, podle svých vlastních slov, tělesné tresty zrušil. Dále tvrdí, že o sexuálních praktikách neměl tušení. To ovšem německý žalobce považuje v daném kontextu za nemožné.

Tušil snad Ratziger-papež, že na něco takového jednou dojde? Nebo to vyčmuchal někdo jiný ve Vatikánu?

Zdroj zde.

 

Tak se to přece veze?

Čínské trhy zahájily týden dalším propadem. Šanghajský index SES Composite se propadl o 5,3%. Nejhorší ovšem je, že se už začíná mluvit o důvěře ve schopnosti čínské vlády s tím něco udělat.

Lidé a auta se nepotřebují

Atualizace softwaru Tesla umožňuje vozům samostatně parkovat a sledovat rychlostní omezení v provozu. Za pár let se bude řídit možná na okruhu. Když už budou auta jezdit i bez lidí, co kdyby se i lidi naučili žít bez aut?

Nepřátelství v ohrožení

Izraelské ministerstvo školství si asi nepřeje, aby se středoškoláci zaobíraly příběhy, ve kterých Arabové nejsou nepřáteli Židů. Román Život na hranici (Borderlife) od Dorit Rabinyan, který dostal izraelskou Bernsteinovu cenu za rok 2015, a který měl být následně zařazen do osnov izraelských středních škol, je právě takovým případem, nevyhovujícím ministerstvu, jehož komise tuto knihu výslovně označila za nevhodnou a vyslovila se, že takové příběhy mohou nadělat víc škody než užitku. Jaké příběhy? Román je o vztahu mezi Židovkou a Palestincem v New Yorku.

Rozhodnutí vyvolalo protesty izraelských učitelů a některých opozičních politiků a z knihy se stal izraelský bestseller. Že by i zlé mohlo být k něčemu dobré?

Kdo obtěžoval Němky?

Byli to snad Syřané? Jakkoliv je nejapné, že se na veřejnost dostaly údaje o národnosti podezřelých z Kolína nad Rýnem, zajímavé je tyto údaje srovnat s šířením paniky ohledně uprchlíků ze Sýrie, podporované tvrzením, že se jedna o jakési jejich kulturní problémy.

Mezi cca. čtyřiceti zadrženými ovšem skutečně Syřané jsou. Celkem čtyři. Němci jsou přitom mezi nimi pouze dva a Američan dokonce jen jeden, stejně jako jediný osamělý Srb. Nejpočetnější skupinkou mezi lidmi, obviněnými ze silvestrovských výtržností, jsou Alžířané, jichž je deset.

To by ovšem naznačovalo možnost, že se jednalo spíše o kapsářský gang, ke kterému se přidalo několik opilců a bezdomovců. Asi proto se v českých novinách píše, že mezi pachateli byli žadatelé o azyl, ač jich nejspíš moc nebylo a navíc dosud nikomu nebylo nic prokázáno. On se možná už ani titulek Mezi podezřelými z obtěžování je Američan či Srb někomu nezdá náležitě podbízivý, protože nepodněcuje dost nenávisti vůči skupině osob.

Nebo se snad jedná o uprchlíky z Ameriky, Alžíru, Srbska... a Německa?

Hlas, který bude mít váhu

Se začátkem roku se Ukrajina ujala křesla zástupce východoevropských států v Radě bezpečnosti OSN. Byla jediným uchazečem. Proč asi?

Komu není rady

Hitem veletrhu elektroniky CES v Las Vegas se staly přístroje pro snímání a ovlivňování mozkové aktivity. Mají podobu čelenky a lze jimi prý navozovat duševní stavy i ovládat prostetické končetiny. Kromě zvědavců se na jejich výrobce, bostonskou firmu BrainCo, sesypali i investoři. V jaké oblasti si u telepatie slibují největší návratnost? Prý v neuro-marketingu.

Potěš pámbůh.

Další krize odložena

Čínská lidová banka zažehnala hrozící světovou krizi. Alespoň prozatím. Začala totiž nakupovat čínský jüan, o tlaku na jehož zhodnocení se mluví již delší dobu. Finanční trhy v USA, Evropě a Japonsku na to reagovaly návratem k mírnému růstu.

Zajímavá na této epizodě je především neodvratnost, s jakou Čína bohatne. Pokud udrží hodnotu své měny nízko, bude dál ničit konkurenci cenami. Pokud se ukáže jako lepší hodnotu měny zvýšit, bude to znamenat rychlý nárůst kupní síly v Číně a zhodnocení činského kapitálu.

Otázkou tedy není, zda bude Čína dále bohatnout, ale jak bude bohatnout.

Je Německo nade všecko?

Němci stále mají svědomí. I když zase můžou číst Mein Kampf, který dnes přichází na pulty v němčině za 59 Euro. V Kolíně nad Rýnem propustili policejního prezidenta, protože veřejně spojoval trestné činy s národností podezřelých. Nám, kteří můžeme číst česky, nezbývá, než se podivovat, že například české tiskoviny tak činí zcela bez uzardění a o nějakém svědomí v nich většinou nemůže být vůbec řeč.

 

 

Pistolníci Západu či teroristé?

V Oregonu v USA obsadili pistolníci přírodní rezervaci Malheur National Wildlife Refuge. Nakázal jim to totiž Bůh. Gang kovbojů z Nevady, nazývající se Občané za ústavní svobody, vede nechvalně proslulý honák dobytka a neplatič federálních daní Ammon Bundy z Phoenixu, který se už roce 2014 opevňoval na farmě obléhané policií v průběhu takzvaného Bundyho patu.

Bundyho pistolníci se na rozkaz boží rozhodli v Oregonu zabrat zmíněnou rezervaci, která patří do systému amerických národních parků, a která je předmětem smlouvy o užívání půdy mezi federální vládou a domorodým národem Paiute, uzavřenou za prezidenta Granta v 70. letech 19. století. Hodlají totiž půdu rozdělit mezi bílé dřevorubce a horníky.

Ano. To se skutečně děje právě teď na Západě, o kterém si tolik lidí myslí, že dávno není divoký. Mezitím se ve zbytku USA, překvapených neméně než zámořský čtenář, rozvíjí diskuse o tom, zda se jedná o teroristický čin. To znamená, zda se na ony pistolníky vztahují zákonná opatření, která by vedla k jejich identifikaci jako takzvaných nepřátelských bojovníků (enemy combatants), se vším, co k tomu patří.

Asi to od těch kovbojů nebyl moc dobrý nápad. Ale co už jeden nadělá, když to chtěl Bůh.

 

Horko v Perském zálivu

Rozmíška mezi Íránem a Saúdskou Arábií pokračuje. Navíc se zdá, že na Arabském poloostrově se možná schyluje k povstání.

Írán 7. 1. obvinil Saúdskou Arábii, která pokračuje v okupaci Jemenu, že v této zemi bombardovala íránskou ambasádu. Saúdi to popřeli, navíc budova ambasády nenese žádné známky poškození. Jediné, co dnes saúdské letectvo prokazatelně v Jemenu rozbombardovalo, je prezidentský palác.

V samotné Saúdské Arábii, tedy v její Východní provincii, kterou obývají převážně šíté, došlo současně s výše uvedeným k pietnímu shromáždění na památku popraveného šejka Nimra. Saúdské pořádkové síly se nestihly shromáždit v dostatečném počtu, a tak nezasáhly a ke krveprolití nedošlo. Pro  dnešek tedy zůstalo u provolávání hesla smrt Saúdům.

Navíc obě země už spolu vedou rozsáhlou zástupnou válku - známou jinak jako války v Sýrii a Jemenu. Bude ještě možné rozjíždějící se mašinérie západním diplomatickým úsilím zastavit nebo aspoň zpomalit, nebo se skutečně schyluje ke střetu, do kterého budou tak či onak zapojeni téměř všichni v regionu a navíc téměř všichni hlavní producenti ropy včetně Ruska, které už v Sýrii na straně Íránu bojuje?

 

Panika na Wall Streetu?

Senátor Sanders, který usiluje o demokratickou nominaci v prezidentských volbách v USA, představil 5. 1. svou ekonomickou politiku. Jejím východiskem je obnovení platnosti takzvaného Glass-Steagallova zákona z roku 1933, který znemožňoval propojení komerčních a investičních bank. Dále Sanders hodlá zamezit manažerům bank v účasti v orgánech ratingových společností.

Ale co všechny ty krásné kšefty? Co potom bude s nimi?

 

Sotva 35 za barel

Ceny ropy dále padají. Mezi příčiny patří zpomalování čínské ekonomiky, silný dolar, prodražující ropu některým zemím, ale hlavně mocenský boj mezi hlavními světovými vývozci - Ruskem a Íránem na jedné straně a Saúdskou Arábií, která jim šla navýšením produkce po krku i za cenu vlastních ztrát, na straně druhé. Především Rusko se díky tomu ocitlo v nezáviděníhodné hospodářské situaci, ale ekonomická válka má své náklady, a tak i sama Saúdská Arábie letos poprvé hospodaří se schodkem rozpočtu.

Kdo vyhrává? ...musíme si to konečně přiznat. Ale momentálních výhod z této situace plynoucích je třeba především využít k co nejrychlejšímu ukončení zavislosti na surovině, přicházející do Evropy z takových států, jaké byly zmíněny, a které se teď naštěstí dostaly do vzájemného klinče.

Nemalé potíže ve velké Číně

4. ledna bylo na čínských burzách přerušeno obchodování. Následně proběhla světovými trhy vlna poklesu na akciových trzích. Pozadím této události je již deset měsíců v řadě trvající pokles čínské průmyslové produkce. Caixin China General Services PMI informuje, že země prochází nejprudší fází poklesu od počátku zpomalování ekonomiky v roce 2009.

Obavy z globálního zpomalení jsou zpět.

Hezký nový rok.

Iglú pro Václava Klause

Že je globální oteplování skutečností snad po letošní zimě ví nejen každý trouba, ale možná dokonce i Václav Klaus. V severní polární oblasti bylo o letošních svátcích o celých dvacet stupňů tepleji, než by mělo být. V nejsevernějším kanadském teritoriu Nunavut, většinu jehož obyvatel tvoří Inuité, byla dokonce naměřena teplota 4,7 stupně pod nulou. Jakmile začnou iglú tát, co v některém uspořádat konferenci pro Václava Klause? Zahraniční, navíc v Kanadě. To by snad neodmítl. Nejlépe, mohla-li by se konat na kře ledové... bude-li ještě jaká k mání.

Poznámka: To, že by Václavu Klausovi mohlo dojít něco, co má před očima každý, je pouze nepodložená domněnka redakce.

Novoroční stínání a ukřižování

Saúdská Arábie si zase říká o pozornost. Za jeden den stihli Saúdi popravit 47 lidí včetně známého opozičního aktivisty, šejka Nimra. Prostestovali nejen Írán, Pákistán, Palestinská samospráva a tisíce lidí na Blízkém východě, ale i Evropská unie. Šejk Nimr byl totiž za nelidských podmínek, proti nimž protestovaly organizace Human Rights Watch a Amnesty International, vězněn od roku 2012 a v roce 2014 byl odsouzen k smrti za neposlušnost vůči vládnoucímu režimu a podněcování zahraničního vměšování. Teď je prý na řadě jeho synovec, Ali Muhammad al-Nimr, kterého saúdská policie polapila dokonce už v roce 2011, ve věku 17-ti let, a který byl odsouzen k useknuní hlavy a ukřižování za podobné zločiny, jakých se dopustil jeho strýc, které mladý Ali Muhammad ještě zhoršil používáním mobilního telefonu k podněcování nespokojenosti.

Jsou-li si lidé rovni před zákonem, nejsou si (islámské) státy rovny před mezinárodním právem?

O slepičí krok ...k čemu?

Putin zveřejnil 1. 1. 2016 novou ruskou strategickou doktrínu. Hlavní hrozbou je podle ní NATO, které ohrožuje ruské „zájmy“ tím, že nepřijímá ruskou „nezávislou zahraniční politiku“. V jazyce lidském: Nesežrali nám tu okupaci a ještě ke všemu na ně nestačíme!

Ať už se Putin na Nový rok přiblížil čemukoliv, přejme všem Rusům, Ukrajincům i sami sobě, aby to bylo co nejdříve za námi.

Naděje svítá (i) prezidentům

Pokud má některá země, kterou znáte, třeba prezidenta s postižením mozku, radujte se. Konec šlamastyk je na dohled. Tedy pokud je postižení dotyčného následkem Alzheimerovy choroby. Australští vědci totiž vyzkoušeli novou medotu, využívající ultrazvuk, kterou byli schopni projevy nemoci týkající se kognitivních funkcí zcela odstranit u 75-ti procent laboratorních myší. A (možná nejen) v evolučním měřítku je od myši k prezidentu blíže, než bychom si snad bývali přáli.

Mimo anekdotu: Alzheimerovou nemocí trpí ve světě podle různých odhadů 11-59 milionů lidí a pokud by nedošlo k průlomu v její léčbě, WHO má za to, že se počet nemocných do roku 2050 zečtyřnásobí. Není tedy mnoho svátečnějších zpráv.

Ani pro lidi, kteří si na žádnou takovou zemi nevzpomínají...

Bude na egyptské frontě klid?

Bojovníkům ISIS na Sinaji možná brzy dojde elán. Totiž, dojde jim Captagon. Pilulka, která pro jejich organizaci znamená vše. Jak už v lednu 2014 odhalil Guardian, ISIS totiž není v jádru nic jiného, než gang dealerů tohoto amfetaminu, který začal pilulku, vyráběnou hlavně v zemích Perského zálivu a populární na celém Blízkém východě, užívat hojně sám. Poslední zásilku Captagonu, určenou nejspíš účastníkům detašovaného mejdanu islamistů v Egyptě, ovšem zadrželi celníci už v Bejrútu. Takže, smůla, chlapci, asi vás začne bolet hlava.

Velká hra o ještě větší peníze

Charta Asijské banky pro infrastrukturní investice (AIIB) vešla v platnost 25. 12. a stala se dalším dokladem neobejitelnosti Číny v současném světovém uspořádání.  Banka totiž byla původně vyprojektována právě v ČLR, a to za účelem zmírnění vlivu MMF, Světové banky a Asijské rozvojové banky (ADB), které Čína považovala za prostředky udržování vlivu USA a Japonska v oblastech, kam by sama ráda strčila prstíček. A to přesto, že v ADB má Čína také kapitálový podíl. Ten je ovšem mnohem menší, než podíl japonský, a navíc v nové AIIB Japonsko ani USA žádné podíly nemají. Jak se k tomuto investičnímu boji mezi velmocemi staví Evropa? Evropské státy přistoupily i k čínskému projektu a mají tak své peníze v obou vzájemně soupeřících podnicích. Ostatně, stejně jako Čína. Jen bůh ví proč narozdíl od USA a Číny nenesou svou kůži na trh a zase každopádně vydělají, i když se jedné nebo druhé straně nebude dařit, jako by to snad byla samozřejmost.

Nebezpečí terorismu trvá

Kalifornské policii se podařilo včas zadržet jistého Williama Celli, přívržence Donalda Trumpa, který chystal bombové útoky na muslimy v okolí. V jeho domě byla nalezena výbušnina. Kolik takových nebezpečných bláznů, kteří propadli nenávistným ideologiím, bude ale ještě třeba pochytat?

...ale byly šťastné a veselé.

Vánoční osvětlení v USA spotřebovalo letos více energie, než téměř stomilionová Etiopie za celý rok. Z roční spotřeby 320-ti milionů Američanů to přitom tvořilo jen 0,2 procenta. Je mezinárodní finanční pomoc energetickému sektoru chudších států, nadělená jim „pod stromeček“ pařížskou konferencí, dostatečná, nebo zůstává nejefektivnějším prostředkem ochrany klimatu krize spotřeby ve společnostech, v nichž se „hodnotou“ stalo bezúčelné plýtvání v nevídaném měřítku? Nenaznačuje uvedené srovnání, že i finanční krizi by bylo možné nakonec považovat za potřebnou evoluční strategii, umožňující eventuálně přežití lidského druhu na planetě?

Padni komu...

Individuum, které si zvyklo na nepostižitelnost, zase uráží spojence. Po Turecku si vzalo dotyčné ... na mušku i Řecko. Kdy bude odvoláno? To byste si, občané, přáli moc.

Sokol přistál

Firmě SpaceX se s raketou Falcon-9 podařilo dosáhnout průlomového úspěchu na cestě k cílům, jimiž je kolonizace Marsu a těžba na asteroidech. Řečená raketa totiž tento týden vynesla na oběžnou dráhu satelit a následně vertikálně přistála na mysu Canaveral. To z ní činí v současnosti jediný vícenásobně použitelný prostředek orbitální dopravy v komerčním provozu. Právě využití takových prostředků přitom zásadně zlevní orbitální provoz a eventuálně umožní, aby Elon Musk, majitel SpaceX, mohl dožít na Marsu, jak by si prý přál.

Podivní ptáčkové

Co má společného Putin, Medvěděv a několik ruských ministrů obrany za sebou? Vadu pohybu při chůzi. Čím to a v čem vada spočívá? Inu, u všech takto stižených osob byla pozorována nepravidelnost pohybu pravé paže při chůzi. Tým neurologů, který pozorování uskutečnil, k tomu publikoval článek v časopise British Medical Journal. Pokud jde o příčinu vady, může prý jít buď o pohybovou zvyklost, která je následkem nějakého zvláštního druhu výcviku v zacházení se zbraněmi... a nebo o příznak počínající Parkinsonovy nemoci. S tím souvisejí další otázky. Mohlo by se jednat o obojí? A co z obojího by bylo předmětem přísnějšího utajení?

Za krevety nám to nestojí

Nejezme výrobky otrokářů. To si řekla už i EU. Ta hrozí Thajsku zákazem dovozu jeho produktů z ryb a mořských živočichů, pokud Thajci nezačnou něco dělat s otrokářstvím, které je v této oblasti v asijském království běžné. Eurokomisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella to sdělil v reakci na uveřejnění investigativní zprávy agentury AP, po níž následovalo osvobození 2000 otroků. Už před časem o otrokářství na thajských rybářských lodích psal Guardian, který také natočil o problému krátký film.

Ve velkém stylu

Vyloučení Ruska ze světových atletických soutěží včetně olympiády dostává další, nové rozměry. A nešlo jen o doping. V Senegalu, jehož občanem je i bývalý předseda Mezinárodní asociace atletických federací Lamine Diack, se dokonce Rusové ve své sportovní horlivosti pustili do financování prezidentské předvolební kampaně - a s úspěchem. Jejich oblíbený Macky Sall se skutečně stal prezidentem. Když už tedy nebudou moci ruští sportovci na olympiádu, mají třeba aspoň kam si zajet k moři, nebo si můžou zkusit rallye Paříž-Dakar. Tedy ti, kteří dostanou víza do Francie.

Medvědí služba

Putin si nemůže vynachválit „kvality a talent" Donalda Trumpa. Pomůže ruská pochvala Trumpovi ve volbách v USA? Lze si odpovědět vážně?

Kdo lže, ten někdy i vraždí

Ruské zdroje podle Le Monde šířily zprávy o koordinaci ruských útoků v Sýrii s postupem Asadových vojáků a povstalců proti IS. Tedy zvláštní představu, že se takzvaná umírněná opozice, bojující proti Asadovi, účelově spojuje s Asadem, aby si mohla nechat pomoci od Rusů. Syrská svobodná armáda to popřela a naopak potvrdila, že její pozice jsou stále terčem ruského bombardování.

Pod svícnem

Saúdská Arábie ohlásila vytvoření Islámské vojenské aliance. Jejími členy je 34 států, jejím účelem je posvítit si na islamisty a její společné velení sídlí v Rijádu. Aby si členské státy uhájily svou suverenitu proti nárokům samozvaného kalifátu, integrují se tedy dobrovolně do struktur, založených v naprosto stejné představě světa, jaká je vlastní onomu samozvanému kalifátu. Tedy světa, ve kterém se vojenské pakty a politické instituce vytvářejí na náboženském základě nebo se náboženského smyslu alespoň dovolávají.

Když to nešlo po zlém

EU otevřela kapitolu 17 přístupových rozhovorů s Tureckem. Smutné na tom je, že se obnovení přístupového procesu obhajuje potřebou turecké spolupráce v bezpečnostních otázkách. Dříve se totiž přístupový proces se zeměmi, které EK kritizovala ohledně respektování lidských práv, zdůvodňoval tím, že právě sám přístupový proces donutí příslušné státy k nápravě situace, tedy že po dobrém to s nimi půjde lépe, než po zlém. Právě ve vztahu k lidským právům v Turecku přitom také došlo ke zhoršení vztahů mezi Erdoganovým režimem a EU, což vedlo až k pozastavení přístupového procesu. Doba se změnila, zbytek vkusu a ohledu asi z politiky zmizel. Zůstává jenom otázka: Když se nenechal Erdogan přimět k rozumu ohledně lidských práv po zlém, půjde to s ním (znovu) po dobrém?

To jsou novoty

Navzdory očekáváním se do místních rad v Saúdské Arábii po sobotních volbách dostaly nejméně 4 ženy. Ty zde mohly volit a kandidovat vůbec poprvé. Saúdská Arábie byla totiž poslední zemí světa, ve které byly volební místnosti ženám uzavřeny.
Není to přitom tak dávno, kdy se dokonce ani právo volit, natož být voleny, nevztahovalo na ženy v některých liberálně demokratických zemích světa. Pro srovnání - rok, kdy šly ženy poprvé k volbám:

USA - 1920
Československo - 1920
Francie - 1944
Švýcarsko - 1971 na národní úrovni (v kantonu Appenzell Innerrhoden až v roce 1991)

Jen jestli to byl dobrý nápad...

Yahya Jammeh, od roku 1996 prezident Gambie, vyhlásil v zemi islámskou republiku. Ať má toto státní zřízení vypadat jakkoliv, Gambie se tím přidala do svérázné skupiny zemí, tvořené dosud Íránem a Afghánistánem. Důvodem celé věci udajně je, že většinově muslimská západoafrická země potřebuje „setřást koloniální dědictví“. Těžko říci, jak taková změna při současných náladách v mezinárodním prostředí pomůže například se setřásáním koloniálního dědictví chudoby a s lákáním investorů. Přejeme hodně štěstí Islámské republice Gambie a jejím obyvatelům zase přejeme svobodné volby.

Budoucnost patří močovině

...a tedy Babišovi. Ano, je to tak. Močovina se podle výzkumníků univerzity v Bristolu ukazuje jako možný zdroj energie blízké budoucnosti. Lze jí totiž vužívat v levných a výkonných palivových bio-elektrochemických článcích, vhodných pro přenosná zařízení. Že si potom bude konečně každý vyrábět svou vlastní energii?  Nenechme se mýlit. Babiš má v Německu továrnu na močovinu, která se používá v systémech následného zpracování emisí v automobilech některých značek. Jen aby si nikdo nepředstavoval, že tuhle továrnu Babiš zavře a nechá každého, aby si nabíjel baterky podle libosti. Nakonec, když je možné člověku zatrhnout solární panely na jeho vlastní střeše a ještě psát do novin, že kdo si dělá elektřinu sám je nějaký asociál nebo vykuk, proč by do budoucna nemohla ČR regulovat i to, že si někteří lidé, kteří mají to štěstí, že zrovna můžou, chtějí nadělat vlastní močovinu, aby tuhle jejich libovůli museli ostatní zaplatit. Nezapomínejme navíc, že co si jinde musí udělat člověk sám, to za nás prostě zařídí Babiš.

Na každého (prý) dojde

Koncern Volkswagen přiznal, že v případě podvádění v emisních testech se nejednalo o pochybení několika inženýrů, ale o systémovou záležitost celého koncernu. Že by přecijen došlo na odpovědnost jinak nedotknutelné kasty manažerů?

Zelená košile bližší než kabát

Senátor Sanders tento týden v rámci své prezidentské kampaně představil plán energetické politiky - snížení emisí o 80 procent oproti úrovni z roku 1990 a (pokud možno) odstavení jaderných elektráren. Vše spěje k tomu, že až bude Bernie prezidentem, obrátí se vztah mezi Evropou a Amerikou v řadě věcí, na které si svět byl nucen zvyknout. Sandersovi asi zkrátka přišlo, že zvyk je sice možná železná košile, ale taková košile může docela dobře působit i jako svěrací kazajka. Co ze vztahu států na obou kontinetech v jeho éře zůstane je nepříjemná historická zkušenost, která pořád dokola ukazuje, že USA se ve výsledku ujímají společných problémů mnohem častěji a silněji jako skutečně svých vlastních, bez ohledu na úsloví o blízkosti košil a kabátů.

Kdo si nedá do trumpety...

Donald Trump se snaží pomoci si v politice návrhem zákazu vstupu muslimů do USA. Pomůže mu to? V Británii a Izraeli už mu to pomohlo k tomu, že tamní parlamenty budou jednat o prohlášení Trumpa za osobu nežádoucí na území těchto států. V Saúdské Arábii, Kuvajtu a SAE zase k možnému zákazu distribuce produktů firem, v nichž má podíly. Aby toho nebylo málo, podle mínění americké prezidentské kanceláře si Trump možná už vykoledoval vyřazení z voleb. Snad se tedy tohoto ohrožení přežití lidstva všichni zbavíme dřív, než by bylo pozdě. Bohužel je ale takových falešně znějících trumpet po světě víc, třebaže jsou naštěstí aspoň míň slyšet.

Případ Case?

Australská policie provedla zátah v domě jistého Craiga S. Wrighta, který je možná oním neznámým mistrem daňových úniků, zvaným Satoshi Nakamoto. Matoucí? To druhé jméno patří vynálezci Bitcoinu, takzvané krypto-měny, kterou čerstvě začali používat i na Wall Streetu. Skutečná identita tvůrce nosiče nezdanitelných transakcí je ale stále neznámá. Jak také jinak. Kdo si vzpomene na romány, jako byl Neuromancer, ocení, jak moc se jim začíná podobat doba, ve které žijeme. Aby se nám nakonec nesplnilo víc z toho, co jsme si představovali před dvaceti nebo třiceti lety, a čemu jsme říkali kyberpunk.

Kam se dosud člověk nevydal

Prezident Obama podepsal 25. 11. zákon, umožňující soukromým firmám z USA zahájit komerční těžbu na vesmírných tělesech. Která surovina bude patrně při takové těžbě ze všech nejcennější? Soudí se, že voda, která by sloužila pro výrobu paliva přímo ve vesmíru. Každopádně, s těžbou v příštích několika letech počítá již několik amerických společností. Jesliže nebudou chtít další zůstat pozadu a sledovat, jak si americké firmy parcelují okolí Země, staneme se v následující dekádě svědky druhého kola vesmírného závodu. Tentokrát ovšem nebude hlavní cenou prestiž, ale suroviny a průmyslová síla, a výsledky by měly být vidět ve vesmíru samotném ještě více než na Zemi. Rozdíl mezi oběma koly soupeření bude totiž analogický rozdílu mezi první a druhou vlnou kolonizace Amerik. V té první šlo o šíření Krista a slávu katolických králů, v té druhé už o plantážnictví a triangulární obchod mezi Evropou, Afrikou a Amerikou. Výsledkem první vlny byl konec španělské převahy v Evropě následkem inflace z přebytku zlata. Z té druhé vznikly státy západní polokoule, včetně USA. Podobně se během prvního vesmírného závodu vyčerpala moc sovětská. V co vyústí ten druhý uvidíme. Snad přecijen žijeme v době, kdy se člověk směle vydá tam, kam se dosud nevydal.

Politika hodná svého jména

Evropa se zmítá v rasistické křeči, ale její obyvatelstvo bude možná zachráněno před zhoubou, protože Afrika nejspíš začíná mít víc rozumu. 10 afrických států se na konferenci COP21 dohodlo, že společně do roku 2030 obnoví 100 milionů hektarů deštného pralesa na odlesněném území. Jedná se o Demokratickou republiku Kongo, Etiopii, Keňu, Libérii, Madagaskar, Malawi, Niger, Rwandu, Togo a Ugandu.

Podivný nezájem

Která teroristická organizace má na svědomí nejvíce obětí? Boko Haram. Jen 5. 12. usmrtily její bomby u jezera Čad okolo 30-ti osob a dalších cca. 80 zranily. Tisíce mrtvých, desítky tisíc přímo vyhnaných, miliony uprchlíků, putujících po západní Africe. Zajímá se o to někdo v Evropě? Chystá se snad vojenský zásah proti organizaci, která prakticky ovládá souvislé území, na mapě označené jako části  Nigerie, Kamerunu, Čadu, Nigeru a Beninu? Myslí si snad evropští politici, že se nás nedotkne, pokud teroristé nakonec přivedou ke kolapsu státy, ve kterých žije téměř čtvrt miliardy lidí? Nebo nezájem o tuto krizi svědčí o tom, že máme v Evropě volené zástupce, kteří se zkrátka zajímají o úplně jiné věci, než je politika?

Saúdské ambice

Spolková zpravodajská služba (BND) vydala zprávu, označující Saúdskou Arábii za původce nestability na Blízkém východě. Zpráva pojednává vnitřní mocenské boje v této zemi a především úlohu prince Mohameda bin Salmána, který se nově stal ministrem obrany státu, vydávajícího na zbrojení přibližně stejně prostředků jako Rusko. Informuje o tom The Telegraph. Podle zprávy je mezi saúdskou elitou řada sporů, ale i touha stát se „vedoucí arabskou zemí“. Doplňme, že otázkou zůstává, vedoucí kam.

Zbytečná krutost

Japonci hodlají v příštích deseti letech vybít přibližně 4000 velryb pod záminkou výzkumu. Řekněme vládě: ČR tomu může zabránit na půdě Mezinárodní velrybářské komise.

Teror zcela neislámský

Potratová klinika ve městě Colorado Springs v USA se stala terčem teroristického útoku. Pachatel zastřelil tři lidi, dalších devět osob bylo zraněno. Jedním z usmrcených byl zasahující policista. Útočník jménem Robert Lewis Dear rozpoutal násilí za vykřikování hesla „no more baby-parts“ (žádné další kusy dětí), které v poslední době užívalo otevřeně křesťansko-konzervativní hnutí proti potratům, tedy skupina, paradoxně se nazývající aktivisty pro život. Jak vidno, nebezpečné ideologie vedoucí k osnování teroristických útoků nejsou nijak podmíněny oblibou islámu.

Volno na pováženou

Už tyto Velikonoce budeme mít volno na Velký pátek. Tak to teď po létech neúspěšných návrhů odhlasoval Parlament ČR. Proč to vyšlo právě teď? Podle průzkumů se většina obyvatel ČR štítí demokratických poměrů posledních 25 let, zcela se odříká nejen církví, ale i křesťanského učení i praxe tím, že dává nepokrytě najevo svůj obdiv a souhlas s tandemem Zeman – Babiš? Jak to? Jednoduše uvažte, zda není nepochybné, že ti dva braši beze studu reprezentují vlastnosti politiků i „lidu", které Ježíše kdysi přivedli až na Golgotu: cynismus, mocichtivost, zavilá mstivost, bezcitnost, buranství, zaslepenost, bezostyšnost a soběstředné blbství.

 

Dvanáct netečných

Dvanáct států se vymyká světovému společenství - jsou to jediné země, které od roku 2013 vůbec nesnížily emise skleníkových plynů. U trojice Sýrie, Libye a Nepál je to snad pochopitelné. Ve všech těchto zemích došlo k rozsáhlému povstání a válce. Severní Korea, od té nelze čekat dobrého vůbec nic, takže nepřekvapila. Uzbekistán si snad může namlouvat, že se ho netýká stoupání mořské hladiny. Na teplotu asi Uzbekové nepomysleli. Další trojici tvoří Svatý Kryštov a Nevis, Tonga a Východní Timor. U těch lze předpokládat, že nebylo moc co snižovat. Nejpodivnější je ale netečnost zbývajících států - Nikaraguy, Panamy, Venezuely a Bruneje.  Nejenže všechny tyto státy jsou přímo ohroženy nárůstem teplot i souvisejícím stoupáním hladiny moře. Venezuela a Brunej patří také mezi důležité světové producenty ropy. A Brunej je ke všemu jedním z vůbec nejbohatších států světa. Až se jeho území potopí do oceánu, koupí si tamní sultán ponorku, aby si mohl prohlížet svůj pozlacený palác na dně mořském?

Jedna planeta, dva systémy

Čína (ČLR) dosáhla dalšího potvrzení úlohy spolurčovatele světového dění. Mezinárodní měnový fond totiž přidal čínský jüan mezi své hlavní rezervní měny. Dosud jimi byly euro, americký dolar, britská libra a japonský jen. Není třeba příliš dokazovat, že neodvratný nástup čínského vlivu na světovou ekonomiku, jehož je zníměná událost pouze potvrzením, i když pádným, se bude nutně projevovat také politicky, a to na globální úrovni. Od nynějška má například Čínská lidová banka vliv na podmínky, za nichž si půjčují peníze země, které požádají MMF o finance, atd. Kromě toho tato událost ukazuje, že ČLR je součástí světové ekonomiky v měřítku, které do budoucna v zásadě vylučuje změnu směru vývoje, vedoucího k životu na jedné planetě se dvěma nerozetnutelně propletenými systémy.

Kdo doplatí na spalování ropy?

Nejhůř na tom budou někteří z největších producentů fosilních paliv. Teplotu, fyzikální to veličinu, totiž nikdo petrodolarem nepodplatí. Studie klimatologů z Loyola Marymount University a MIT ukazuje, že do konce století povede nárůst globálních teplot, spojovaný s emisemi skleníkových plynů a tedy se spalováním fosilních paliv, k tomu, že oblast Perského zálvu bude patrně pro člověka neobyvatelná. V Kuvajtu by teploty mohly údajně dosahovat až 60°C. Také Dubaj bude zřejmě zcela nehostinná. S rukou na kohoutku mají přitom právě státy této oblasti největší moc nad světovou spotřebou ropy. Nebylo by v jejich vlastním zájmu spíše kroutit kohoutkem tak, aby ostatním nezbylo než přejít na jiné zdroje energie co nejrychleji? 

Napomáhání je také zločin

Velká Británie může čelit žalobě kvůli podílu na válečných zločinech Saúdské Arábie vůči obyvatelům Jemenu, a to proto, že dodávala rakety, které Saúdové používali proti civilistům během letošní okupace a brutálního potlačování povstání na území svého jižního souseda. Informuje o tom The Independent.

Takhle teplo ještě nebylo

Podle Světové meteorologické organizace (WMO) byl rok 2015 dosud nejteplejším rokem v celých dějinách měření a evidování teplot.

Další velký útok IS

24. 11. došlo k bombovému útoku na osobní stráž prezidenta Tuniska. 14 jejích členů zemřelo. K útoku se přihlásil Islámský stát.

Horká zima na Ukrajině?

Gazprom dne 25. 11. zastavil dodávky plynu na Ukrajinu. Ukrajina téhož dne uzavřela svůj vzdušný prostor pro veškerá ruská letadla.

Srovnat nebožtíka s funusem

V pondělí se v Hamburku konal pohřeb bývalého německého kancléře Helmuta Schmidta. V souvislosti se vzpomínkou na jeho neobyčejnou odolnost vůči svodům lidské touhy zalíbit se a budovat si kult a pověst se vybavují nedávné státní pocty normalizačnímu generálu pohraničníků, jehož jméno bychom raději zapoměli. Ti, co vedli krásný život jsou většinou pohřbíváni s poctami po kterých netoužili, a které jejich přátelům připadají nepatřičné, protože jsou jaksi nadbytečné. Třeba funus Havlíčkův, Palackého, Šaldův, T.G.M., Patočkův a taky Schmidtův. Zatímco ti, jejichž mrtvoly pocty potřebují, jakoby si o ně volaly ze záhrobí jako o smilování. Takové budou asi nejen naše dva následující státní pohřby presidentů.

Velká vlastenecká hladovka II.

Rusové se rozhodli zpřísnit kontroly potravin, dovážených z Turecka. V jiných případech takové zpřísnění znamenalo zabavování a ničení již dovezeného a zaplaceného zboží. Turecké potraviny přitom tvoří asi 15 procent ruského dovozu potravin. Veklá vlastenecká hladovka pokračuje.

Podle sebe soudit tebe

Protiturecké nálady prý cloumají Ruskem. Nebo přinejmenším ruskými médii. To není překvapivé. Zajímavější je ale jejich forma. Gazeta.ru se věnuje špatné ekonomické situaci Turecka způsobem, který by nejpíše ze všeho bylo možné označit za projekci - Proč se vojenských provokací dopouští stát s vyhlídkou na ekonomickou krizi? Inu, jak na to Rusům odpovědět? Snad jedině, že lze vážně pochybovat o tom, že by se i turecká ekonomika rozsypala tempem, jaké sledujeme v případě ekonomiky ruské.

Svátek nenávisti?

Pan Konvička tak dlouho štval proti muslimům, až ho z podněcování nenávisti obvinila i policie. Video ze 17. 11. ovšem dokazuje, že takových lidí je u nás více než dost, a že už se bohužel nestydí se svými řečmi ani na veřejnosti.

Zemanovská taškařice

Tvůrcům pořadu Reportéři ČT se podařilo proniknout do zákulisí inscenace demonstrace „na podporu Zemana“.

Náboženské texty si nekonkurují

„Tóra, evangelium a korán jsou tři vzájemně související knihy. Zbožní lidé čtou pozorně všechny tři a ctí je rovnocenně. Tak se zdokonaluje boží poučení a pravé náboženství přetrvává v lesku po staletí“ píše islámský duchovní vůdce  Muhammad Abduh, který svým dílem ovlivnil silně jak egyptského presidenta, muslima Anvara Sadata, tak jeho přítele, před týdnem zesnulého německého kancléře, křesťana Helmuta Schmidta.

Ryba smrdí dohady

Losos značky AquAdvantage, vyvinutý firmou AquaBounty Technologies, se stal prvním geneticky upraveným živočichem, povoleným k distribuci a konzumaci v USA. Dohadů ohledně následků na zdraví a životní prostředí ale kvůli povolence neubylo.

Kdo jsou původní obyvatelé Londýna?

Pracovníci Muzea Londýna v pondělí ohlásili výsledku výzkumu koster z doby římské, jehož cílem bylo zjistit, kdo byli skutečně „původní londýňané“. Ze čtyř koster, nalezených při výkopech v centru města, patřily dvě lidem, narozeným v Británii. První kostra náleží ženě severoevropského původu, druhá muži, jehož rodina pocházela částečně z kontinentální Evropy nebo severní Afriky. Zbývající dvě kostry náležejí lidem, narozeným mimo Británii, a to v jednom případě muži z východní Evropy a v případě druhém mladé dívce z Blízkého východu. Odpověď je tedy překvapivě prostá - původními obyvateli Londýna jsou právě jeho současní obyvatelé.

Není islám jako islám

Le Monde nabízí krátkou studii k šíření salafismu ve Francii. Fundamentalistické hnutí, přicházející ze Saúdské Arábie a zakládající nejdříve vlastní mešity, do kterých posléze verbuje místní muslimy, se svým postupem podobá jiným sektám, a postupně vytlačuje maghrebské tradice islámu, mající ve Francii staleté dějiny. Podstatné přitom je jednak to, že právě tato sekta tvoří ideové zázemí terorismu, a také to, že se jedná o organizaci s jasně identifikovatelnou strukturou a zdrojem financování. Ani jedno ani druhé se přitom netýká autentického islámu, jaký i v Evropě existuje po dlouhou dobu. Za zmínku stojí, že saúdské islámské nadace působí i v ČR.

Uznaný islámský stát?

Saúdská Arábie. Alžírský spisovatel Kamel Daoud je autorem eseje, který 22. 11. uveřejnily New York Times a v němž jsou jasně ukázány vztahy a rozdíly mezi ISIS a Saúdskou Arábií. Esej má název „Saúdská Arábie, ISIS, který to dokázal“. Le Monde text rozsáhle cituje a komentuje v článku s názvem „Islámský stát má otce: Saúdskou Arábii a její ideologický průmysl“. Dojde konečně k přehodnocení západní politiky vůči této zemi, v níž nejen jmenovaný odvážlivec spatřuje samotný zdroj problémů s nábožensky ospravedlňovaným terorismem?

Nutella že není zelená?

Také O. Mirovský se snaží upozornit na zvěrstva, spojená s palmovým olejem. Podobně jako E. Wolf v Přítomnosti. Bohužel, Mirovský tak nečiní nejšťastnějším způsobem. V souvislosti se situací v Indonésii jmenuje Nutellu, která je ale právě jedním z produktů, jejichž výrobci se snaží používat v nejvyšší možné míře palmový olej ze šetrných plantáží v Malajsii. Stejnou chybu udělala nedávno také Ségolène Royal a musela se omlouvat firmě Ferrero a dokonce Itálii. Proč zelený zastupitel opakuje chyby jiných a naopak mlčí o tom, že indonéský palmový olej se běžně přidává do biopaliv? 

Co je Babiš zač?

Klusák a spol. natočili film o Babišovi, který je dobré neminout. K vidění je na stránkách ČT.

Dávají „dějiny za pravdu...“?

Babišoviny (šéfkomentátor Kamberský) tvrdí, že se nefašizujeme, ale děje se „Nevyhnutelný odklon od liberální doktríny“, která tu prý shodou náhod převládala přes dvacet let. Komentátor B. Doležal s tím polemizuje: To je skromné vymezení, je to v mnoha ohledech odklon od toho, co tu „shodou náhod“ převládalo přes tisíc let. Nic dramatického se údajně neděje (nechumelismus je nutnou výbavou zjevných i skrytých obhájců Nových pořádků). Kamberský:„…To všechno tady už bylo. Na demonstracích takzvané Holešovské výzvy byli rituálně popraveni Petr Nečas s Miroslavem Kalouskem. Namalované šibenice se poprvé objevily na transparentech při odborářských demonstracích, na kterých byly krom nejvyšších odborových předáků desítky tisíc lidí.“ B.D.: Můžeme se tedy utěšovat: Fašismus to není, je to ještě hnusnější. Ale nejde o žádné „obyčejné politické kyvadlo“. Jenom o palici, která zaráží českou společnost víc a víc do hnoje. Lidé jako Petr Kamberský obsluhují ten mechanismus a nesou za něj odpovědnost. Jde jim to docela od ruky. A jejich krédo zní: „Veselé to není, ale tragédie také ne“.

Móda slova „nálepkování“

Byli jste také v poslední době rasistou nařčeni, že „nálepkujete" lidi, když používáte slovo „rasista"? Tak se stalo B. Sobotkovi, když si dovolil užít toho výrazu pro jejich shromáždění na Albertově, a vůbec je to mezi těmi jedinci nová podivná móda. Celý „trik", který se jim tak zalíbil spočívá v tom, že mají pocit, že Vám dokázali, že nejste lepší než oni, čímž pádem podle nich také nemáte co povídat. Jenže, milí pitomečkové, zaprvé, člověku otrávenému z rasistického blábolení a „varovných hlasů" nejde o to, dokázat, kdo je lepší a kdo horší, ale poukázat na nějakou kravinu, kterou někdo hlásá, protože taková kravina může být i docela nebezpečná. Za další, rasista není národnost ani přesvědčení, ale označení pro určitý druh svině. Zbavit se takové nálepky, to přejme každému. Stačí, aby se přestal jako svině chovat. A konečně, za rasistu nikdo nikoho nemá předem, aniž by byl vystaven nějakému rasistickému projevu. Je tu předtím a je tu potom. Nebyli byste „nálepkováni", nebyli-li byste byli svině. Je to zkrátka věc gramatická, vyplývající z časové souslednosti.

Do zbraně, občané...

Předseda Francouzské muslimské rady (CFCM) a muftí pařížské mešity Dalil Boubakeur má za to, že je co nejdříve nutná pozemní vojenská operace proti ISIS. Zároveň si myslí, že akci by měli vést Evropané, nikoliv Američané.

Tak akorát hluboko

Na 18. listopadu připadá významné výročí - publikace prvního díla Marka Twaina, které doznalo úspěchu. Povídka, přeložená i do klasické řečtiny, má název The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County, byla vydána roku 1865 a stála u počátků věčné slávy autora, jehož pseudonym znamená v dialektu užívaném na Mississippi, že bidlo se dotklo dna, nebo také „tak akorát hluboko".

Mrazivý paradox

Na pařížském náměstí Place de la République bude po dobu nadcházející světové konference ke klimatickým změnám (COP, 30. 11. - 11. 12. 2015) instalován kus ledovce, přivezený z Grónska. Má upozornit obyvatelstvo a účastníky na své vlastní odtávání. Nechtělo by se říci: poněkud kontraproduktivní?

Sochy se už nemají čeho bát

François Hollande řečnil na půdě UNESCO. Při té příležitosti vyhlásil, že Francie je připravena poskytnout „právo azylu uměleckým dílům ohroženým ze strany IS". Navázal tím na nejlepší francouzské tradice, představované azylovým centrem Louvre, kde v posledních staletích dočasně pobývá mnoho ohrožených uměleckých děl z celého světa.

IS na lopatkách?

Islámský stát může být zcela poražen během několika měsíců či dokonce týdnů. Alespoň podle muže, jehož BBC tituluje jako šéfa zpravodajských služeb iráckého Kurdistánu. Dotyčný tvrdí, že pozice IS citelně slábnou, a že nastal správný čas na rozsáhlou ofenzivu.

Staša Fleischmannová píše prezidentovi

O Zemanovi, o „panáčkovi“ Václavu Černém a také o „Ferdovi“ Peroutkovi.

Soutěž má své vítěze

Čtenáři Přítomnosti rozhodli o konečném pořadí soutěžních článků.

Vyhlášení výsledků letošní Ceny Přítomnosti

V úterý 31. 3. ve 14 hodin budou v Národní kavárně (Národní 9) vyhlášeny výsledky letošní soutěže.

Cena Přítomnosti

Vyhlášení vítězů prvního kola druhého ročníku soutěže autorů.

Cena Přítomnosti

Pro 10 výherců je připraveno finanční ocenění v celkové výši do 100 000 Kč a knižní odměna z partnerských nakladatelství Portál a Paseka.

Hanobení už možná neprojde jen tak

Huml chce, aby se urážky prezidenta mazaly z internetu. Abychom státnímu cenzorovi do budoucna usnadnili práci, vytvořili jsme seznam podezřelých článků.

Petr Zenkl, politik a člověk

Anotace knihy, vycházející z Zenklovým 130. narozeninám.

Soutěž má své vítěze

Čtenáři Přítomnosti vybrali tři články, jejichž autoři se stali vítězi soutěže. Vydavatel a redakce Vás všechny zvou do Národní kavárny (Národní 11, Praha 1), kde se dne 5. 3. ve 14:00 nad výsledkem soutěže sejdeme. Celkové pořadí čtenosti článků naleznete zde.

Pozvánka na debatu o Ukrajině

K současné situaci na Ukrajině se lze uradit v pondělí na Vinohradech.

11 soutěžních článků vybraných redakcí a vydavatelem

Vážení čtenáři, soutěž o 100000,- Kč pokračuje druhým kolem.

Ze zaslaných soutěžních textů jsme vybrali následujících 11, které uvádíme abecedně, podle příjmení autora:

Zdeněk Hanka            Závazek splníme a překročíme!
Renáta Hudecová       Žijeme v nejlepší z možných Českých republik?
Jan Jícha                    Čeho nabyl občan průměrný
Christoph Mauerer     Boj mezi dvojí tváří českého národa
Vojtěch Plešák           Co bude znamenat být Čechem?
Anna Ester Šotolová   Je mi sedumnáct a neznám nic jinýho
                                    než být dítětem

Milan Turek                 Po staletí Čechů slávu šíří slunce v křišťálu
Lukáš Vítek                 Co bude znamenat být Čechem?
Zdislav Wegner          O záchodcích
Petr Woff                     Bez práce není demokracie
Martin Zikmund          Na cestě k českému Betlému

Teď záleží na Vás, protože zvítězí nejčtenější.

 

Omluva čtenářům

Vážení čtenáři,

 

přijměte laskavě naši omluvu ve věci nedostupnosti stránek Přítomnosti během tohoto týdne. Vše bylo způsobeno výpadkem serveru, na kterém jsou naše stránky umístěny včetně všech dat. Doufáme, že se to nebude opakovat, a že nám zachováte přízeň.

 

Vydavatel a redakce.

Redakce Přítomnosti rozdělí třem výhercům 100 000 Kč

Co přichází 23 let po „listopadu“? Žijeme v nejlepší z možných Českých republik? Co bude znamenat být Čechem?

Archiv ročník 1929

Archiv všech čísel od roku 1924

Archiv ročník 1935

Archiv ročník 1925

Archiv ročník 1928

Archiv ročník 1924

Archiv ročník 1926

Archiv ročník 1927

Archiv ročník 1930

Archiv ročník 1931

Archiv ročník 1932

Archiv ročník 1933

Archiv ročník 1934

Archiv ročník 1936

Archiv ročník 1938

Archiv ročník 1939

Archiv ročník 1946

Archiv ročník 1947

Archiv ročník 1937

Archiv ročník 1948

Archiv ročník 1990

Archiv ročník 1991

Archiv ročník 1992

Archiv ročník 1996

Archiv ročník 1995

Archiv ročník 1997

Archiv ročník 1998

Archiv ročník 1999

Archiv ročník 2000

Archiv ročník 2001

Archiv ročník 2002

Archiv ročník 2003

Archiv ročník 2004

Archiv ročník 2005

Archiv ročník 2006

Archiv ročník 2007

Archiv ročník 2008

Archiv ročník 2009

Archiv ročník 2010

Archiv ročník 2011

Podporují nás:

  30 05 2018 KJ           Logo Nadace OF        bar.ces.poz logo-SFK 478607 1953 Praha logo      

Partneři:

PN logo sRGBlogo pozadi cervena Automediace2udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1