Hlavní informace
jak-se-chrani-demokracie
James Whistler, výřez. michelleweglerart.blogspot.cz

Jak se chrání demokracie

Poslední dobou jako bychom pluli nazdařbůh po moři a uchlácholeni mírem a blahobytem zapomínáme, že naše společenství nestojí jen na zápasech politických stran o názory a ideje, ale je přímo závislé na uznání základních norem lidského soužití.

Být demokratem znamená být demokratem dnes a denně. Ve věcech politických i věcech běžných. Přínos demokracie je nezpochybnitelný, ne nadarmo se političtí teoretikové baví o její formě, ale podstatě demokracie jako by se vyhýbali. O to více je pro nás inspirující osobnost Karla Čapka, kterému podstata demokracie neunikla.

Projevy lidské nadřazenosti – podle rasového, etnického, nacionálního, kulturního či náboženského klíče – jsou úkazem podle něhož poznáme, kolik z nás a v čem přestává být demokraty. Úbytek demokracie se však nikdy žádné evropské či jiné zemi nevyplatil, dějiny jsou toho jasným důkazem. Tam, kde se pokusili nahradit funkční demokracii jiným režimem, tam přišel úpadek a rozklad společenství.

Mluvit s úctou a obnovit přátelství

V tomto smyslu je pro nás důsledná demokracie nejlepší formou vlády. Abychom mohli být demokraty, musíme i demokraticky myslet a demokracii přenést do obyčejného života. Základní kvality lidského soužití jako je slušnost, či úcta k druhým jsou prvotními předpoklady demokratické společnosti. Parafrází antického filozofa Aristotela to zle vystihnout takto: „Demokracie je formou přátelství mezi lidmi“.

Úcta k člověku, nutnost mezilidského dialogu a přátelství jde celým Čapkovým dílem. Spatřujeme ji v jeho publicistice, próze i dramatech. Snad nejviditelněji jsou jeho úvahy o základních normách lidského soužití patrny v díle Obyčejný život. V této próze Čapek zamýšlí nad docela obyčejným starcem, kdysi železničním úředníkem. Ten v závěru svého života hodnotí své pozemské bytí, objevuje svá skrytá a zjišťuje, že poznání sebe a druhých nebere konce a účelem samo o sobě.

Hrdina Čapkovy knihy, objevuje, že jeho obyčejný život byl vlastně výjimečný a dost složitý. Jeho existence se skládala z mnoha pro něj do sklonku života skrytých tajemství, skrytých . A právě poznání, že žil jen jednu ze svých možností, a volil si právě svou cestu, že má mnoho identit – chvíli byl vlastně básníkem, chvíli žebrákem – mu dává schopnost porozumět druhým. Upozorňuje ho to, že lidé se od sebe tolik neliší, jsou si vlastně velmi podobní, pouze zápas v nich dá vyjít konkrétnímu já, které je mnohdy sobecké, mnohdy dobré i zlé – ale vždy jeho i všech – a proto i zdánlivě obyčejný život je vždy výjimečný.

Karel Čapek si dobře uvědomoval, že demokracii není třeba reformovat, ale naplňovat. Mluvit mezi sebou s úctou a pochopením. Demokracie tedy nutně předpokládá nejen politickou diskuzi, nýbrž také debatu mezilidskou, prostou a obyčejnou.

Hledání společné řeči

Možná v době, kdy se zdá, že parník demokracie se potápí, je patřičné vyrazit do ulic. To neznamená jednoduše politicky demonstrovat své politické názory, nýbrž „vrátit demokracii smysl“, tedy přenést ji do obyčejného života, kam bytostně patří.

Nestačí pouze mluvit politicky, či chcete-li tlachat o politice, ale obnovit přátelství mezi lidmi. Ne nadarmo se o člověku se říká, že je bytostí společenskou a k tomu, aby mohl žít svůj spokojený, obyčejný život, druhé potřebuje.

Debatovat s cizinci, známými, přáteli, lidmi na ulici o obyčejných věcech nám pomáhá překonávat naše strachy z neznámého. Proto je naší povinností pro zachování národní identity založené na demokratických základech otevřít dialog, mluvit o obyčejných věcech na základě norem lidského soužití a tím oprášit demokracii v poctivosti k sobě.

Nepotřebujeme objevovat Ameriku, máme své vlastní objevitele, kteří dokázali svým poselstvím překročit českou kotlinu a oslovit svět. Karel Čapek je opět aktuální, svým dílem nám dává nahlédnout, jak prostě a obyčejně, a přesto účinně se dá chránit demokracie. Naším cílem musí být zájem o poznání druhých lidí a tím i nás samotných. To se nám podaří pouze, když budeme otevřeni dialogu a ochotni zjišťovat, co nás spojuje. Upřímný zájem o člověka dělá demokracii demokracií, a Karel Čapek to věděl, proto je toto poselství po 78 letech od jeho smrti stále jádrem toho, co můžeme nazývat třeba českou demokratickou hodnotou, a té se nesmíme vzdát.

 

Další informace

Glosy

 • Nebyl to slavný člověk

  Ke břehu řeky, jejíž hladina se právě rozčeřila pod tichými údery pádla, se v kajaku blíží štíhlý, opálený muž. Vyskakuje na břeh a já mu pomáhám vytáhnout loď do rákosí. Slunce se sklání k obzoru...

 • O málo lepší otroci

  „Postupně došlo k tomu, že pracující, osamoceni a bez pomoci, byli vydáni na pospas nemilosrdným zaměstnavatelům a stali se oběťmi nenasytného, nekontrolovaného kapitalistického soutěžení. Najímání...

 • Cejchování při fotbale

  Trenér zlínských fotbalistů Vlastimil Petržela v neděli večer okomentoval vítěznou branku soupeře slovy: „To byla hrubá chyba toho černocha.“ Měl tím na mysli obránce svého mužstva Jonathana...

 • Žádejme Tigridova pravidla

  Babylon k jubilejnímu roku 2018 Prohlášení redakce Ve chvíli, kdy už to vypadalo, že moc si může s konečnou platností dělat s českou společností, co chce, aniž by z její strany přišla sebemenší odezva,...

 • Kdo to zaplatí?

  V souvislosti s odletem Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého do Číny, kde měli pro svého patrona zjistit, jak je na tom spřátelený soudruh Jie Ťien-ming (toho času ve vazbě), se moc nemluví o tom,...

 • Modlitba ze Střešovic

  Jako fotografka často působím při různých příležitostech a v rozličných sférách společnosti a komunit. Dnes jsem byla fotografovat evangelický kostel a mši ve Střešovicích a tohle je projev, který...

 • Čína, náš vzor?

  Doporučuji se občas podívat na www.sinopsis.cz. Myslím, že vývoj v Číně podcenili mnozí, a to už dávno. Jen jeden z nich se tam však jezdí učit stabilizovat společnost. A ví se to. Je to jeden z důvodů,...

 • Hawking a bůh

  Většina nekrologů za dnes zemřelého britského fenomenálního fyzika Stephena Hawkinga mimo jiné zdůrazňuje, že nevěřil v boha. Je pravda, že nemocí motorických nervů těžce zkoušený vědec to v souvislosti...

Další informace

Nový život výstav

    krizek

Podporují nás:

Nadace Karla Janečka

Partneři:

logo pozadi cervena Puvodni-staticke-logo-bile-pozadi casablanca logoudalostireflexespolecnost-j-chart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big