Hlavní informace
nasi-pirati-versus-vikingove
Aurelie Nemours, Viking I. 1949. výřez. wikiart.org

Naši piráti versus vikingové

Pirátské listy na léto 2017 na straně 5 čtenáře seznamují s návrhem pirátské daňové reformy pro podzimní sněmovní volby, který označují za systémový, radikální a razantní. Jeho spoluautorem je lídr pražské pirátské kandidátky Jakub Michálek a má se údajně jednat o „největší zjednodušení daní za 25 let“.

Návrh vychází ze současného, pro poplatníka, značně nepřehledného stavu, kdy zaměstnanec (a za zaměstnance zaměstnavatel) platí daně a odvody sociálního a zdravotního pojištění v celkové výši 48,6 %. Toto číslo chtějí Piráti snížit o 1,6 procentního bodu na „superrovnou“ daň ve výši 47 %, čímž každý zaměstnanec s příjmem do 130 000 korun měsíčně ušetří: pracovník s dvanáctitisícovým platem 257 korun, s průměrným platem 620 korun a s platem padesátitisícovým 1060 korun. Zjednodušení pravidel má zaručit, že si daně bude schopen spočítat skutečně každý. Daňové slevy mají zůstat v současné výši. Pirátský návrh sám se prezentuje jako jakási „zlatá střední cesta“ mezi ODS, snižující daně především lidem s největším příjmem, a ČSSD navrhující 65 % daň pro vyšší střední třídu (sociální demokraté ve svém prvním daňovém návrhu počítali se znovuzavedením progrese a např. s tím, že by se již padesátitisícový příjem ocitl v nejvyšší daňové sazbě; od něj již naštěstí ustoupili s tím, že zvednou daně jen dvěma procentům populace s největšími příjmy, čímž se od plánů Pirátů zase tolik neliší).

O daních pro OSVČ, kterých není v České republice právě málo, návrh Pirátů nic neříká, což je celkem škoda, neboť právě ty jsou celkem významným nástrojem hospodářské politiky. Lze tedy uvažovat pouze o dopadu návrhu na zaměstnance. Jaké jsou jeho klady a zápory? Hlavním kladem je skutečně zjednodušení celého značně složitého systému, které je patrné na první pohled; ocení jej především účetní, ale právě tento aspekt by zajímal spíše OSVČ mnohem víc než zaměstnance – za něj vyřizuje mzdovou administrativu účetní. Každá OSVČ si potřebuje být schopna spočítat daň sama. A především jí se výrazně administrativně uleví, bude-li podávat pouze jedno daňové přiznání a odpadne jí stání ve frontách kvůli dvěma dalším výkazům na dvou dalších institucích.

Za pirátským „(Skoro) všichni ušetříme!“ se skrývá nerovnoprávnost; nízkopříjmové kategorie si mají měsíčně přijít jen na něco více než 200 korun, což jim moc nepomůže, kategorie s příjmy vyššími skoro na jeden tisíc (viz výše) – což se v objemu jejich příjmů téměř až ztratí. Z hlediska spravedlnosti vzato: nemělo by to být spíše naopak – nízkopříjmovým přidat 1000 korun a a těm druhým 200 korun?

Když se ve Švédsku dostala v roce 2006 po dvanácti letech k moci středopravicová vláda, její daňová reforma spočívala v úlevě nízko- a středněpříjmovým kategoriím. Lidé s nízkými platy, například doktorandi na vysokých školách, kteří zrovna právě středopravici moc nevolí, se podivili, když jednoho dne zničehonic dostali k platu o 500 švédských korun navíc. Právě pro člověka s nízkými příjmy takovéto přilepšení znamená hodně; hovořilo se až o daňovém populismu vlády. A z tohoto vládního rozhodnutí rovněž následně těžil maloobchod.

Právě v té době v Česku začínaly vládnout - rovněž pravicové - Topolánkovy vlády. Podle jejich předsedy neměla plánovaná reforma veřejných financí být jen pro bohaté a měla pomoci fakticky všem.

Jejich daňová politika, na rozdíl od Švédska, spíše na nízko- a středněpříjmové kategorie dopadla, než by jim pomohla. Aby zvýšení DPH v nejnižší sazbě a zavedení regulačních zdravotnických poplatků neodskákali důchodci, došlo ke zvýšení penzí; nízkopříjmovým pracujícím a živnostníkům se jako kompenzací dostalo určitých daňových úlev. Úplně ostrouhala střední třída, kterou změny pouze zatížily; podle Topolánka měla údajně „výhody už předplaceny z minula“ (leželo mu v žaludku hlavně společné zdanění manželů, které kdysi prosadila Unie svobody). Na tuto politiku Topolánkova ODS roku 2008 tvrdě doplatila drtivou prohrou – a vítězstvím ČSSD - v krajských a senátních volbách, jimž přišlo mnoho levicových voličů, které doposud tento typ voleb v podstatě vůbec nezajímal. Českou republiku zachvátila právní bitva o poplatky ve zdravotnictví, která ji nikam zvlášť neposunula. Topolánkova reforma s tzv. „rovnou daní“ jako vlajkovou lodí každopádně viditelně pomohla jen úzké skupince lidí s příjmy nejvyššími – přibližně jednomu a půl procentu populace, a sociálně rozštěpila společnost. Je úsměvné, jak politici jako lidé s vysokými příjmy při daňových rozvahách mysleli sami na sebe; když při volební kampani v roce 2009 kandidát ČSSD vyjadřoval odhodlání své strany znovuzavést progresívní daň, Ivan Langer z ODS se prozradil cynickou otázkou „A to i sami pro sebe?

V současnosti se kromě Pirátů a ČSSD i ANO domnívá, že v kategorii příjmů přibližně nad 127 tisíc korun měsíčně by jejich příjemci měli platit o něco více než dnes. Pirátský návrh – jak lze implicitně vyvodit – zřejmě počítá i se zrušením zastropování odvodů na sociální pojištění, kvůli kterému má současný český daňový systém rysy systému degresivního; nicméně - aby se daň mohla nazývat daní „(super)rovnou“ - rovněž musí dojít ke zrušení tzv. solidární daně ve výši 7 % z částky nad určitý stanovený limit. V souvislosti s touto sedmiprocentní sazbou je bizarní to, že Miroslav Kalousek jako Topolánkův ministr financí svého času v médiích hájil „rovnou daň“ se stejnou sebevědomou nadřazeností a povýšeností, s jakou o několik let později jako ministr financí Nečasův hájil daň solidární, když po enormní hospodářské krizi potřeboval naplnit státní pokladnu – zřejmě doufal, že už si na to předchozí hájení nikdo nepamatuje (pamatoval-li si to on sám). Už jen kvůli připomínání si této pikantnosti by tato daň měla být zachována.

Žerty stranou – v této souvislosti je potřeba si především položit otázku, jestli skutečně mají lidé s diametrálně odlišnou výší příjmů, která je důsledkem otevřenosti tržněekonomického systému, platit stejnou procentní sazbu. Má ryze soukromá odpověď je že nemají: bohatší mají platit o něco více, ale v určitých mezích. Odstrašujícím precedentem je nedávná situace z Francie, odkud po zavedení tzv. milionářské daně prezidenta Hollanda ve výši 75 % bohatí utekli hlavně do Belgie; herec Gérard Depardieu začátkem roku 2013 dokonce kvůli tomuto daňovému experimentu přijal státní občanství Ruska. Ve Švédsku v roce 1976 spisovatelka Astrid Lindgren zjistila, že by měla své příjmy zdanit sazbou 102 % (jednalo se o daň předepsanou na základě příjmů z minulého roku, přičemž v roce aktuálním měla příjmy nižší – což u svobodných povolání jako spisovatelé, kteří v jednom roce třeba vydají dvě knihy a v dalším žádnou, není nic neobvyklého). Politikové a úředníci tvrdili, že takto to prostě je a nedá se s tím nic dělat. Autorka proto napsala povídku Pomperipossa ve světě peněz, jež vyvolala velké debaty o daňovém systému. Ukázalo se, že progresivní zdaňování má své meze; ze země začínali odcházet, především do Švýcarska, nejbohatší lidé, průmyslníci, úspěšní tenisté a populární umělci. Ve stejném roce mj. švédská sociální demokracie, která po desítky let budovala „stát blahobytu“, založený rovněž na vyšším a progresivním zdanění, ztratila po několika desítkách let ve vládě svou moc a získala již zase až za šest roků.

V dnešním Švédsku se progrese více drží v určitých mezích. Řečeno v kostce, tamní zaměstnanec či živnostník nejprve provede od svých příjmů odpočet základní částky (od 13 200 do 34 500 švédských korun), posléze vedle drobnějších poplatků církevního a pohřebního (cca 1 - 2 %) zaplatí komunální daň, vyhlašovanou obcí, ve které má trvalé bydliště (cca 29 - 34 %). Z částky, která přesahuje 452 100 korun, poté zaplatí tzv. státní progresívní daň ve výši 20 %; ze sumy vyšší než 651 700 korun se platí státní progresívní daň ještě o 5 procentních bodů vyšší. Pro srovnání, ve Finsku se nejprve platí komunální daň (16 - 23 %) a církevní daň (1 – 2 %) a posléze rovněž státní progresívní daň státní. Tou se začíná zdaňovat od ročního příjmu 16 900 eur (minimální daň je mj. 8 eur) a daňové sazby pro příslušná pásma - nikoliv pro výše příjmů - jsou 6,25 %, 17,50 %, 21,50 % a 31,50 %.

Švédský daňový systém má výsledný efekt takový, že daňové zatížení nejnižších příjmových kategorií dosahuje 45 % a nejvyšších 55 %; v tomto smyslu lze hovořit o rozumné progresi. Pirátský návrh je 47 % pro všechny kategorie; což znamená, že celková míra zdanění by tak se Švédskem byla srovnatelná. Přesto však: úlohou státu je vyrovnávat příjmové extrémy a k tomu je jedním z nástrojů právě daňová politika. Znamená to co nejméně daněmi zatěžovat nejchudší a nejbohatším předepisovat o něco solidárnější „spoluúčast“ než ostatním, tak, aby se obě extrémní polohy blížily k průměru, střední třídě. Topolánkova vláda dělala pravý opak a pirátský program toto provádí jen velmi okrajově a nedostatečně. Je zjevné, že k naplnění tohoto cíle je třeba zapomenout na jakékoliv experimenty, které jen vyženou nejbohatší občany a firmy do zahraničí, ale také na jakoukoliv rovnou daň, která je mj. typická pro systémy na východ od našich hranic, kde jsou rozdíly mezi bohatými a chudými obyvateli enormní. Směřování českých socioekonomických ukazatelů právě tímto zeměpisným směrem není přece žádoucí.

 

Další informace

Glosy

 • Žádejme Tigridova pravidla

  Babylon k jubilejnímu roku 2018 Prohlášení redakce Ve chvíli, kdy už to vypadalo, že moc si může s konečnou platností dělat s českou společností, co chce, aniž by z její strany přišla sebemenší odezva,...

 • Kdo to zaplatí?

  V souvislosti s odletem Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého do Číny, kde měli pro svého patrona zjistit, jak je na tom spřátelený soudruh Jie Ťien-ming (toho času ve vazbě), se moc nemluví o tom,...

 • Modlitba ze Střešovic

  Jako fotografka často působím při různých příležitostech a v rozličných sférách společnosti a komunit. Dnes jsem byla fotografovat evangelický kostel a mši ve Střešovicích a tohle je projev, který...

 • Čína, náš vzor?

  Doporučuji se občas podívat na www.sinopsis.cz. Myslím, že vývoj v Číně podcenili mnozí, a to už dávno. Jen jeden z nich se tam však jezdí učit stabilizovat společnost. A ví se to. Je to jeden z důvodů,...

 • Hawking a bůh

  Většina nekrologů za dnes zemřelého britského fenomenálního fyzika Stephena Hawkinga mimo jiné zdůrazňuje, že nevěřil v boha. Je pravda, že nemocí motorických nervů těžce zkoušený vědec to v souvislosti...

 • Jaký člověk jde, takové věci a takové lidi potkává.

  Je pro mě stálou záhadou, jak někdo může spatřovat jakoukoli důvěryhodnost ve vulgární osobě současného prezidenta. Co mohu od takového člověka čekat? Poznal jsem mnoho bafuňářů, ožralých,...

 • Ať žije nonstop!

  Zdroj ze II. nádvoří potvrdil, že na Zemanově seznamu novinářů určených k likvidaci jsou, kromě očekávaných a dobře známých firem, i zaměstnanci LN a idnes. Jiné zdroje zase uvádějí, že na nich je...

 • „Vyjdi ven“

  Vážení mladí přátelé,  je správné a důležité, že jste se právě teď rozhodli vyjít ven a vyslovit své obavy o osud demokracie ve své zemi. Žijeme v turbulentní době. Staré už neplatí, současnému občas...

Další informace

Nový život výstav

    krizek

Podporují nás:

Nadace Karla Janečka

Partneři:

logo pozadi cervena Puvodni-staticke-logo-bile-pozadi casablanca logoudalostireflexespolecnost-j-chart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big