TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Daniel Pitek

Články

Proč se o krajině a půdě moc nemluví?

Sucho doprovází současnou vlnu veder a všichni jej intenzivně zažíváme na vlastní kůži. Vedou se debaty o příčině sucha a hledá se způsob řešení tohoto závažného problému. Dnes jsem k tomu svůj názor ve zkratce vyjádřil deset minut po desáté ve vysílání Český rozhlas Plus[1]. Příčina veder a sucha je zcela jistě v globálních změnách klimatu, kde má lidstvo pravděpodobně poslední šanci tento proces zastavit.

Česká republika je malý hráč k řešení globálního problému. My nejsme jako stát schopni se, ani přizpůsobit vývoji a provádět opatření na zmírnění dopadů veder a následného sucha. Opatření na zmírnění dopadů sucha jsou v rukou a moci našich úřadů, ministerstev a vlády. Odpovědné instituce bohužel nepřicházejí s žádnými smysluplnými opatřeními, které by měly praktický dopad na zlepšení situace. Mluví se o budování přehrad, programu Dešťovka, komisích na kontrolování nakládání s vodou ve studnách. O krajině a půdě, kde máme největší dluh a kde si můžeme nejvíce pomoci, se moc nemluví.

Zemědělská půda zadržuje v současném stavu o 4 miliardy kubíků vody méně než by mohla v ideální kondici. Od začátku letošního července běží žně a člověku se naskýtá obrázek vyprahlých, obrovských lánů polí bez jediného kousku zeleně s degradovanou půdou bez organické hmoty a mikroorganismů. Taková půda neváže žádnou vodu a vyprahlé obrovské plochy působí po celé léto jako varná deska a znásobují tepelnou energii, která se odráží zpátky do ovzduší. Mokřady, meze, remízky, stromořadí, solitérní stromy chybí skoro úplně. V 19. století jsme měli na území Čech a Moravy 950 000 hektarů mokřadů, v současnosti máme 50 000 hektarů mokřadů. Současným způsobem hospodaření jsme zlikvidovali malý vodní cyklus.

Do zemědělství jdou prostředky v řádu miliard korun již hodnou řádku let a celou tu dobu se nám zhoršuje kvalita půdy a snižuje se množství a kvalita vody v krajině a zároveň s tím vymírá velké množství rostlinných a živočišných druhů. Je nejvyšší čas na razantní změnu zemědělské politiky.

Program Pestrá krajina Asociace soukromého zemědělství ČR[2] vznikl proto, abychom ukázali veřejnosti příklady zemědělských hospodářů, kteří hospodaří způsobem, kdy se přijatelně uživí a zároveň vytváří pestrou krajinu, která je schopna alespoň zčásti zmírňovat dopady klimatických změn, jako je sucho. Bohužel tito hospodáři jsou v menšině a na většině našeho území se hospodaří, tak jak je vidět na jednotlivých fotografiích. Velkým příkladem dobré praxe je například Rakousko. Nemusíme nic vymýšlet, stačí jen opisovat od souseda.

Letošní léto mě děsí, protože taková sucha jsem ve Středohoří ještě nikdy nezažil a ani mnohem starší pamětníci, kterých jsem se ptal. V lese na výsušných stanovištích usychají i listnaté stromy, výnosy sena jsou poloviční a u ostatních plodin to není o moc lepší. V supermarketech máme všeho dostatek a žijeme v blahobytu, ale v přírodě se podmínky v současnosti rychle mění. A od blahobytu k hladomoru je velice krátká cesta. Začněme urychleně pracovat na nápravě současného stavu. Bez vody není život, bez vody je smrt.

Zdroj: Daniel Pitek, sedlák pod Milešovkou (facebooková stránka)


Podporují nás:

  30 05 2018 KJ           Logo Nadace OF        bar.ces.poz logo-SFK 478607 1953 Praha logo      

Partneři:

PN logo sRGBlogo pozadi cervena Automediace2udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1