TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT
co-je-to-politik
Alois Wachsman, z oidipovského cyklu. výřez. sophisticagallery.cz/wachsman-alois-1898-1942/

Co je to? politik

Válka je záležitost dostatečně odpudivá, aby vše ostatní učinila snesitelným. Loď bez kapitána do přístavu nedopluje. To jsou dva základní postřehy, od nichž se by se měl odvíjet přístup k politikům. Jak uctívání, tak zavrhování jsou chybné, třebaže běžné reakce. Někdo zkrátka rozhodovat musí, usilovat o to, aby na kapitánském můstku stáli co možná nejméně špatní, je nejen legitimní, ale i nezbytné. Motivace politiků sahají od úctyhodných až po hanebné a odlišit je od sebe nelze, protože se odehrávají v neproniknutelných zákrutách vnitřního labyrintu, kde se prolíná vědomí s podvědomím. Protože předstírat je tak snadné, je vyloučeno odlišit zrno od plev. Potřeba užitečnosti, snaha podílet se na tvorbě snesitelnějšího prostředí, ochota věnovat čas a energii věcem veřejným jsou věci stejně nesporné jako ctižádostivost a touha zanechat po sobě stopu v dějinách. Rozdíly jsou důležitější než podobnosti. Autorita získaná odvahou a vědomostmi je opakem autority postavené na nadbíhání pudům, umělým potřebám a primitivním instinktům.

Bez zobecnění se obejít nelze, pouze je třeba dávat si bedlivý pozor, aby generalizace neprosákly do míst, kde se stávají škodlivými. Jakmile zmizí stupně a drobné rozdíly, výjimky a odchylky, začíná nezadržitelný pád do černobílého světa tak drahého puritánům. Politika není pouze kolbištěm rozdílných názorů, ale i nevyhnutelným střetáváním s lidmi očividně vadnými. Při výkonu funkce je třeba se stýkat nejen s lidmi vyznávající odlišné hodnoty, ale i s usvědčenými zloději, diktátory, šizuňky, korouhvičkami a devótním póvlem. Politika nemůže být morální už z toho prostého důvodu, že moc je zároveň nejsilnější známá droga, afrodisiakum a útočiště před zákonem. Z toho neúprosně vyplývá, jaký typ lidí je politikou rovněž přitahován, ať už z důvodů osobního založení nebo z důvodů praktických. V praxi to znamená, že v národních shromážděních zasedají vedle poctivců také narkomané, sexuální maniaci a zločinci na útěku před spravedlností. Sázka, o niž se hraje, je vysoká a v souboji, v němž jedna strana neuznává pravidla, nelze čestným způsobem zvítězit. I poctiví politici jsou proto nuceni občas sáhnout k prostředkům ne zcela čistým, aby uhájili podstatné. Je zpozdilé zazlívat Masarykovi, že snížil požadovaný věk pro prezidentský úřad, aby umožnil zvolení Beneše, když víme, jak vypadali jeho protivníci. Co se dělo později, je už věc jiná.

Xenofón v dialogu Hierona s básníkem Simonidem v pátém století před křesťanským letopočtem sice podrobně popsal nepochopitelnost touhy po moci a přesto i v té nejzuboženější zemi se dodnes najdou kandidáti na všechny potřebné i nepotřebné posty. Stát, vlast, národní smíření také nejsou pro každého posvátné pojmy. V mých očích dokonce ani blaho co možná největšího počtu není spolehlivým měřítkem, protože jsem poznal příliš mnoho jednotlivců majících větší cenu než členstvo celé politické strany. Jsem srozuměn s tím, že po pádu zločinného režimu je technicky nemožné potrestat všechny spolupachatele, přesto dávám přednost politickému vězni před bachařem. Přesto jsou věci, které spolknout nedokážu a, pokud mohu mluvit i za své podvědomí, patrně ani nechci. Nesdílím přesvědčení, že si spoluobčané zaslouží námahu a ztráty s vládnutím spojenými, ale jsem ochoten být občanem dodržující rozum neurážející pravidla. Buďme rádi, když se vynoří člověk ochotný starat se, aby tekla voda, v silnicích nebyly díry, na byt nemusel existovat pořadník, les byl chráněn proti chamtivým dřevorubcům. Úskalí, s nimiž se musí potýkat i ten nejpoctivější politik jsou četná. Musí se vyjadřovat způsobem, jemuž dav rozumí, aby mohl realizovat alespoň zlomek svého programu. Není snadné žít v obležení patolízalů a devótních poskoků, není příjemné si dávat pořád pozor na jazyk, není zábavné být pod neustálým dohledem nebo přijít o soukromí. Předpokládám, že všichni politici nesledují výhradně mrzké cíle, vím i o státnících zasluhujících úctu. Žel většina z nich už je mrtvá, ale mám důvodné podezření, že i dnes se naleznou nezištní lidé, pro něž je služba veřejnosti skutečným posláním. A jestli tím ukájejí ješitnost nebo nějakou jinou slabost, mi připadá podružné. Jsem jim vděčný, že mají žaludek stýkat se s tvory, jimž se pečlivě vyhýbám. Smutným faktem samozřejmě zůstává, že na dolních příčkách je výskyt obětavých jedinců hustší a směrem vzhůru jich ubývá jak kyslíku v atmosféře. Je nápadné, že nejlepší politici se objevují v dobách válečných a poválečných, když výkon funkce obnáší těžká rozhodnutí. Čas oportunistů přichází, když je situace stabilizovaná a funkce se stanou zdrojem zisku a výhod. Prezidenti, kteří se k moci dostali shodou historických okolností, bývají často kvalitnější než tvorové, kteří o moc usilují od mládí. Což je přinejmenším nepřímý důkaz, že tento druh kariéry si vyžaduje spíš obětavost a poctivost než odbornou průpravu. Koneckonců ani Machiavelli nepotřeboval Vládci radit, co má dělat, aby si získal a udržel moc, on pouze pod rouškou návodu vyzradil tajemství této nepostradatelné činnosti.

Rozhodování mezi větším a menším zlem neumožňuje mechanické aplikování morálních zásad, což správu věcí veřejných odděluje od ostatních činností nepřekročitelným příkopem. Smutné konstatování, druh problému, jehož řešení si vyžaduje odvahu, sebeomezení, dobrou rozlišovací schopnost a co možná nejrealističtější pohled na lidské bytosti. Bývalý starosta Bordeaux Montaigne věděl, že veřejný zájem se často bez lži neobejde, ale že to není důvod si přitěžovat lhaním do vlastní kapsy. A moudře dodává: „Obecné blaho si žádá zradu, lež, masakry a proto tento úkol ponechme lidem poslušnějším a pružnějším.“ Politika a různé druhy morálky jsou dvě odlišné disciplíny, z nichž každá se řídí vlastními pravidly. Mravokárci přesvědčení o tom, že na správu věcí veřejných lze uplatňovat měřítka platná v běžném soužití, se zkrátka mýlí. Všechny morálky tíhnou k absolutnu, v politice jsou situace, kdy je nezbytné porušit pravidla pro záchranu podstatného. Zvažování, co je důležitější, probíhá za pochodu a teprve budoucnost rozhodnutí potvrdí, nebo usvědčí z omylu. Protože úmysly prosvítají teprve činy, je třeba počkat na výsledek, aby bylo možné vynést soud. Dobrý politik se od špatného odlišuje také tím, že má hranici, pod níž není ochoten klesnout. Velikost Gorbačova spočívá v tom, že na obranu svého přesvědčení nesáhl k násilí, ačkoli k tomu měl prostředky. Politici se od sebe liší spíše svým založením než metodami. Hlavní rozdíl spočívá v schopnosti odolat pokušení opojení mocí. Neplatí, že moc všechny korumpuje, existují i lidé, kteří se jí dobrovolně vzdali, ale je nesporné, že bez manipulace, agresivity, schopnosti vytvářet pochybné aliance a dělat nepříjemná rozhodnutí vedoucí funkce zastávat nelze. Politik, i ten nejlepší, je v především mluvčím přírody, pro níž je hlavním příkazem zachování druhu. Vědomí nezměnitelnosti jistých zákonitostí a mechanismů je nezbytný předpoklad nadhledu. Není státním tajemstvím, že i na nejvyšším trůnu sedí panovník na prdeli.

 

TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

Glosy

Přihlásit odběr novinek

Podporují nás:

  30 05 2018 KJ           Logo Nadace OF        bar.ces.poz logo-SFK 478607 1953 Praha logo      

Partneři:

PN logo sRGBlogo pozadi cervena Automediace2udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1